Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3262

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1351

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 28Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 40Letter K, page 42Letter L, page 46Letter M, page 50Letter N, page 56Letter O, page 59Letter P, page 63Letter Q, page 75Letter R, page 75Letter S, page 80Letter T, page 89Letter U, page 97Letter V, page 99Letter W, page 104Letter X, page 105Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3262 records, displayed 1351 - 1380

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Daniel.
Kritika ontologie u Ladislava Hejdánka. 2016.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv. 2016.


more

 

KVÍČALOVÁ, Markéta - BAZALOVA, Olga - DAMULEWICZ, Milena - VÁLKOVÁ, Tereza - SLABÝ, Pavel - BARTOŠ, Přemysl - NETUŠIL, Radek - TOMANOVÁ, Kateřina - PROVAZNÍK, Jan - BRAEUNIG, Peter - JING-LEE, How - ŠAUMAN, Ivo - POKORNÝ, Richard - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
KRYPTOCHROM ZPROSTŘEDKOVÁVÁ MAGNETORECEPCI HMYZU. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.


more

 

JURÁČEK, Jan - KVAČEK, J., MALÝ K. - SVOBODOVÁ, M..
Křídové uhelnaté jílovce u Vojnova Městce na Českomoravské vrchovině (v tisku). Acta Rerum Naturalium, Jihlava, . 2016, vol. 19, no. 1, p. 7-16.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kuchyně dle státní příslušnosti. Praha : Lidové noviny, 22.4.2016, 2016.


more

 

JANÍK, Tomáš - ET AL..
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.


more

 

VESELÝ, Petr - BERTOLI, Marie - SYNEK, Svatopluk.
Kvalita binokulárního vidění profesionálních a neprofesionálních sportovců. In Trendy v oční optice 2016. Praha : S-Press Publishing, 2016. ISBN 978-80-87862-08-7, pp. 24-26.


more

 

JARABINSKÝ, Ivan.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2016, vol.  17, no.  3-4, pp. 339-378.


more

 

HOLUBOVÁ, Marie - PILNÝ, Jaroslav.
Kvalita života pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu - přehled využívaných dotazníků. Ortopedie, Praha, Medakta. ISSN 1802-1727, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 37-42.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů: studenti v roli výzkumníků. 2016.


more

 

WALDER, Pavel - PAŠA, Libor - PAVLISKA, Lubomír.
Kvantitativní analýza power Doppler obrazu laterální entezopatie humeru. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, Galén. ISSN 0001-5415, 2016.


more

 

POUKAROVÁ, Hedvika - HRON, Karel - BÁBEK, Ondřej - HLADIL, Jindřich - FAMĚRA, Martin - ŠIMÍČEK, Daniel - WEINER, Tomáš.
Kvantitativní mikrofaciální analýza vápenců při hranici stupňů lochkov/prag na vybraných profilech v Barrandienu. 2016.


more

 

VESELÝ, Petr - URBÁNEK, D. - SYNEK, Svatopluk - HANÁK, L..
Kvantitativní vyhodnocení defektu barvocitu - Lanthonyho test a jeho modifikovaná interpretace. Česká a Slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2016, vol. 72, no. 2, pp. 28-30.


more

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – I. část –Brettanomyces (Dekkera). Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, pp. 198-205.


more

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – II část. Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, pp. 206-214.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 169-178.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Miroslava.
Kybernetický boj mezi Ruskem a Ukrajinou v rámci ukrajinského konfliktu. Obrana a strategie. ISSN 1802-7199, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 79-98.


more

 

KAZDOVÁ, Eliška - BARTÍK, Jaroslav - HLAVICA, Michal.
Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 1211-7250, 2016, vol. 57, no. 1, pp. 163-164.


more

 

PAPOUŠKOVÁ, Tereza.
KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 24, no. 2, pp. 287-289.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’antiquité, le théâtre et le sacré : les (ré)découvertes théâtrales de Michel Tremblay. 2016.


more

 

BITONTI, Alessandro.
L’email nella comunicazione accademica fra pragmatica e coesione testuale. In Linguaggio e apprendimento linguistico. Metodi e strumenti tecnologici. Bologna : AItLA - Associazione Italiana di Linguistica Applicata, 2016. ISBN 978-88-97657-12-5, pp. 51-65.


more

 

FOLETTI, Ivan.
L’exposition des icones de 1913 a' Moscou: la découverte des origines chrétiennes russes. 2016.


more

 

VÁZQUEZ TOURIŇO, Daniel.
La comunidad implícita en la obra teatral. Estrategias de autorreflexión en la dramaturgia mexicana contemporánea. INTI. Revista de Literatura Hispánica, Cranston, Providence College, USA. ISSN 0732-6750, 2016, vol. 2016, no. 83-84, pp. 46-61.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Hana.
La investigación sobre un latifundio y sus propietarios aristocráticos del siglo XIX. 2016.


more

 

DYTRT, Petr.
La réécriture de la mythologie et la relecture de la modernité chez Jean Echenoz. In Romans européens depuis 1976. Réécritures et regard sur une histoire partagée. Paris : Honoré Champion éditeur, 2016. ISBN 978-2-7453-3105-2, pp. 155-168. 2009, Budapest.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
La teoria della comunicazione di Roman Jakobson alla luce della filologia. 2016.


more

 

PÁPAI, Adam.
Labor Market Rigidities and Monetary Switch in a DSGE Model: Application To The Slovak Economy. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 283-288. 2016, Vrátna, Slovensko.


more

 

DUŠKOVÁ, Marta - KAMENÍK, Josef - LAČANIN, Ines - ŠEDO, Ondrej - ZDRÁHAL, Zbyněk.
Lactic acid bacteria in cooked hams - Sources of contamination and chances of survival in the product. Food Control, Great Britain. ISSN 0956-7135, 2016, vol. 61, no. -, pp. 1-5.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"Land of Apparitions": The Depiction of Ghosts and Other Supernatural Occurrences in the First Gothic Plays. In Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden Boston : Brill Rodopi, 2016. 60 DQR Studies in Literature, ISBN 978-90-04-30617-2, pp. 179-198.


more

 
First pagePrevious page|...|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|...|Next pageLast page
found: 3262 records, displayed 1351 - 1380