Informace o publikaci

Hydromorfologie toku jako klíč ke studiu environmentálních hodnot krajiny

Autoři

JAKUBÍNSKÝ Jiří HERBER Vladimír

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vodní hospodářství
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova river landscape; hydromorphology; ecohydrological properties of the landscape; the Košátecký Brook catchment
Popis Data získaná prostřednictvím terénního výzkumu hydromorfologických parametrů vodních toků mohou nalézt své uplatnění také při studiu ekologických vlastností říčních krajin. Po primárním vyhodnocení hydromorfologické složky kvality vybraných vodních toků jsou následně analyzovány i další součásti dotčené krajinné struktury, související přímo či nepřímo s modifikací odtokových procesů v rámci studovaného území. Společným jmenovatelem většiny hodnocených proměnných je přitom jejich určitý vztah k procesu antropogenně podmíněného ovlivnění charakteristik odtoku vody z povodí. Jako modelová lokalita bylo zvoleno povodí Košáteckého potoka – malého vodního toku v nížinné, antropogenně výrazně degradované krajině Polabí. Druhotně zjištěné environmentální hodnoty byly kromě vlastního ekologického potenciálu lokality interpretovány rovněž jako možné ukazatele náchylnosti prostředí ke vzniku povodňové situace. Význam prezentované multidisciplinární analýzy vlastností fluviálního prostředí spočívá navíc, kromě samotné identifikace potenciálně kritických lokalit, v možnostech dalšího rozvoje problematiky oceňování jednotlivých funkcí a služeb říčních krajin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info