Informace o publikaci

Metodologie kontroly a homogenizace časových řad v klimatologii

Autoři

ŠTĚPÁNEK Petr ZAHRADNÍČEK Pavel BRÁZDIL Rudolf TOLASZ Radim

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Jsou uvedeny metody kontroly kvality meteorologických údajů dokumentované na příkladu pěti vybraných klimatologických charakteristik na čtyřech klimatologických stanicích v České republice. Výsledky jsou pak shrnuty v měřítku celé republiky pro období 1961-2009. Prezentuje se metodologie homogenizace časových řad počínaje definicí relativní homogenity přes stanovení referenčních řad, popis několika testů relativní homogenity, vlastní homogenizaci a doplnění chybějících údajů. Obecné postupy jsou doplněny zkušenostmi z homogenizace klimatologických řad v České republice, včetně diskuse jednotlivých kroků celého postupu. Na příkladu teploty vzduchu a srážek je uvedeno také nastavení parametrů pro homogenizaci. Jsou uvedeny výsledky homogenizace klimatologických řad v České republice v období 1961-2007 a stanovení technických řad.
Související projekty: