Department of Sports

Total number of titles in 2014: 27

 

HRAZDÍRA, Eduard - JURÁNKOVÁ, Michaela - SLÁMOVÁ, Petra.
Comparison of different HIIT protocols regarding to its effect and application. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš.
Differences in intensity of game load between senior and U19 female basketball players. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

book coverHRAZDÍRA, Eduard - KALINA, Tomáš.
Flexibilita dospělé populace České republiky. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, pp. 105-120.


more

 

book coverBEDŘICH, Ladislav.
Charakteristika sportovního výkonu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

ZVONAŘ, Martin - PSALMAN, Vladimír - JANÍK, Zdeněk.
Kinematic analysis as a mean for diagnostics of dynamic balance abilities. 2014. ISBN 978-953-317-027-5.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - ČERNOŠEK, Miroslav - ZVONAŘ, Martin - NYKODÝM, Jiří.
Longitudinal Study of the Level of Male and Female Top Tennis Players’ Performance Preconditions. International Journal of Science and Research, India. ISSN 2319-7064, 2014, vol. 3, no. 8, pp. 1061-1065.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
NEW APPROACH IN COACHING AND METHODOLOGICAL PRACTICE. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 431-432. 22.5.2014, Opatija.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
NEW APPROACH IN COACHING AND METHODOLOGICAL PRACTICE. 2014. ISBN 978-953-317-027-5.


more

 

PAVLÍK, Jindřich.
New possibilities watching of playing achievement in volleyball. 2014. ISBN 978-953-317-027-5.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír - PAVLÍK, Jindřich - ŠENKÝŘ, Jan - HUPKA, Dušan - MUSIL, Radek - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - OLEJNÍČEK, Lukáš.
Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6851-3, pp. 7-67.


more

 

book coverVENCÚRIK, Tomáš.
ROZDIELNOSTI V INTENZITE HERNÉHO ZAŤAŽENIA MEDZI BASKETBALISTKAMI VEKOVEJ KATEGÓRIE ŽIEN A U19. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 99-112.


more

 

book coverVENCÚRIK, Tomáš.
ROZVOJ AGILITY V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU U MLADÝCH BASKETBALISTIEK. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 113 - 128.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš - PAVLÍK, Jindřich - VODIČKA, Tomáš - ZÁLEŠÁKOVÁ, Radka - ZVONAŘ, Martin (Eds.).
Spolupráce v kinantropologii II. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 45 pp. ISBN 978-80-210-6919-0.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš - PAVLÍK, Jindřich - VODIČKA, Tomáš - ZVONAŘ, Martin (Eds.).
Spolupráce v kinantropologii III. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 20 pp. ISBN 978-80-210-6854-4.


more

 

book coverVACENOVSKÝ, Pavel.
Struktura sportovního výkonu u stolního tenisu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

book coverPĚTIVLAS, Tomáš.
Struktura sportovního výkonu v basketbalu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 5 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

book coverSTAREC, Petr.
Struktura sportovního výkonu v krasobruslení. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 4 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

book coverHRAZDÍRA, Eduard.
Struktura sportovního výkonu ve florbalu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

book coverKORVAS, Pavel - BEDŘICH, Ladislav.
Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 143 pp. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

HRAZDÍRA, Eduard - CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - GRASGRUBER, Pavel.
The comparison of flexibility and physical characteristics in czech adult population. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.


more

 

VACENOVSKÝ, Pavel - VENCÚRIK, Tomáš.
THE EFFECT OF SPECIFIC WARM-UP ON REACTIVE AGILITY IN TABLE TENNIS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 646-649. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VACENOVSKÝ, Pavel - VENCÚRIK, Tomáš.
THE EFFECT OF SPECIFIC WARM-UP ON REACTIVE AGILITY IN TABLE TENNIS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 646-649. 22.5.2014, Opatija.


more

 

HRAZDÍRA, Eduard - GRASGRUBER, Pavel - SEBERA, Martin.
The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

VESPALEC, Tomáš - PAVLÍK, Jindřich.
TRI-AXIAL ACCELEROMETER USAGE IN PEDAGOGICAL PROCESS IN CZECH ELEMENTARY SCHOOL. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 314-318. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VESPALEC, Tomáš - PAVLÍK, Jindřich.
TRI-AXIAL ACCELEROMETER USAGE IN PEDAGOGICAL PROCESS IN CZECH ELEMENTARY SCHOOL. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 314-318. 22.5.2014, Opatija.


more

 

SEKOT, Aleš - PĚTIVLAS, Tomáš.
Univerzitní basketbal v kontextu globalizace sportu. STUDIA SPORTIVA, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1802-7679, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 5-12.


more

 

STARÁ, Alena - ŠAMŠULA, Jaroslav - STARÁ, Jana.
Základy volejbalu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more