Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3158

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1351

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 29Letter H, page 30Letter CH, page 33Letter I, page 35Letter J, page 39Letter K, page 41Letter L, page 45Letter M, page 48Letter N, page 55Letter O, page 60Letter P, page 63Letter Q, page 74Letter R, page 74Letter S, page 79Letter T, page 88Letter U, page 96Letter V, page 98Letter W, page 103Letter X, page 103Letter Y, page 104Letter Z, page 104
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3158 records, displayed 1351 - 1380

 

ŠPAČKOVÁ, Zuzana.
Laboratory Experiments in Teaching Public Economics and Policy. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 196-217.


more

 

KAMENÍK, Josef - DUŠKOVÁ, Marta - ŠEDO, Ondrej - SALÁKOVÁ, Alena - PAVLÍK, Zdeněk - ZDRÁHAL, Zbyněk - KARPÍŠKOVÁ, Renata.
Lactic acid bacteria in hot smoked dry sausage (non-fermented salami): Thermal resistance of Weissella viridescens strains isolated from hot smoked dry sausages. LWT-Food Science and Technology, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0023-6438, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 492-495.


more

 

VAŇKOVÁ, Michaela - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KYNICKÝ, Jindřich - KANICKÝ, Viktor.
LA-ICP-MS STUDY OF MATERIAL CHANGES IN FOSSILS. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Nakladatelství FORUM s. r. o. ISSN 1804-9745, 2015, vol. 4, no. 6, pp. 40-42.


more

 

HRADILOVÁ, Alena.
Language centre matrix management structure: Developments in teacher training. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité Cahiers del’APLIUT, APLIUT, France. ISSN 2119-5242, 2015, vol. XXXIV, no. 1/2015, pp. 90-105.


more

 

KESNER, Ladislav.
Láokoónův křik - Obraz a emoce na průsečíku biologie a kultury. 2015.


more

 

FIÉVET, Anne-Caroline - PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
L'appropriation territoriale par les jeunes à travers l'étude d'un corpus de messages envoyés à la radio Skyrock. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta - PROKEŠ, Lubomír - SLAVÍČEK, Pavel - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Laser ablation generation of clusters from As-Te mixtures, As-Te glass nano-layers and from Au-As-Te nano-composites. Quadrupole ion trap time-of- flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 11, pp. 1000-1008.


more

 

ŠÚTOROVÁ, Katarína - HAWLOVÁ, Petra - PROKEŠ, Lubomír - NĚMEC, Petr - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef.
Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Commun. Mass Spectrom, Wiley, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 5, pp. 408-414.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - HUŠKOVÁ, Simona - VACULOVIČ, Tomáš - HRDLIČKA, Aleš - MASON, Andrew Zed - NEFF, Hector - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers, Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0366-6352, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 761-778.


more

 

VYMAZALOVÁ, Soňa - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÁ, Marie - KRAJCAROVÁ, Lucie - HRDLIČKA, Aleš - KOPEL, Pavel - KAISER, Jozef - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy distribution mapping of nanoparticles injected onto chromatographic paper and polystyrene surface. 2015.


more

 

ROZLOZSNIKOVA, Hana.
Lasnier, Rina. L'épanouissement de l'ombre: poèmes choisis. Choix et présentation de Jocelyne Felx. Études romanes de Brno. ISSN 1803-7399, 2015.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). Vyd. 1. Brno : Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 pp.


more

 

book coverPOŘÍZKOVÁ, Kateřina - ŠVANDA, Libor (Eds.).
LATINITAS MEDICA. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-210-7789-8.


more

 

PASEKA, Jan - SOLOVJOVS, Sergejs - STEHLÍK, Milan.
Lattice-valued bornological systems. Fuzzy Sets and Systems, The Nederlands. ISSN 0165-0114, 2015, vol. 259, no. SI, pp. 68-88.


more

 

FRYŠTENSKÁ, Marcela - KYNCL, Libor.
Law and Economics v kontextu protiprávního jednání a hospodářské trestné činnosti. 2015.


more

 

book cover ŠÚTOROVÁ, Katarína - PROKEŠ, Lubomír - HAWLOVÁ, Petra - SKÁCELOVÁ, Dana - PEŇA-MÉNDEZ, Eladia Maria - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef - NĚMEC, Petr.
LDI TOFMS for structure elucidation of chalcogenides. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Le couvre-livre comme procédé de légitimité du genre policier en Tchécoslovaquie des années 1960-1980 – l’exemple de la collection Smaragd. 2015.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Le jeu et la littérature enfantine au Salvador. 2015.


more

 

NAVRÁTIL, Rudolf - HRBÁČ, Jan - HALOUZKA, Vladimír - TRNKOVÁ, Libuše.
LEAD PENCIL GRAPHITE AS ELECTRODE MATERIAL: STRUCTURAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7857-4, pp. 130-132. 26.5.2015, Brno.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Learner strategies compared: A case study of a young learner. 2015.


more

 

LICHÁ, Jana - KOČÁROVÁ, Rita.
Learning Theories. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 68-68.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Gabriela - ORLITA, Alois - ŠEVČÍK, Richard.
Leather decay – model samples evaluation. 2015.


more

 

ŽÁK, Petr - OLŠOVSKÝ, Jindřich.
Léčba agonisty receptoru pro GLP1 a kontrola hmotnosti. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 4, pp. 316-319.


more

 

SOŠKA, Vladimír.
Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1803-5256, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 70-72.


more

 

SELLNER ŠVESTKOVÁ, Sabina.
Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů. Zdravotnictví a medicína, Praha, MF Medical & Digital Media. ISSN 2336-2987, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 22-24.


more

 

UNGER, Josef.
Ledárna z druhé poloviny 15. stol. na šlechtickém sídle v Lelekovicích. Castellologica bohemica. ISSN 1211-6831, 2015, vol. 14/2014, no. 1, pp. 136-141.


more

 

JEŘÁBKOVÁ, Andrea.
Legislativa v ortoptice. Česká oční optika, Brno, EXPO DATA. ISSN 1211-233X, 2015, vol. 56, no. 2, pp. 44-45.


more

 

JEŘÁBKOVÁ, Andrea.
Legislativa v ortoptice. Česká oční optika, Brno, EXPO DATA. ISSN 1211-233X, 2015, vol. 56, no. 3, pp. 46-48.


more

 
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3158 records, displayed 1351 - 1380