Informace o publikaci

Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci

Autoři

KALVAS František VÁNĚ Jan ŠTÍPKOVÁ Martina KREIDL Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologicky casopis/Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova framing; agenda setting; cognitive dissonance; panel data; quantitative content analysis
Popis V našem textu propojujeme dvě teorie mediálních účinků framing and agenda-setting theory. Postulujeme, že proces rámcování vytváří podmínky procesu nastolování agendy tím, že různě rámcované příspěvky mají při nastolování agendy odlišný efekt. Předpokládáme, že specifické, epizodické a hodnotové rámce podporují nastolování agendy více než generické, tématické a strategické rámce. Roli rámců v procesu nastolování agendy zdůvodňujeme teorií kognitivní disonance. Hypotézy ověřujeme na issue církevních restitucí. Volíme je proto, že se v něm vyskytuje pestrá skladba rámců, která pokrývá všechny kategorie použitých typologií rámců. Issue církevních restitucí nám navíc umožňuje studovat effect tzv. emblematické události. Používáme panelová data, která každý týden zachycují vývoj preferencí nejdůležitějších událostí od dubna do května 2008. Panelová data kombinujeme s výsledky obsahové analýzy, která pro jednotlivé dny sleduje celkové počty příspěvků a strukturu použitých rámců. Ukazujeme, že skutečně různým způsobem rámcované zprávy mají odlišně silný efekt na ustavení veřejné agendy, u některých druhů rámců dokonce identifikujeme nulový nebo mírný negativní efekt na proces nastolování agendy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info