Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2815

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 42Letter N, page 49Letter O, page 53Letter P, page 56Letter Q, page 66Letter R, page 66Letter S, page 70Letter T, page 78Letter U, page 85Letter V, page 87Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1451 - 1480

 

FIALA, Petr.
Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno : Barrister & Principal, 2015. 146 pp. ISBN 978-80-7485-038-7.


more

 

LUNGA, Václav - MOTYČKA, Martin.
Na rozhraní epoch - sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812). 2015. Krypta katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 11.6.2015 - 27.9.2015.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Na štíru s hodnocením. Praha : GNOSIS spol. s r.o., 2015.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Na útěku před problémy. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Náboženské projevy u psychických poruch. Setkání kazatelů církve Adventistů sedmého dne, 2015.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina - KOUBA, Stanislav.
Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, pp. 136 -146.


more

 

book coverCÍDLOVÁ, Hana - BAYEROVÁ, Anna.
Nadaní žáci a práce s textem. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory plic. In Onkologie - minimum pro praxi, Jiří Tomášek a kol. Vyd. 1. Praha : Axonite CZ, 2015. ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 174-184.


more

 

MIKOLÁŠKOVÁ, Monika - SEPŠI, M. - ŠPINAR, Jindřich.
Náhlá srdeční smrt. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 106-111.


more

 

ŠULÁKOVÁ, Martina.
Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin addvokacie. 2015, vol. 2015, no. 4, pp. 25-30.


more

 

HADAMČÍK, Lukáš.
Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23., no. 6., pp. 214-218.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 59-60.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

SELUCKÁ, Markéta - HADAMČÍK, Lukáš.
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 260 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.


more

 

SOUČEK, Pavel - VAŠINA, Petr - BURŠÍKOVÁ, Vilma - ŽEMLIČKA, Radek - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - CAHA, Ondřej - BURŠÍK, Jiří - PEŘINA, Vratislav - PEI, Y.T. - DE HOSSON, J.Th.M..
Nanocomposite nc-TiC/a-C:H protective coatings: from process characterization to mass production. 2015.


more

 

SKALIČKOVÁ, Sylvie - KOPEL, Pavel - ZÍTKA, Ondřej - TRNKOVÁ, Libuše - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Nanoparticles-Modified Glassy Carbon Electrode in Microflow Arrangement for Analysis of Nucleic Acids Containing repeated Adenine Sequences. Chemické Listy, Praha, . ISSN 0009-2770, 2015, vol. 109, no. 4, pp. 298-304.


more

 

HRBÁČ, Jan - JIROVSKÝ, David - HALOUZKA, Vladimír - RIMAN, Daniel - BARTOŠOVÁ, Zdeňka.
Nanostructured Metal-Modified Carbon Fiber Microelectrodes for Electrochemical Detection in HPLC. In XXXV. Moderní elektrochemické metody. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Srsenová Lenka- Best servis Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-905221-3-8, pp. 65-68. 18.5.2015, Jetřichovice.


more

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika - ONDRAČKOVÁ, Markéta.
Nápadné chování afrických halančíků Nothobranchius furzeri infikovaných metacerkariemi motolice Apatemon sp. 2015.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a stát ve slovenském politickém životě (ideologie a koncepce Š. Polakoviče a Milana Hodžu po roce 1938). 2015.


more

 

BĚLOHRAD, Radim.
Narrative Identity, Self-regarding Concern and Posthumous Harm. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nařízení poskytnutí informací správním soudem. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, pp. 27 - 32.


more

 

KAŇÁK, Jan - STRETTI, Sylvie.
Nástroje posouzení spirituální dimenze klientů v pomáhajících profesích. Acta theologica et religionistica, Prešov, Prešovská universita, Slovakia. ISSN 1338-7251, 2015, vol. IV, no. 1, pp. 42-56.


more

 

ŠTURMOVÁ, Lenka - SEJBALOVÁ, Petra - ŽOURKOVÁ, Alexandra.
Nástroje pro měření rizika recidivy u pachatelů sexuálních deliktů. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Nástroje pro práci s informacemi. Vyd. 1. Brno : Flow, 2015. 39 pp. ISBN 978-80-88123-01-9.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

HEJDA, Martin - CHYTRÝ, Milan - PERGL, Jan - PYŠEK, Petr.
Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion?. Diversity and Distributions, Wiley. ISSN 1366-9516, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 312-321.


more

 

PYŠEK, Petr - MANCEUR, Ameur - ALBA, Christina - MCGREGOR, Kirsty - PERGL, Jan - ŠTAJEROVÁ, Kateřina - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - KARTESZ, John - KLIMEŠOVÁ, Jitka - LUČANOVÁ, Magdalena - MORAVCOVÁ, Lenka - NISHINO, Misako - SÁDLO, Jiří - SUDA, Jan - TICHÝ, Lubomír - KÜHN, Ingolf.
Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time. Ecology, Ecological Society of America, USA. ISSN 0012-9658, 2015, vol. 96, no. 3, pp. 762-774.


more

 

DĚDKOVÁ, Lenka.
Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 75-97.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Návrat na místo činu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, p. 40-40.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1451 - 1480