I díky Právnické fakultě MU patří ČR ke světové špičce z hlediska legislativy kyberbezpečnosti

Komplexní legislativu v této oblasti jsme zavedli jako jedni z prvních. A bylo to s významným přispěním univerzitního Ústavu práva a technologií. Právě zde probíhá stabilní výzkum právních aspektů kyberbezpečnosti a kriminality.

Ústav práva a technologií nemá v českém prostředí konkurenci

Spolupracujeme se špičkovými pracovišti v Německu, Maďarsku, Belgii, Estonsku, Austrálii a v Izraeli. A účastníme se také činnosti Centra excelence pro kyberkriminalitu C4E v mezioborové spolupráci s Ústavem výpočetní techniky.

U právní úpravy v dané oblasti jsme od samého počátku. Pomáhali jsme připravovat už první českou legislativní úpravu kyberbezpečnosti vytvářenou v roce 2011. Počítáme s tím, že se kybernetickým zákonem budeme zabývat i nadále bez časového omezení.

Opíráme se o znalostní základnu i zahraniční zkušenosti

Výzkum vychází především ze zázemí Masarykovy univerzity. Naši doktorandi a další výzkumní pracovníci se účastní také prestižních grantů a zahraničních stáží jako například FP7 SMART, FP7 RESPECT, izraelská MINERVA nebo australské ARC.

Úzce spolupracujeme s policií i armádou

A také s Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskými službami či soukromoprávními subjekty. Díky činnosti Ústavu práva a technologií navázala MU jako jediná česká univerzita spolupráci se všemi bezpečnostními složkami ČR. Jejich zástupci jsou přítomní také v Odborné radě pro kyberkriminalitu a kybernetickou bezpečnost při Masarykově univerzitě.

Téma kybernetické bezpečnosti je vysoce aktuální. Jeho právní úprava je nutná součást řešení bezpečnostních problémů na národní i mezinárodní úrovni.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info