Informace o publikaci

BIOLOGICKÉ METAMORFÓZY DIGITÁLNEJ KULTÚRY

Autoři

IVIČIČOVÁ Martina

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ontologický základ súčasnej sieťovej kultúry tvorí logika softwaru [16]. Software, ktorý vo svojom elementárnom princípe nie je statickým individuálnym fenoménom, ale charakterizuje ho emergentná performatívna povaha [7], by sme v biologickej terminológií mohli označiť za živú kreatívnu súčasť globálneho ekosystému. Oblasť disciplíny umelý život (AL), ktorý nasleduje procesy živých organizmov, predstavuje tzv. evolučnú teóriu v binárnom kóde [22]. Pojmy evolučnej teórie uplatňované v disciplíne AL využijeme ako metafory, ktoré nám umožnia popísať pôsobenie logiky softwaru v umeleckom a celospoločenskom kontexte. Emergencia, autonómnosť a autopoietické správanie, ktoré je charakteristické ako pre štruktúru živej bunky, tak pre celý sociálny systém spoločnosti, majú výrazný performatívny charakter s významným transformačným potenciálom. Prichádzame k záveru, že vedecká oblasť umelý život a biologické metamorfózy v digitálnej kultúre sú kľúčom k pochopeniu sieťovej kultúry v súčasnej dekáde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info