Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4829

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 25Letter E, page 34Letter F, page 42Letter G, page 45Letter H, page 47Letter CH, page 51Letter I, page 52Letter J, page 58Letter K, page 60Letter L, page 66Letter M, page 70Letter N, page 80Letter O, page 86Letter P, page 92Letter Q, page 107Letter R, page 107Letter S, page 115Letter T, page 129Letter U, page 143Letter V, page 146Letter W, page 155Letter X, page 157Letter Y, page 157Letter Z, page 157
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 4829 records, displayed 1451 - 1480

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Hlídací babičky, hlídací dědečci. Praha : Alternativa 50+, 2014. Zpravodaj proti vícenásobné disktiminaci.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 41-44. 2014, Niedersulz.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

ŽURKOVÁ, M. - KOLEK, V. - VAŠÁKOVÁ, M. - LOŠTÁKOVÁ, V. - BARTOŠ, V. - ŠTERCLOVÁ, M. - DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona - BITTENGLOVÁ, R. - LISÁ, P. - PLAČKOVÁ, M. - ŘIHÁK, V. - ŠULDOVÁ, H. - PETŘÍK, F. - PŠÍKALOVÁ, J. - SNÍŽEK, T. - ŠIŠKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MOKOŠOVÁ, R. - TYL, R..
Hodnocení dynamiky plicních funkcí nemocných s IPF ve vztahu k jednotlivým léčebným modalitám. 2014.


more

 

DEDEK, Vladimír - FORMÁNEK, Martin - MATOUŠEK, Petr.
Hodnocení efektivity tyreoeliminace radiojódem u diferencovaného karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína, Praha, Olympia. ISSN 1805-1146, 2014, vol. 3, no. 2, p. 31-36.


more

 

RUMPÍK, David.
Hodnocení kvality embryí v asistované reprodukci: Embryoscop v.s. embryolog. 2014.


more

 

VČELAŘOVÁ, Hana - BENDOVÁ, Marcela.
Hodnocení několika adolescentních dětí s nadváhou a obezitou ze strany významné vrstevnické skupiny jako součást jejich běžné sociální reality. Psychosom, Liberec, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. ISSN 1214-6102, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 34 - 37.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ORSÁGOVÁ, Irena - ROŽNOVSKÝ, Luděk - PETROUŠOVÁ, Lenka - ZJEVÍKOVÁ, Alena - KONEČNÁ, Michaela - KLOUDOVÁ, Alena - MRÁZEK, Jakub - ZELENÁ, Hana.
Hodnocení profylaktických opatření po expozici biologickému materiálu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7913, 2014, vol. 63, no. 1, pp. 50-55.


more

 

ZELENKOVÁ, Iveta - VYHLÍDAL, Jiří - HORŇÁČEK, Josef.
Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů. 2014. CZE, Brno. 24.1.2014 - 24.1.2014.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - STEJSKAL, Jan.
Hodnota statku kolektívní spotřeby. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2014, vol. 62, no. 2, 216 – 231-16 pp.


more

 

VEČEŘA, Lubomír - TUREK, Radovan.
Hodnoty diference silných iontů (SID) u kriticky nemocných pacientů s normálními hodnotami arteriálního pH,pCO2, BE a HCO3 a jejich vliv na mortalitu. Anesteziologie a intenzivní medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2014, vol. ročník 25, no. 2/2014, pp. 88-97.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Hodnoty inkluzivního vzdělávání v poslání a vizi školy. Brno : Pdf MU, 2014. 5 pp.


more

 

DUDOVÁ, Lydie - HÁJKOVÁ, Petra - OPRAVILOVÁ, Věra - HÁJEK, Michal.
Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0033-5894, 2014, vol. 82, no. 1, pp. 107-120.


more

 

BUREŠ, Petr - ZEDEK, František.
Holokinetic Drive: Centromere drive in chromosomes without centromeres. Evolution. ISSN 1558-5646, 2014, vol. 68, no. 8, pp. 2412-2420.


more

 

KUBART, Tomáš.
Holub, který to zkusil jinak. Artalk, Brno, občanské sdružení Artalk. ISSN 1805-6989, 2014.


more

 

LOLLOK, Marek.
Homo dialogus. Vyd. Praha. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

POTÁČEK, Milan - GALETA, Juraj - BUCHLOVIČ, Marian.
Homoallenyl aldehyde as a synthon for useful transformations. 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hope and Meaningfulness: Key components of Well-being in the Czech Sample. 2014.


more

 

WAWROCKA, Kamila Joanna.
Host specificity in bed bugs and its implication for bat conservation. 2014.


more

 

BUKAČ, Vít - MATYÁŠ, Václav.
Host–Based Intrusion Detection Systems: Architectures, Solutions, and Challenges. In Architectures and Protocols for Secure Information Technology Infrastructures. Hershey, PA, United States : IGI Global, 2014. Advances in Information Security, Privacy, and Ethics (AISPE), ISBN 978-1-4666-4514-1, pp. 184-214.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - JANSKÝ, P..
HOT lines na sjezdu České kardiologické společnosti. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 196-201.


more

 

SVOBODA, Miroslav - SLYSKOVA, Jana - SCHNEIDEROVA, Michaela - MAKOVICKY, Peter - BIELIK, Ludovit - LEVY, Miroslav - LIPSKA, Ludmila - HEMMELOVÁ, Beáta - KALA, Zdeněk - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - VYCITAL, Ondrej - LISKA, Vaclav - SCHWARZOVA, Lucie - VODICKOVA, Ludmila - VODICKA, Pavel.
HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0143-3334, 2014, vol. 35, no. 7, pp. 1510-1515.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPALEK, Jiří.
Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. Review of European Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada. ISSN 1918-7173, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 23-33.


more

 

KOVAČOVICOVÁ, Kristína - ANGER, Martin.
How can the in vitro culture affect the spindle assembly and chromosome segregation in mammalian oocytes?. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - SLOVÁČKOVÁ, Zuzana - MIKITOVÁ, Katarína.
How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style?. 2014.


more

 

VYMAZALOVÁ, Marie - AXMANOVÁ, Irena - TICHÝ, Lubomír.
How does vegetation sampling in different parts of the growing season influence classification results and analyses of beta-diversity?. Applied Vegetation Science, Opulus Press. ISSN 1402-2001, 2014, vol. 17, 11 pp.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
How Science Works. In Abstracts of 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Vyd. 1. Krakov : Group of Chemistry and Education of Chemistry, Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University, Kraków, 2014. p. 3-3. 24.6.2014, Krakov.


more

 

ROBERTS, Andrew Lawrence.
How Stable and Reasonable is Postcommunist Public Opinion? The Case of the Czech Republic. Europe-Asia Studies, Routledge, Great Britain. ISSN 0966-8136, 2014, vol. 66, no. 6, p. 925-944.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 4829 records, displayed 1451 - 1480