Informace o publikaci

Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům

Autoři

BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie KALINA Dale Robert NORDHEIM Vegard Aas-Aune ŠPLÍCHAL Zbyněk ZLÁMAL Filip TOMANDL Josef TOMANDLOVÁ Marie KODYTKOVÁ Daniela VAŠKŮ Anna ŠTĚRBA Jaroslav

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: BAFF (B-cell activating factor) zprostředkovává maturaci a přežívání různých diferenciačních stadií B-lymfocytů, kterým umožňuje uniknout apoptóze, přičemž hraje zásadní úlohu v patogenezi řady autoimunitních onemocnění. V současnosti je k dispozici řada studií, které naznačují, že aberantní exprese BAFF umožňuje nekontrolovaný únik apoptóze v rámci patogeneze hematoonkologických onemocnění odvozených od B buněk. Cílem naší studie bylo prozkoumat hladiny BAFF v kontextu genetické variability kódujících úseků genu pro BAFF u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémii (Bcp-ALL) a různými typy B-lymfomů. Materiál, metody: Do studie bylo zařazeno celkem 18 dětí, u kterých bych stanoven BAFF v plazmě před zahájením léčby a prostřednictvím přímého sekvenování byly vyšetřeny kódující oblasti genu pro BAFF. Výsledky: Pozorovali jsme významné rozdíly v cirkulujících hladinách BAFF mezi pacienty s Bcp-ALL a B-lymfomy (p = 0,02), přičemž existovala korelace mezi rizikovostí fenotypu dané leukémie a cirkulující hladinou BAFF. Hodnoty BAFF u obou skupin pacientů významně převyšovaly průměrné hodnoty u zdravých dětí téhož věku. U žádného z pacientů nebyla přítomna vzácná mutace v analyzovaných kódujících úsecích BAFF genu, nalezeny byly v populaci běžné SNP, které nevykazovaly souvislost s cirkulující hladinou BAFF. Závěr: Výsledky naší pilotní studie naznačují, že nárůst hladin BAFF může hrát významnou úlohu v patogenezi rozvoje maligních buněčných klonů odvozených od B-buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info