Čelíme kyberhrozbám současnosti

Výzkum kyberbezpečnosti na Ústavu výpočetní techniky MU řeší zásadní téma bezpečné společnosti, které je definováno v rámci Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR a v rámci evropské výzkumné společenské výzvy Secure Societies.

Rizikům selhání informačních infrastruktur se věnujeme téměř 10 let

Kyberhrozbám jsme v současnosti vystavení kontinuálně a musíme jim čelit. Závislost systémů informační infrastruktury na IT neustále roste, a přibývají tak rizika spojená s dopady selhání této infrastruktury na obyvatele.

Výzkum v této oblasti probíhá v rámci mezioborové spolupráce na ÚVT MU již od roku 2007. Vzniklo zde několik významných projektů a výzkumných infrastruktur, např. CERIT-SC, CSIRT-MU nebo Kybernetický polygon (KYPO), který se zabývá výzkumem, vývojem a sestavením unikátního prostředí pro analýzu hrozeb ohrožujících bezpečnost kritických informačních infrastruktur.

Vytváříme nástroje pro armádu i policii

Projekt KYPO umožnil přípravu a realizaci prvního technického kybercvičení v ČR. Na KYPO navazuje projekt Simulace, detekce a potlačení kyberhrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu.

Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC) je určeno pro Armádu ČR. Vytváříme také nástroj pro sdílení kyberbezpečnostních události mezi bezpečnostními týmy v ČR.

Aktuálně se zabýváme kritickými infrastrukturami

ÚVT se oblasti počítačové bezpečnosti věnuje dlouhodobě a spolupracuje také s Právnickou fakultou a Fakultou informatiky MU. V této oblasti představuje klíčového partnera pro silové složky státu (NBÚ, Policie ČR, Armáda ČR, ad.).

V posledních letech se výzkum a vývoj v tradiční kyberbezpečnosti rozšiřuje směrem k bezpečnosti v kritických infrastrukturách pro chod státu. Jedním z významných témat je také problematika efektivního zpracování, zpřístupnění a zabezpečení medicínských informací.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info