Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2727

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1351

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 29Letter I, page 30Letter J, page 32Letter K, page 34Letter L, page 37Letter M, page 40Letter N, page 45Letter O, page 49Letter P, page 52Letter Q, page 61Letter R, page 61Letter S, page 65Letter T, page 73Letter U, page 81Letter V, page 83Letter W, page 88Letter X, page 89Letter Y, page 89Letter Z, page 89
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 2727 records, displayed 1351 - 1380

 

KUČA, Martin.
Napříč časem a krajinou. 2014. CZE, Moravský Krumlov. 16.4.2014 - 30.9.2014, National Activity.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a štát v diskusiách o európskej identite. 2014.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 121-128.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

book coverČAPKA, František - VACULÍK, Jaroslav.
Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno : Masarykova unierzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-6741-7.


more

 

TROJAN, Jakub - TRÁVNÍČEK, Jan.
Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - DASTYCHOVÁ, Eliška - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 20-21.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Návraty Víta Slívy. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 2 pp.


more

 

VAŇÁČKOVÁ, Iva - BEHARKOVÁ, Natália - POKORNÁ, Andrea.
Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 44-44. 24.4.2014, Brno.


more

 

LOUN, Jan - NOVÁK, Milan - ŠKODA, Radek - ČOPJAKOVÁ, Renata - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír.
Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.


more

 

PASTIERIK, Tomáš - ŠEBEJ, Peter - MEDALOVÁ, Jiřina - ŠTACKO, Peter - KLÁN, Petr.
Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging. The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society, USA. ISSN 0022-3263, 2014, vol. 79, no. 8, pp. 3374-3382.


more

 

FRÝBERTOVÁ, Tereza.
Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?) O sletovém průvodu v roce 1948. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol.  17, no. 1, pp. 52 - 90.


more

 

UNGER, Josef - HAŠEK, Vladimír - ŠINDELÁŘ, Jiří.
Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 15-28.


more

 

PILCH, Pavel.
Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Vyd. 1. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 581-587. 2013, Brno.


more

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika, Praha, Prometheus. ISSN 1210-1761, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 27-40.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. 2014.


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
Nejstarší rajhradská paměť v diplomatických pramenech. In An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno : Masarykova univerzita. Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 14-16, 93-94, 151-152.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vražda matky dítěte jeho otcem a zbavení rodičovské zodpovědnosti. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 2, pp. 68-69.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5, pp. 186-187.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 2-2.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. 384 pp. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0.


more

 

HAVLAN, Petr.
NĚKOLIK KRITICKÝCH POZNÁMEK KE KONTROLE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. pp. 446-449. 2013, Právnická fakulta UK v Bratislave.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi. In Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, 63–76-14 pp. 7.2.2014, Trnava.


more

 

VITURKA, Milan - TÓTHOVÁ, Dominika.
Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách,. Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 29-36. 2014, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 2727 records, displayed 1351 - 1380