A Nephrite Axe from the Jeseník Museum

Název česky Nefritová sekerka z Vlastivědného muzea Jesenicka
Autoři PŘICHYSTAL Antonín — KOVÁŘ Josef Jan — KUČA Martin
Druh Článek v odborném periodiku
Citace PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ a Martin KUČA. A Nephrite Axe from the Jeseník Museum. Časopis Slezského zemského muzea - série B, Opava: Slezské zemské muzeum, 2012, roč. 60/2011, č. 1, s. 153-159. ISSN 0323-0627.
Originální jazyk angličtina
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Late Neolithic (Eneolithic) axe - Silesia - nephrite - non-destructive x-ray diffraction - Jordanów Śląski

Malá kamenná sekerka (5,8 x 2,7 x 0,6 cm) ze sbírek Vlastivědného muzea Jesenicka upoutala po-zornost již vzhledem k neobvyklému použití materiálu - nefritu. Artefakt odpovídá sekerkám z pozd-ního neolitu (eneolitu) a pravděpodobně pochází ze sbírky vratislavských biskupů. Původně byl ulo-žen na zámku Jánský Vrch v Javorníku. I když chybí přesnější lokalizace nálezu, jeho původ ze Slez-ska je téměř jistý. Na základě vzhledu sekerky a výsledků měření se předpokládalo, že leštěná sekera byla vyrobena z nefritu. K prokázání tohoto předpokladu byla surovina zkoumána pomocí nedestruk-tivní rentgenové difrakce (XRD) ve speciálně upraveném přístroji. Tento typ určení byl použit v České republice vůbec poprvé. Barva nefritu a jeho velmi nízká magnetická susceptibilita naznaču-jí, že jeho původ lze hledat v oblasti Jordanów Śląski (Polsko).

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info