Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3905

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1351

Letter A, page 1Letter B, page 10Letter C, page 12Letter D, page 20Letter E, page 26Letter F, page 33Letter G, page 36Letter H, page 38Letter CH, page 41Letter I, page 42Letter J, page 48Letter K, page 50Letter L, page 55Letter M, page 59Letter N, page 66Letter O, page 71Letter P, page 74Letter Q, page 89Letter R, page 89Letter S, page 95Letter T, page 105Letter U, page 116Letter V, page 118Letter W, page 124Letter X, page 125Letter Y, page 126Letter Z, page 126
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3905 records, displayed 1351 - 1380

 

DOHNALOVÁ, Zdeňka - NEČASOVÁ, Mirka - RÍDLOVÁ, Renáta.
Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby. Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 39 - 56.


more

 

OTAVA, Ladislav.
Institucionalizace sociální práce a sebezkušenost sociálních pracovnic. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Národní centrum pro rodinu. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 105-116.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Institucionální výbava evropského soukromého práva. 2016.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. Brno : ČT, 2016.


more

 

BOHÁČEK, Milan.
Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část II. – Politická práva. Spisy Právnické fakulty MU č. 546 (řada teoretická). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8193-2, pp. 7-14. 18.11.2015, Brno.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. In Dny práva 2015. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 244- 252. 2015, Brno.


more

 

GÄRTNER, Vladimír.
Instrumental Turkish Art Music: A Programme Music?. In Musicult '16 III. International Music and Cultural Studies Conference. Istanbul : Eastern Mediterranean Academic Research Cetner, 2016. ISBN 978-605-92-0725-6, pp. 212 - 222. 6.5.2016, Istanbul.


more

 

POL, Milan - SEDLÁČEK, Martin - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Instrumental values of headteachers in the context of leadership focus. 2016.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Instruments for Innovation Support and Their Classification: an Example of Instruments used in European Countries. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 239-246. 2016, Ostrava.


more

 

OLŠOVSKÁ, Věra.
Insufícience růstového hormonu u dospělých a inzulínová senzitivita. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 40-42.


more

 

KLUSOŇ, Josef.
Integrability of a D1-brane on a group manifold with mixed three-form flux. PHYSICAL REVIEW D, USA, AMER PHYSICAL SOC, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA, USA. ISSN 2470-0010, 2016, vol. 93, no. 4, pp. 46003-46020.


more

 

TROJAN, Jakub.
Integrating AR services for the masses: geotagged POI transformation platform. Journal of Hospitality and Tourism Technology, Emerald Group Publishing. ISSN 1757-9880, 2016, vol.  7, no. Iss 3, pp. 254-265.


more

 

JANOVEC, Michal.
Integration of supervision of the Financial Market. 2016.


more

 

BÁRTA, Tomáš - HAMPL, Aleš.
Integration-free reprogramming of primary human fibroblasts into neural stem cells using brief exposure to pluripotency factors. 2016.


more

 

AGHOVÁ, Tatiana - DOBIGNY, Gauthier - GRANJON, Laurent - KIMURA, Yuri - BRYJA, Josef - KERGOAT, Gael J..
Integrative phylogeography of rodents from Sudanian savanna. 2016.


more

 

SVĚRÁK, Tomáš - MAYEROVÁ, Michaela - USTOHAL, Libor - REKTOROVÁ, Irena.
Intenzifikovaná transkraniální magnetická stimulace v léčbě negativních příznaků u schizofrenie v dvojitě slepé studii- prvotní výsledky. 2016.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš.
Intenzivní akutní péče v psychiatrii. Vyd. První. Brno : Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1047-1, pp. 197-198. 9.6.2016, Špindlerův Mlýn.


more

 

book coverBUZEK, Ivo - FERNÁNDEZ BERNAL, Jorge M. - KRINKOVÁ, Zuzana - FUENTES CANIZARES, Javier - ADIEGO, Ignasi-Xavier - GAMELLA, Juan F. - FERNÁNDEZ ORTEGA, Cayetano - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Laura.
Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5.


more

 

LUKEŠOVÁ, Michaela.
Interaction and Communication in Higher Education. Vyd. 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1069-1076. 2015, Hradec Králové.


more

 

KURFÜRST, Petr - KRTIČKA, Jiří.
Interaction between supernova ejecta and circumstellar outflowing disks. 2016.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Interaction of Intellectual Property Rights and Private International Law. Need for a Common Approach and Solutions. 2016.


more

 

DUDOVÁ, Zdenka - ŠPAČEK, Jan - HAVRAN, Luděk - PIVOŇKOVÁ, Hana - FOJTA, Miroslav.
Interactions of fluorescent dye SYBR Green I with natural and 7-deazaguanine-modified DNA studied by fluorescence and electrochemical methods. Monatshefte fur Chemie, Wien, Springer-Verlag. ISSN 0026-9247, 2016, vol. 147, no. 1, pp. 13-20.


more

 

KUBÍČEK, Petr - JUŘÍK, Vojtěch - ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk - HERMAN, Lukáš.
Interactive 3D visualiation and geospatial data depiction. 2016.


more

 

FURMANOVÁ, Katarína - JAREŠOVÁ, Miroslava - BYŠKA, Jan - JURČÍK, Adam - PARULEK, Julius - HAUSER, Helwig - KOZLÍKOVÁ, Barbora.
Interactive Exploration of Ligand Transportation through Protein Tunnels. In BioVis. : 2016. 2016, Baltimore, USA.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Tereza.
Interakce mezi učitelem a žáky v analytické fázi problémově orientované učební úlohy. 2016.


more

 

HANUŠKOVÁ, Petra - STARÝ KOŘÁNOVÁ, Ilona - KNITTL, Luděk.
Interaktivní čeština: Kombinace e-learningového kurzu s tradiční výukou ve třídě pro B1. 2016.


more

 

URBANOVSKÝ, Tomáš.
Interconnection of Interest Rate, Price Level, Money Supply and Real GDP: The Case of the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences: 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016. Brno : Mendel University, 2016. pp. 531-540. 2016, Brno.


more

 
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3905 records, displayed 1351 - 1380