Informace o publikaci

MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku

Autoři

BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie SLABÝ Ondřej ŠTĚRBA Jaroslav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Centrální řídící struktura projektu CEITEC Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Růst lidského organizmu je založen na časové a místní synchronizaci specifických programů genové exprese, přičemž narušení této synchronizace může mít za následek vznik řady nádorových onemocnění typických pro dětský věk. Zdá se, že velmi elegantními kandidáty na pozici topických i časově omezených regulátorů genové exprese jsou mikroRNA (miRNA), malé molekuly RNA, které vazbou na cílové mRNA ovlivňují expresi až 60% lidských genů. Ve srovnání se značným počtem studií u dospělých pacientů je množství studií týkajících se expresních charakteristik miRNA a funkcí u pediatrických pacientů relativně nízké, což je vzhledem k nízkým počtům pacientů v této věkové skupině i vzhledem ke značné heterogenitě diagnóz pochopitelné. V následující kapitole poskytujeme přehled o dosud provedených studiích na poli nejčastějších pediatrických onkologických diagnóz, ať se již jedná o hematoonkologická onemocnění, či o solidní nádory dětského věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info