Informace o publikaci

Poskytování zdravotnické dokumentace poškozeného orgánům činným v trestním řízení

Autoři

FENYK Jaroslav PETRŮ Hana

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zdravotnické fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova duty of confidentiality; medical records; personal data; sensitive data; offense; victim; victim consent
Popis Článek pojednává o citlivé oblasti poskytování zdravotnické dokumentace pro účely trestního řízení. Právo respektuje ochranu osobních údajů pacientů poškozených trestným činem a jejich svobodnou vůli rozhodnout o tom, komu a kdy údaje poskytnou. Prolomení povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků je možné pouze se souhlasem poškozeného nebo v případech, které zákon stanoví. Právní úprava je však nedokonalá a umožňuje, aby poškození se souhlasem účelově manipulovali. Proto je na místě uvažovat o jejím doplnění a článek navrhuje možná řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info