Seznamy studentů podle studijních programů

Celkový počet studentů: 4492

Bakalářské studijní programy (3102 studentů)

Magisterské studijní programy (524 studentů)

Magisterské studijní programy navazující na bakalářské (728 studentů)

Doktorské studijní programy (138 studentů)