Informace o publikaci

Governance of the activation policies in Europe: introduction

Název česky Governance aktivačních politik v Evropě? úvod
Autoři

SIROVÁTKA Tomáš VAN BERKEL Rik DE GRAAF Willibrord

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Sociology and Social Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova governance of activation policies governance reforms governance regimes
Popis V tomto speciálním čísle je provedena komparativní analýza specifických aspektů governance aktivačních politik jako je centralizace/decentralizace, new public management, marketizace and governance pomocí sítí, současně s hodnocením role implementačních podmínek, jež utvářejí reálně reformy governance aktivačních politik. Dále jsou diskutovány efekty reforem governance aktivace a vliv EU na reformy v oblasti aktivace. To vše vede k nové typologii režimů governance aktivačních politik v Evropě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info