Institute for Educational Development and Innovation

Total number of titles in 2014: 112

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 112 records, displayed 1 - 30

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - KRJUKOVOVÁ, Larisa.
Avtorskoe mirovosprijatije i osobennosti jego jazykovogo vyraženija v tekste originala i perevoda (na materiale poetičeskich tekstov O. Brzeziny i K. Balmonta). Vestnik Udmurtskogo gosudarstvennogo universiteta, Iževsk, Udmurtskij Gosudarstvennyj Universitet, Russia. ISSN 1810-5505, 2014, vol. 2014, no. 5-2, pp. 135-140.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Lenka.
Brno jako učebnice geografie. 2014.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Být dobrým učitelem je komplexní a složitý úkol. 2014.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Creativity in teaching first aid. 2014.


more

 

ŠVEC, Vlastimil - PRAVDOVÁ, Blanka - SVOJANOVSKÝ, Petr - NEHYBA, Jan.
„Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. 2014.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Design-based research as an innovation approach in the construction and evaluation of IBSME. In Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus : Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014. pp. 186-191. 1.5.2014, Famagusta, North Cyprus.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Development of Giftedness within PROFILES. In Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. Vyd. 1. Klagenfurt : Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014. PROFILES 3, ISBN 978-3-9816683-1-5, pp. 101-106.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Development of the Creativity of Gifted Students in Science Education in the Czech Republic. 2014.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole I - Základní podoby interpretace. 2014. 5 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole II - Pojetí literárního textu. 2014. 5 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole III - Nástin rozlišení metod. 2014. 7 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole IV - Možnosti komparačních postupů. 2014. 5 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole V - Tvořivé metody při práci s epikou. 2014. 5 pp.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Didaktická interpretace na základní škole VI - Tvořivé metody při práci s lyrikou. 2014. 5 pp.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - TRNOVÁ, Eva.
DOVEDNOSTI PRÁCE ŽÁKŮ S GRAFY V CHEMICKÉM KONTEXTU. In 8. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89732-01-2, pp. 58-67. 2014, Dubnica nad Váhom.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Duchovnyje těčenija Centralnoj Jevropy konca 19 i načala 20 veka. 2014.


more

 

VOJTKOVÁ, Naděžda - HANUŠOVÁ, Světlana.
Dyslexia for Teachers and Trainers. 2014.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva - KOPECKÁ, Naděžda - ČERVENKOVÁ, Sylvie.
Experiments Supporting IBSE within PROFILES. In Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. Vyd. 1. Klagenfurt : Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014. PROFILES 3, ISBN 978-3-9816683-1-5, pp. 212-214.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Family Science Education and Inquiry Based Science Education. In E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 3. Nicosia : European Science Education Research Association, 2014. ISBN 978-9963-700-77-6, pp. 167-175. 2.9.2013, Nicosia.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Fišerová, Ilona: Na orlích křídlech. iLiteratura, 2014.


more

 

PAVLÍČKOVÁ, Lenka - TRNA, Josef.
Hands-on Activities as a Support of Re-education of Students with Specific Learning Disabilities in Science and Mathematics Education. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 103-108. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

TRNA, Josef.
Hands-on Experiments in the Development of Gifted Students. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 152-159. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

TRNOVÁ, Eva - KREJČÍ, Jan.
Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga : The Hands-on Science Network, 2014. ISBN 978-989-98032-5-1, pp. 109-112. 21.7.2014, Aveiro, Portugal.


more

 

KREJČÍ, Jan.
Historie fyziky v kapse. 2014.


more

 

TRNOVÁ, Eva.
IBSE and Creativity Development. Science Education International, ICASTE, Great Britain. ISSN 2077-2327, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-18.


more

 

TRNA, Josef.
IBSE and Gifted Students. Science Education International, ICASTE, Great Britain. ISSN 2077-2327, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 19-28.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Idějnyje predposylki jazykovogo oformlenija obrazov krasoty v proizvedenijach russkich i češskich simvolistov. In Rossica Olomucensia LIII. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 99-103. 4.9.2013, Olomouc.


more

 

VÁLEK, Jan - KREJČÍ, Jan - SLÁDEK, Petr.
Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. Vyd. 1. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. ISBN 978-80-89732-15-9, pp. 559-568. Dubnica nad Váhom.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno, Wydawn. Medicina Sportiva. ISSN 1210-5481, 2014, vol. 23No.3, no. 3, pp. 175-177.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu Výchova ke zdraví. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 112 records, displayed 1 - 30