Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2815

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1351

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 42Letter N, page 49Letter O, page 53Letter P, page 56Letter Q, page 66Letter R, page 66Letter S, page 70Letter T, page 78Letter U, page 85Letter V, page 87Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1351 - 1380

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Minulost, současnost a budoucnost neuropsychiatrie. 2015.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - HÉŽOVÁ, Renata - POPRACH, Alexandr - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - RADOVÁ, Lenka - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - DEMLOVÁ, Regina - SLABÝ, Ondřej.
miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib. BioMed Research International, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 941980, pp. 1-5.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, M - HARUŠTIAK, T - SVOBODA, Marek - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - SLABÝ, Ondřej.
MiR-205 má vlastnosti nádorového supresoru u adenokarcinomu a onkogenu u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. 2015.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - KISS, Igor - KLUSOVÁ, Soňa - HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - MAZANEC, Jan - HAUSNEROVÁ, Jitka - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - LENZ, Jiří - KARÁSEK, Petr - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology, LONDON, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1746-1596, 2015, vol. 10, no. April, pp. 38-42.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - ILIEV, Robert - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo. 2015.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - DEMLOVÁ, Regina.
MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu. 2015.


more

 

MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - RADOVÁ, Lenka - LUPINI, Laura - BASSI, Christian - FERRACIN, Manuela - ZAGGATI, Barbara - NĚMEČEK, Radim - VYZULA, Rostislav - SVOBODA, Marek - NEGRINI, Massimo - SLABÝ, Ondřej.
MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem. 2015.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, Jan - RADOVÁ, Lenka - ŠTAFFOVÁ, Kateřina - HAJDÚCH, Marian.
MiRNA profiling in esophageal precancerous for malignancy progression risk assessment. 2015.


more

 

ŠÁNA, Jiří - BEŠŠE, Andrej - ONDRÁČEK, Jakub - VEČEŘA, Marek - FADRUS, Pavel - KŘEN, Leoš - MLČOCHOVÁ, Hana - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - HÉŽOVÁ, Renata - JURÁČEK, Jaroslav - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. 2015.


more

 

OPPELT, Jan - KOČA, Jaroslav - MRÁZ, Marek.
miRNome-wide regulation of microRNA expression. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Kamil.
MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, pp. 111-121.


more

 

VAŠEK, František - ČERNÝ, Vladimír - BŘEČKA, Jan.
Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945. Vyd. 1. Brno : Archiv města Brna & Moravské zemské muzeum, 2015. 616 pp. ISBN 978-80-86736-41-9.


more

 

ULRICH, Tomáš.
Místo filosofie v díle Hanse Urse von Balthasara. K 110. výročí jeho narození. Studia philosophica. ISSN 1803-7445, 2015, vol. 62/2015, no. 1, pp. 125-133.


more

 

PAVLINCOVÁ, Helena.
Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení. In Po cestách kritického myšlení. Vyd. 1. Praha : Nakldatelství Karolinum, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-246-2933-9, pp. 28-43.


more

 

book coverNECHUTOVÁ, Jana - FUKSOVÁ, Jana.
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie.
Mladí grafici soutěží v Brně. Vyd. KAM. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2015. 10.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 03, pp. 21-25.


more

 

HAPLA, Martin.
Mnoho tváří lidské důstojnosti. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

NĚMČANSKÝ, J. - KOPECKÝ, A. - TIMKOVIČ, Juraj - MAŠEK, P..
Mobilní telefony jako nástroj pro dokumentaci očního pozadí. Česká a slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2015, vol. 70, no. 6, pp. 239-241.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára.
Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 32-62.


more

 

JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - PELTANOVÁ, Barbora - SLABÝ, Ondřej.
Močové miRNA jako potenciální biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře. 2015.


more

 

KESNER, Ladislav.
Model. 2015. CZE, Galerie Rudolfinum Praha. 28.1.2015 - 3.5.2015, Worldwide Activity.


more

 

KESNER, Ladislav.
Model. Praha : Galerie Rudolfinum, 2015. 136 pp. není. ISBN 978-80-7353-471-4.


more

 

DRMOLA, Jakub - BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav.
Modeling Hacktivism Using System Dynamics. Journal of Applied Security Research, USA. ISSN 1936-1610, 2015, vol.  10, no. Iss. 2, pp. 238-248.


more

 

LEMESHKO, Oleksandra - REJNUŠ, Oldřich.
Modeling the Size of the Mutual Fund Industry in Countries of Central and Eastern Europe. Financial Assets and Investing, Brno, ESF, Masaryk University. ISSN 1804-5081, 2015, vol. Volume 6, no. Issue 1, pp. 7-34.


more

 

DIVÍŠEK, Jan - CHYTRÝ, Milan.
Modelling fine-resolution plant species richness patterns of grasslands and forests in the Czech Republic. 2015.


more

 

TOLBOOM, Herman - OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - RESER, Diana - WILHELM, Markus J. - GASSMANN, Max - BOGDANOVA, Anna - FALK, Volkmar.
Moderate hypothermia during ex vivo machine perfusion promotes recovery of hearts donated after cardiocirculatory death. European Journal Cardio-Thoracic Surgery, Oxford, Oxford University Press. ISSN 1010-7940, 2015, vol. 47, no. 3. http://ejcts.oxfordjournals.org/search?fulltext=tolboom&submit=yes&x=0&y=0.


more

 

MRAZ, Martin - HURBA, Olha - BARTL, Josef - DOLEŽEL, Zdeněk - MARINAKI, Anthony - FAIRBANKS, Lynette - STIBURKOVA, Blanka.
Modern diagnostic approach to hereditary xanthinuria. Urolithiasis, New York, Springer, USA. ISSN 2194-7228, 2015, vol. 43, no. 1, pp. 61-67.


more

 

HRŮZA, Filip.
Modern Public Finance and Public Trust. American Society for Public Administration, 2015.


more

 

book coverLAVICKÝ, Petr - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HRDLIČKA, Miloslav - CHALUPA, Radim - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně : MU, 2015. 272 pp. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3.


more

 
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1351 - 1380