Institute for Educational Development and Innovation

Total number of titles in 2014: 17

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Být dobrým učitelem je komplexní a složitý úkol. 2014.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Creativity in teaching first aid. 2014.


more

 

TRNOVÁ, Eva.
IBSE and Creativity Development. Science Education International, ICASTE, Great Britain. ISSN 2077-2327, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-18.


more

 

TRNA, Josef.
IBSE and Gifted Students. Science Education International, ICASTE, Great Britain. ISSN 2077-2327, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 19-28.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Inovace pedagogických praxí na PdF MU v Brně. 2014.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jaké je české předškolní vzdělávání v porovnání s jinými zeměmi?. Praha : Wolters Kluver, 2014. 2 pp. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 2/2014.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2014.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Na jaké úrovni reflektují studenti PdF MU své zkušenosti z učitelské praxe?. 2014.


more

 

GRŮZOVÁ, Lucie - SYSLOVÁ, Zora.
Příprava studentek na roli herního partnera. 2014. ISBN 978-80-7435-390-1, pp. 282 - 292.


more

 

HORKÁ, Hana - SYSLOVÁ, Zora - GRŮZOVÁ, Lucie.
Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. 2014.


more

 

VOJTKOVÁ, Naděžda.
Sdílené čtení v hodinách anglického jazyka. 2014.


more

 

book coverZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména postav jako prostředek komiky v pohádkách Aloise Mikulky. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 191-196.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména postav jako prostředek komiky v pohádkách Aloise Mikulky. 2014.


more

 

book coverMINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - MINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka - MARTINEC, Ivo - KROČA, David.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014. CZE, Pedagogická fakulta MU. 30.1.2014 - 31.1.2014, European Activity.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - BORKOVCOVÁ, Irena - PRŮCHA, Jan.
Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluver, 2014. 216 pp. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8.


more

 

BRYCHOVÁ, Alice.
Wie Vorschulkinder Sprachen lernen. 2014.


more