Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2014 na pracovišti Fakulta sociálních studií je celkem 983

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 6Písmeno T, strana 9Písmeno U, strana 9Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 983 položek, zobrazeno 801 - 900
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
SPR280Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR), českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR405Evaluační výzkum, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR407Reflexivita v sociální práci, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR440Sociální práce s rodinami a dětmi, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR469Sebezkušenostní skupina a rozvoj, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR473Vedení týmů a jednotlivců, českyKatedra sociální politiky a sociální práce
SPR474Působení na sociální prostředí klienta, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR475Základy výzkumu - kvalitativní strategie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě, českyKatedra sociální politiky a sociální práce
SPR519Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR), českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR598Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR700Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR702Úvod do sociální politiky a sociální práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR703Teorie a metody sociální práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR706Kvalitativní výzkum, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR707Základy práva, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR708Odborná praxe a supervize I -- základní otázky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR712Filosofie a etika v sociální práci, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR713Sociální deviace pro SPSP, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR717Základy psychologie pro sociální práci, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR721Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR723Aplikace psychologie pro SPR, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR724Statistika, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR726Sociální zabezpečení, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR798Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR799Konceptualizace závěrečné práce (BAK-KOMB), českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
SPR800Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR811Úvod do poskytování supervize, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR812Projektování institucí sociální práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR813Aplikace poradenství při práci s handicapem, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR814Sociální práce s mládeží, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR815Metody v sociální práci - makro, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR822Odborná praxe a supervize, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR898Metodologie diplomové práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB), českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPRs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs201Teorie a kontext výkonu sociální práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs202Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci, českyFakulta sociálních studií
SPRs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs301Aplikace teorií a přístupů sociální práce, českyFakulta sociálních studií
VPL108Základy ekonomie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL132Statistika, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL149Základy teorie organizace a řízení, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL150Základy veřejné politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL154Sebeřízení a time management, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL155European Union Public Policy, anglickyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL157Demografie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL160Odborná praxe pro veřejnou správu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL207Sociální problematika menšin, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL279Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL280Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL281Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL403Ekonomie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL405Evaluační výzkum, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL419Současné problémy sociální politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL423Personální analýza, strategie a plánování, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL436Řízení a rozvoj lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL461Contemporary Social policy in EU, anglickyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL462Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL466Metody personální práce: kompetenční modely, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL501Teorie pracovního trhu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL503Teorie sociálního státu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL513Tvorba a implementace veřejných programů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL519Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL581Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL598Metodologie diplomové práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL800Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL801Teorie organizace a řízení, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL802Personální analýza, strategie a plánování, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL805Ekonomika sociálního státu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL816Programy socialniho rozvoje organizací, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL817Současné problémy sociální politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL898Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL899Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPLs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs201Veřejná a sociální politika, českyFakulta sociálních studií
VPLs202Teorie organizace a řízení, českyFakulta sociálních studií
VPLs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs301Veřejná politika a lidské zdroje, českyFakulta sociálních studií
ZUR104Úvod do mediálních a komunikačních studií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR105Úvod do žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR108Publicistické žánry v tištěných médiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR109On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR110Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB, N
ZUR130Úvod do zpravodajství, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR144Odborná praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR144aOdborná praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR161Seminář k bakalářské práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR162Seminář k bakalářské práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR163Základy práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR203Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR204Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 983 položek, zobrazeno 801 - 900