Cultural and background studies of English speaking countries (for secondary level)

Název česky Kulturní studie a reálie anglicky mluvících zemí (pro 2. stupeň ZŠ a střední školy)
Autoři KAŠPÁRKOVÁ Alena
Druh Uspořádání workshopu
Citace KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Cultural and background studies of English speaking countries (for secondary level). 2012.
Originální jazyk angličtina
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova ice-breakers; culture; geography; state symbols; typical features; flags; maps

Workshop je zaměřen na rozvoj jazykových a metodických kompetencí aprobovaných i neaprobovaných učitelů angličtiny na 2. stupni ZŠ a na středních školách. Učitelé se seznámí s tím, jak tvořivě pracovat s materiály zaměřenými na kulturu a reálie anglicky mluvících zemí a jak učit žáky toleranci a respektování kulturní odlišnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info