Institute for Educational Development and Innovation

Total number of titles in 2015: 7

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Implementation of fostering giftedness in science teacher training. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. In Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí : Elsevier, 2015. pp. 184-189. 2014, Borneo.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Revival of demonstration experiments in science education. 2015.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. 2015.


more

 

KREJČÍ, Jan - VÁLEK, Jan.
Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. pp. 25-29. 2015, Hradec Králové.


more

 

KREJČÍ, Jan.
Život pod tlakem. MU, 2015. 1. vyd. Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI.


more