Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3083

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 26Letter G, page 29Letter H, page 30Letter CH, page 33Letter I, page 33Letter J, page 36Letter K, page 38Letter L, page 42Letter M, page 44Letter N, page 51Letter O, page 54Letter P, page 58Letter Q, page 68Letter R, page 68Letter S, page 73Letter T, page 82Letter U, page 92Letter V, page 94Letter W, page 99Letter X, page 100Letter Y, page 100Letter Z, page 100
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1451 - 1480

 

KIČINJAOVÁ, Maria Lujza - ŘEHULKOVÁ, Eva.
Monogeneans (Dactylogyridae) from the gills of African tetras (Characiformes: Alestidae) in Kenya and Zimbabwe. 2014. ISBN 978-80-968473-7-2.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Monografie o Ladislavu Fuksovi. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 1 p.


more

 

BINDER, Werner.
Moral, Ambivalenz und Narration. In Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist : Velbrück, 2014. not specified, ISBN 978-3-942393-64-5, pp. 120-139.


more

 

book coverMUSIL, Rudolf.
Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8.


more

 

ŠIMEČKOVÁ, Marta.
Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. ISSN 1803-5663, 2014, vol. XVIII, no. 1, pp. 147-157.


more

 

KUČA, Martin.
Moravský Krumlov a Lichtenštejnové. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Moravský venkov v raném novověku. Čtvrtstoletí bádání a jeho perspektivy. 2014.


more

 

JAKUBOVÁ, Petra - KOTKOVÁ, Jana - LEICHMANN, Jaromír.
Morphology of microdiamonds from the north Bohemian granulites. 2014.


more

 

WILCZEK, Josef - MONNA, Fabrice - BARRAL, Philippe - BURLET, Laure - CHATEAU, Carmela - NAVARRO, Nicolas.
Morphometrics of Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology. Journal of Archaeological Science, Academic Press, USA. ISSN 0305-4403, 2014, vol. 50, no. Oct, pp. 39-50.


more

 

JEŽ, Radim - PINDUR, David.
Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. 2014.


more

 

book cover ŠUTOVÁ, Michaela - KAWULOKOVÁ, Denisa.
Motivace žáků se sociálním znevýhodněním. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.


more

 

book coverJANČOVÁ, Martina.
Motivace žáků v oblasti prevence zdravotně a sociálně patologických jevů prostřednictvím atraktivních názorně-funkčních pomůcek. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Motivace žáků v oblasti prevence zdravotně a sociálně patologických jevů prostřednictvím atraktivních názorně-funkčních pomůcek. 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Motivační metody ve výuce chemických výpočtů na základní škole. 2014.


more

 

ČERNÍK, Jakub.
Motivation of Investors in the Process of Brownfields Remediation: the ROle of Public Opinion on the Example of the Liberec Region. In Proceedings of the 18th International Conference CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH. Vyd. 1st. edition. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 124-131. 2014, Šlapanice.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Motivations for online participation: between self, us and democracy. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - JAISWAL, Deepti - SEHNAL, David - IONESCU, Crina-Maria - GEIDL, Stanislav - PRAVDA, Lukáš - HORSKÝ, Vladimír - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
MotiveValidator: interactive web-based validation of ligand and residue structure in biomolecular complexes. Nucleic Acids Research, Oxford, UK, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2014, vol. 42, no. W1, pp. ´´W227´´-´´W233´´.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Hana.
Moveri, delectari, doceri aneb užitek recepce (nejen) traktátu De amore. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp.


more

 

HAVELKA, Libor.
Moving Back and Forth: On the Relationship between the Brussels I Regulation and International and National Law. 2014.


more

 

MIKUŠ, Petr.
Možnost rozvoje českých družstev. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference HED 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 261-267. 2014, Hradec Králové.


more

 

REDERER, Václav.
Možnosti a limity vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 18-25. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

TUČEK, Štěpán - TOMÁŠEK, Jiří - JUREČKOVÁ, Andrea - HALÁMKOVÁ, Jana - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar.
Možnosti farmakoterapie u pacientů s karcinomem žaludku. časopis Remedia, Praha, Vydavatelství a nakladatelství Remedia. ISSN 0862-8947, 2014, vol. 2014, 24.


more

 

NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce – dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 24-28.


more

 

HANKE, Ivo - MITÁŠ, Ladislav - GROLICH, Tomáš.
Možnosti chirurgické léčby u maligního plicního výpotku ve vyšším věku. 2014.


more

 

VACEK, Václav - JANKO, Tomáš.
Možnosti komiksu jako didaktického prostředku: inspirace pro přírodovědnou výuku. Komenský, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2014, vol. 138, no. 4, pp. 40-46.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy. 2014. CZE, Olomouc. 11.3.2014 - 11.3.2014, National Activity.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy. 2014.


more

 

ČAČKA, Otto.
Možnosti rozvoje emočně-sociální inteligence a empatie. Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava. ISSN 1804-3682, 2014, vol. 5, no. 2, pp. 14-23.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - PETŘÍK, Jan - BERAN, Vít - VLACH, Marek - HUMPOLA, David - ŠMERDA, Jaromír - HLAVICA, Michal - SOVA, Emil.
Možnosti statistické a prostorové analýzy hodnot půdních fosfátů na příkladě sekundárně narušených hrobů z Hodonic a Kyjova. 2014. ISBN 978-80-87311-43-1, p. 229-236. 6.3.2013, Jindřichův Hradec.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1451 - 1480