Informace o publikaci

Financial accelerator mechanism in a small open economy: DSGE model of the Czech economy

Název česky Mechanismus finančního akcelerátoru v malé otevřené ekonomice: DSGE model české ekonomiky
Autoři

TVRZ Stanislav TONNER Jaromír VAŠÍČEK Osvald

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/pdf/162_Tvrz.pdf
Obor Ekonomie
Klíčová slova DSGE model; financial frictions; financial accelerator; Bayesian methods; variance decomposition; shock decomposition
Popis Náš výzkum je motivován současnými celosvětovými ekonomickými problémy, které naznačují, že události v bankovním sektoru mohou do určité míry způsobovat a zhoršovat průběh ekonomických recesí. V tomto článku se zaměřujeme na efekty spojené s mechanismem finančního akcelerátoru v české ekonomice v období nestability finančního sektoru a probíhající dluhové krize v zemích EU. Abychom relevantně posoudili význam finančních frikcí v této konkrétní ekonomice, odhadli jsme DSGE model malé otevřené ekonomiky. Modelová struktura obsahuje mechanismus finančního akcelerátoru tak, jak jej navrhli Bernanke, Gertler a Gilchrist (1999). Původní specifikace modelu je v této práci mírně upravena. Jednak byl do modelu přidán exogenní šok v čistém jmění podnikatelů a jednak byl upraven blok zahraničních proměnných. Zahraniční sektor je modelován pomocí VAR bloku, což nám umožnilo lépe zachytit jeho strukturu než nezávislé AR procesy. Model byl s využitím bayesiánských metod odhadnut na čtvrtletních časových řadách z let 1999 až 2011. Historický vývoj endogenních proměnných včetně konkrétních efektů jednotlivých exogenních šoků byl analyzován s využitím metody šokové dekompozice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info