Culture at MU (Czech only)

V rámci kulturního dění na Masaryčce se objevuje celá řada událostí. Různá setkání, exkurze výlety, přednášky a mnoho dalšího. Jako vhodný zdroj informací o těchto akcích může posloužit Oficiální kalendář kulturních akcí na MU. O dalších událostech je taky možné se dočíst z fakultních webových stránek nebo na Vývěsce v IS MU.

Jako kulturní vrcholy akademického roku je možné označit několik akcí:

Slavnostní zahájení akademického roku na Masarykově univerzitě

Dies Academicus

Dies Academicus je tradiční slavnostní shromáždění akademické obce s udělováním ocenění a čestných uznání rektora MU. „Dies academicus je svátek univerzity, je to chvíle, kdy se setkávají členové akademické obce, zaměstnanci a studenti. Univerzita není obyčejná továrna, ani firma generující zisk. Oslavujeme, že společně vytváříme společenství studentů a učitelů,“ hodnotí význam Dies Academicus rektor MU Petr Fiala.

Plesy

Plesy standardního ražení pořádá odkaz do nového oknaEkonomicko-správní fakulta, odkaz do nového oknaPřírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta , Fakulta sportovních studií nebo spolek ELSA na odkaz do nového oknaPrávnické fakultě. Méně formální co do náplně je odkaz do nového oknaples Filosofické fakulty. A pokud chcete poznat kouzlo úplně neformálního "plesu", můžete se zúčastnit odkaz do nového oknaplesu-neplesu Fakulty sociálních studií.

Mnoho kulturních událostí také pořádají přímo studenti nebo <studentské spolky>. Například filmová promítání, přednášky expertů, setkání a diskuze, divadelní představení. Výhodou těchto studenty pořádaných kulturních událostí je to, že se jich může účastnit kdokoliv. Proto jako přírodovědec můžete chodit na odkaz do nového oknadivadelní středy na FSS nebo jako student kterékoliv fakulty na odkaz do nového oknamedicko-právnickou Ebrietu.