Informace o publikaci

Občané Slovenska v České republice téměř dvacet let po rozdělení ČSFR

Autoři

ŠERÝ Ondřej HERCIK Jan TOUŠEK Václav

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z workshopu Geografický výzkum v České republice Brno 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Czech-Slovak contacts; migration; labour commuting; service commuting
Popis Příspěvek se zabývá dezintegračními tendencemi a jevy v moravsko slovenském příhraničí po rozdělení Československa na konci roku 1992. Zatímco po rozdělení společného státu frekvence cest občanů ČR na Slovensko výrazně poklesla a k nijak vysokému nárůstu nedošlo ani po přistoupení obou nástupnických zemí do EU v roce 2004, totéž nelze konstatovat v případě cest občanů Slovenska do ČR. Četnost některých kontaktů ve směru SR – ČR se naopak postupně zvyšuje. Příspěvek obsahuje regionálněgeografickou analýzu věnující se problematice migrace, dojížďky za prací a do škol, jejíž součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření týkajícího se dojížďky občanů SR za nákupy a službami do ČR, konkrétně do příhraničního města Hodonín. Do budoucna lze předpokládat, že současná frekvence cest Slováků do ČR za nákupy poklesne, a to zejména v souvislosti se zvýšením daně z přidané hodnoty na potravinářské výrobky v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info