Informace o publikaci

Netechnické inovace jako kritérium inovační firmy

Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2012.pdf
Obor Ekonomie
Klíčová slova Innovations; innovation statistics; innovation performance; European Union; regions
Popis Inovace jsou dnes všeobecně považovány za klíčový faktor socioekonomického rozvoje a za důležitý nástroj pro zvyšování produktivity a růst přidané hodnoty. S požadavkem na tvorbu inovací vyvstává též potřeba inovační výkonnost nějakým způsobem měřit Šetření o inovacích jsou nazývána jako Community Innovation Survey a jedná se základní statistickým nástrojem EU, který umožňuje získání informací o inovační aktivitě firem. Elementárním rozlišením je členění inovací na technické a netechnické. Zatímco ještě v šetření CIS2006 platilo, že podniky, které realizovaly jen netechnické inovace, nebyly považovány za inovační, počínaje šetřením CIS2008 jsou již tyto zrovnoprávněny s technickými inovacemi. Cílem příspěvku je zjistit, jak tato metodická změna ovlivnila výsledky inovačního šetření. Prostřednictvím analýzy dat jsou porovnávány členské země EU27 z hlediska jejich postavení v rámci EU a změny tohoto postavení ovlivněného právě zrovnoprávněním netechnických inovací. Tato komparace je následně doplněna o obdobnou analýzu českých regionů NUTS3.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info