Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Autoři ZERZOVÁ Jana
Druh Odborná kniha
Citace ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
WWW Čítárna Munispace
Klíčová slova intercultural competence; intercultural communicative competence; system of categories; socio-cultural competence; sociolinguistic competence; teacher's beliefs about culture; video study; teaching culture; ICC; ELT; FLT

Kniha je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. Tyto nástroje jsou následně použity ve dvou výzkumných šetřeních. První z nich představuje výzkum realizovaného kurikula v rámci CPV videostudie anglického jazyka v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce AJ v 7. a 8. ročnících na 2. stupni ZŠ ve třech krajích (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský). Druhé výzkumné šetření se zabývá učitelovým pojetím kultury a cílů výuky reálií a IKK.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info