Department of Sports

Total number of titles in 2014: 2

 

VENCÚRIK, Tomáš.
ROZDIELNOSTI V INTENZITE HERNÉHO ZAŤAŽENIA MEDZI BASKETBALISTKAMI VEKOVEJ KATEGÓRIE ŽIEN A U19. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 99- 112.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš.
ROZVOJ AGILITY V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU U MLADÝCH BASKETBALISTIEK. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 113 - 128.


more