Informace o publikaci

Employability of psychology graduates with a post-Bologna Bachelor’s or Master’s Degree

Autoři

JEŽEK Stanislav NEUSAR Aleš MAREŠ Jan

Rok publikování 2012
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Zaměstnatelnost absolventů psychologických studijních oborů není jen otázkou hledání zaměstnání. Týká se také celé škály kompetencí, které absolventi v průběhu studia získají (Ackhurst, 2008). Zaměstnatelnost absolventů psychologie se stává významnou otázkou v souvislosti s nárůstem počtů studentů a absolventů v mnoha evropských zemích a relativně stálým počtem míst pro jejich profesní uplatnění.Shromáždili jsme data z 32 zemí zapojených do projektu Europlat z různých kateder psychologie a 52 přidružených partnerů (dalších spolupracujících kateder psychologie a odborných psychologických společností z celé Evropy).Zpráva vychází z analýzy 228 odpovědí získaných online dotazníkem v 32 zemích EU. Tato zpráva by neměla být chápána jako nabídka hotových řešení, jejím cílem je ukázat současné názory na problematiku zaměstnatelnosti absolventů psychologických studijních oborů v bakalářské i magisterské úrovni v Evropě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info