Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2015 na pracovišti Fakulta sociálních studií je celkem 911

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 6Písmeno T, strana 8Písmeno U, strana 8Písmeno V, strana 8Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 911 položek, zobrazeno 801 - 900
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
VPL898Metodologie závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPL899Konceptualizace závěrečné práce, českyKatedra sociální politiky a sociální práceN
VPLs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs201Veřejná a sociální politika, českyFakulta sociálních studií
VPLs202Teorie organizace a řízení, českyFakulta sociálních studií
VPLs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
VPLs301Veřejná politika a lidské zdroje, českyFakulta sociálních studií
ZUR104Úvod do mediálních a komunikačních studií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR105Úvod do žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR108Publicistické žánry v tištěných médiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR109On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR110Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB, N
ZUR130Úvod do zpravodajství, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR144Odborná praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR144aOdborná praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR161Seminář k bakalářské práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR162Seminář k bakalářské práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR163Základy práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR203Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR204Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR205Stylistika - zpravodajské žánry (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR211Kapitoly z dějin českých médií I., českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR215Interview (dílna), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR267Kyberkultura, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR271Rozhlasové zpravodajství, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR273Základy digitální fotografie, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR292Reklama, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR293Management a marketing multimédií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR294Editorská praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR295Tiskový mluvčí, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR314Seminář k odborné praxi, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR317Blok expertů (téma A) - Krizová komunikace v PR, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR336Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR354Community Media, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR365Redakční systémy a webové aplikace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR366Grafika v multimédiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR367Audio a video, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR369Audio žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR370aRadio R - odborná praxe I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR370bRadio R - odborná praxe II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR371Videožurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR372Web TV, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR383Dramaturgické praktikum, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR386Novináři 20. a 21. století, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR387Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR390Počítačové hry v kontextu psychologie, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR391Úvod do studia nových médií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393iIntercultural Communication, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393jGlobal Media Industries, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393kEffects of Mass Media, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393lPolitical Communication, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR393mFilms - writing the screen outline, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR394Tvorba akademického textu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR395Informační technologie a komunikace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR399Ekonomická žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR401Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR410TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR427Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR434Metodologie mediálního výzkumu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR441Seminář k diplomové práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR442Seminář k diplomové práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR443Práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR511Umělecká kritika v tištěných médiích, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR540Etika a média, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR571Tvorba audiovizuálního digitálního díla, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR580Dokumentární a publicistická tvorba I., českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR583Kvalitativní metody výzkumu médií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR584Theory and Methods of Genre Analysis, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR585Estetická analýza mediálních obrazů, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR586Teorie a praxe střihové skladby a její vývojové tendence, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR587Dramaturgická analýza, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR589bSocial Media, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR589oCultural History of Advertising, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR592Dějiny tištěných médií v raném novověku, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR593aRadio R - odborná praxe I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR593bRadio R - odborná praxe II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR594Tvorba akademického textu, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR596Psychologie médií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR604Conference Skills, anglickyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR606Projekt 3000, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyN
ZUR709Mediální projekt, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR721Seminář k bakalářské práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR722Seminář k bakalářské práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR730Žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR731Úvod do komunikačních a mediálních studií, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR732Úvod do sociologie žurnalistiky, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR733Odborný text, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR736Současný český jazyk a stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR737Odborný seminář (žurnalistika), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR737bOdborný seminář II (rozhlasová žurnalistika), českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR738Rozhlasová žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR739Fotožurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR742Editorská praxe, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR744On-line a multimediální žurnalistika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR745Žurnalistická etika, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR781Seminář k bakalářské práci I, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR782Seminář k bakalářské práci II, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR783Základy práce s informačními zdroji, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZUR784Media relations, českyKatedra mediálních studií a žurnalistikyB
ZURs100Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 911 položek, zobrazeno 801 - 900