Informace o publikaci

Nexus between money laundering and predicate offences and the role of circumstantial evidence

Název česky Příčinný vztah mezi praním špinavých peněz a predikativními delikty a úloha nepřímých důkazů
Autoři

FENYK Jaroslav

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Nevyhnutelnou podmínkou pro trestní odpovědnost za praní špinavých peněz v České republice je vztah mezi predikativními trestnými činy a praní špinavých peněz. To způsobuje významné překážky v procesu dokazování. Úvahy de lege ferenda mohou být inspirovány bulharskou a francouzskou legislativou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info