Informace o publikaci

Zkušenosti s programem LEADER v ČR a ve Finsku: komparační analýza

Autoři

PROCHÁZKA Jan NOPONEN Kiira VĚŽNÍK Antonín SVOBODOVÁ Hana

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Způsob rozvoje českého venkova prochází po vstupu ČR do EU velkými změnami. V aktuálním programovacím období 2007-2013 se na český venkov postupně rozšiřuje přístup Leader. Jedná se o nový způsob vládnutí ve venkovských regionech, tedy přístup zdola založený na lokálním partnerství. Nedávné výzkumy provedené v Česku, poukazují na využívání přístupu Leader spíše jako finančního nástroje pro již naplánované investice ve venkovských obcích. Přesto lze v Česku nalézt i pozitivní příklady využití tohoto přístupu při rozvoji venkova, které byly zatím identifikovány hlavně na národní úrovni v rámci Národní sítě místních akčních skupin. Pro objektivní zhodnocení aplikace přístupu Leader na regionální úrovni je potřeba provést další výzkum přímo v regionech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info