BIOLOGICKÉ METAMORFÓZY DIGITÁLNEJ KULTÚRY

Autoři IVIČIČOVÁ Martina
Druh Další prezentace na konferencích
Citace IVIČIČOVÁ, Martina. BIOLOGICKÉ METAMORFÓZY DIGITÁLNEJ KULTÚRY. 2012.
Klíčová slova software, code, gene, virus, artificial life, network culture

Ontologický základ súčasnej sieťovej kultúry tvorí logika softwaru [16]. Software, ktorý vo svojom elementárnom princípe nie je statickým individuálnym fenoménom, ale charakterizuje ho emergentná performatívna povaha [7], by sme v biologickej terminológií mohli označiť za živú kreatívnu súčasť globálneho ekosystému. Oblasť disciplíny umelý život (AL), ktorý nasleduje procesy živých organizmov, predstavuje tzv. evolučnú teóriu v binárnom kóde [22]. Pojmy evolučnej teórie uplatňované v disciplíne AL využijeme ako metafory, ktoré nám umožnia popísať pôsobenie logiky softwaru v umeleckom a celospoločenskom kontexte. Emergencia, autonómnosť a autopoietické správanie, ktoré je charakteristické ako pre štruktúru živej bunky, tak pre celý sociálny systém spoločnosti, majú výrazný performatívny charakter s významným transformačným potenciálom. Prichádzame k záveru, že vedecká oblasť umelý život a biologické metamorfózy v digitálnej kultúre sú kľúčom k pochopeniu sieťovej kultúry v súčasnej dekáde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info