Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2016 na pracovišti Fakulta sociálních studií je celkem 944

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 6Písmeno T, strana 9Písmeno U, strana 9Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 944 položek, zobrazeno 801 - 900
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
SPR813Aplikace poradenství při práci s handicapem, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR814Sociální práce s mládeží, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR815Metody v sociální práci - makro, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR822Odborná praxe a supervize, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR898Metodologie diplomové práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPR899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB), českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
SPRs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs201Teorie a kontext výkonu sociální práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs202Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci, českyFakulta sociálních studií
SPRs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
SPRs301Aplikace teorií a přístupů sociální práce, českyFakulta sociálních studií
VPL108Základy ekonomie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL132Statistika, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL149Základy teorie organizace a řízení, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL150Základy veřejné politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL154Sebeřízení a time management, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL155Public Policy Process in EU, anglickyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL157Demografie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL160Odborná praxe pro veřejnou správu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL207Sociální problematika menšin, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL279Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL280Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL281Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceB
VPL403Ekonomie, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL405Evaluační výzkum pro VPLZ, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL419Současné problémy sociální politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL436Řízení a rozvoj lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL461Contemporary Social policy in EU, anglickyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL462Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL501Teorie pracovního trhu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL511Výzkumný seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL513Tvorba a implementace veřejných programů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL519Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL581Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL598Metodologie diplomové práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL800Diplomový seminář, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL801Teorie organizace a řízení, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL802Personální analýza, strategie a plánování, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL805Ekonomika sociálního státu, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL817Současné problémy sociální politiky, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL898Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL899Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPLs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs201Veřejná a sociální politika, českyFakulta sociálních studií
VPLs202Teorie organizace a řízení, českyFakulta sociálních studií
VPLs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs301Veřejná politika a lidské zdroje, českyFakulta sociálních studií
ZUR104Úvod do mediálních a komunikačních studií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR105Úvod do žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR108Publicistické žánry v tištěných médiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR109On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR110Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB, N
ZUR130Úvod do zpravodajství, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR144aOdborná praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR161Seminář k bakalářské práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR162Seminář k bakalářské práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR163Základy práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR203Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR204Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR205Stylistika - zpravodajské žánry (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR212Proměny protektorátní žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR215Interview (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR267Kyberkultura, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR271Rozhlasové zpravodajství, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR273Základy digitální fotografie, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR292Reklama, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR295Tiskový mluvčí, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR346Radio Management, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR359Metody a techniky výzkumu médií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB, N
ZUR365Redakční systémy a webové aplikace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR366Grafika v multimédiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR367Audio a video, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR369Audio žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR370aRadio R - odborná praxe I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR370bRadio R - odborná praxe II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR372Web TV, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR383Dramaturgické praktikum, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR386Souvislosti a proměny moderních médií - kauzy, osobnosti, trendy, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR387Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR390Počítačové hry v kontextu psychologie, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR391Úvod do studia nových médií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393iIntercultural Communication, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393jGlobal Media Industries, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393pReporting Public Affairs, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR395Informační technologie a komunikace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR396Sociální skupiny na internetu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR401Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR410TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR427Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR434Metodologie mediálního výzkumu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR435Dějiny médií v éře modernity, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR441Seminář k diplomové práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR442Seminář k diplomové práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR443Práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR511Umělecká kritika v tištěných médiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR523Proměny protektorátní žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 944 položek, zobrazeno 801 - 900