Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci

Základní údaje

Originální název Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci
Autoři

Další údaje

Citace KALVAS, František, Jan VÁNĚ, Martina ŠTÍPKOVÁ a Martin KREIDL. Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, s. 3-37. ISSN 0038-0288.
Originální jazyk
Obor
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova framing; agenda setting; cognitive dissonance; panel data; quantitative content analysis

Anotace

V našem textu propojujeme dvě teorie mediálních účinků framing and agenda-setting theory. Postulujeme, že proces rámcování vytváří podmínky procesu nastolování agendy tím, že různě rámcované příspěvky mají při nastolování agendy odlišný efekt. Předpokládáme, že specifické, epizodické a hodnotové rámce podporují nastolování agendy více než generické, tématické a strategické rámce. Roli rámců v procesu nastolování agendy zdůvodňujeme teorií kognitivní disonance. Hypotézy ověřujeme na issue církevních restitucí. Volíme je proto, že se v něm vyskytuje pestrá skladba rámců, která pokrývá všechny kategorie použitých typologií rámců. Issue církevních restitucí nám navíc umožňuje studovat effect tzv. emblematické události. Používáme panelová data, která každý týden zachycují vývoj preferencí nejdůležitějších událostí od dubna do května 2008. Panelová data kombinujeme s výsledky obsahové analýzy, která pro jednotlivé dny sleduje celkové počty příspěvků a strukturu použitých rámců. Ukazujeme, že skutečně různým způsobem rámcované zprávy mají odlišně silný efekt na ustavení veřejné agendy, u některých druhů rámců dokonce identifikujeme nulový nebo mírný negativní efekt na proces nastolování agendy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info