Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4098

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 21Letter E, page 28Letter F, page 35Letter G, page 38Letter H, page 40Letter CH, page 43Letter I, page 44Letter J, page 49Letter K, page 51Letter L, page 56Letter M, page 59Letter N, page 67Letter O, page 73Letter P, page 77Letter Q, page 91Letter R, page 91Letter S, page 97Letter T, page 109Letter U, page 121Letter V, page 124Letter W, page 132Letter X, page 133Letter Y, page 133Letter Z, page 133
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 4098 records, displayed 1451 - 1480

 

DURKÁČOVÁ, Katarína.
Jak bojovat proti únavě?. Brno : Online.muni.cz, 2014.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak citovat. Vyd. 1. Brno : Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 pp.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jak je to s informační hodnotou přírody. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. 2014.


more

 

KYLOUŠKOVÁ, Hana.
Jak na gramatiku ve výuce cizích jazyků. Brno : 2014. 11 pp.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Jak popularizovat vědu o člověku prostřednictvím atraktivních názorně-funkčních pomůcek. 2014.


more

 

STRETTI, Sylvie - KAŇÁK, Jan.
Jak s dětmi mluvit o sexualitě. In Děti a jejich sexualita - rádce pro rodiče a pedagogy. Vyd. 1. Brno : C press, 2014. ISBN 978-80-264-0290-9, pp. 164-200.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Jak se do Evropy dostali Hunové. Vyd. I. Praha : Český rozhlas Praha, 2014. Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 22. 12. 2013.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - SMEJKALOVÁ, Karolína.
Jak se to dá udělat? Zavádění mentorské podpory v profesním rozvoji učitelů na základní škole. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Jak souvisí optimismus nebo pesimismus s naším zdravím?. Brno : Český rozhlas Brno, 2014. Rendez-vous.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Jak správně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2014, vol. III, no. 4, pp. 20-24.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Jak strategicky na strategie učení. Komenský, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit. ISSN 0323-0449, 2014, vol. 139, no. 01, pp. 26-30.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Jak vést portfolio s dětmi v mateřské škole?. 2014. 27 pp.


more

 

DVOŘÁČKOVÁ, Jana - PABIAN, Petr - ŠIMA, Karel.
Jak vypadá vzdělávání, které se snažíme zlepšit? Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách. 2014.


more

 

REISSMANNOVÁ, Jitka.
Jak vyučovat první pomoc pro 2.stupeń ZŠ a SŠ. 2014. CZE, Pardubice. 28.5.2014 - 28.5.2014, National Activity.


more

 

JUŘÍK, Vojtěch.
Jak změřit riziko infarktu: Jenkins Activity Survey a jeho aplikace u adolescentů. Brno : PsychLogOn, 2014.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jaké je české předškolní vzdělávání v porovnání s jinými zeměmi?. Praha : Wolters Kluver, 2014. 2 pp. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 2/2014.


more

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Jaké je nezbytné minimum znalostí sester v intenzivní péči o hojení ran?. 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. Brno : 2014.


more

 

DVOŘÁK, David.
Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?. Epravo.cz, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, vol. 2014.


more

 

GEIDL, Stanislav - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - PETRUSEK, Lukáš - SEHNAL, David - KOČA, Jaroslav.
Jaký vliv na přesnost QSPR modelů má metodika přípravy 3D struktury? Případová studie pro predikci pKa. 2014.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXI, no. 4, pp. 537-538.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná. Vyd. 1. Praha : iLiteratura.cz, 2014.


more

 

ČAČKA, Otto.
Japonsko - "kekko desu". Vyd. 1. Jihlava : VŠPJ, 2014. 4 pp.


more

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-9759, 2014, p. nestránkováno.


more

 

WILHELM, Zdeněk.
Je aktuální i dnes hovořit o vitamínu C ?. In XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy?. Vyd. 1. Plzeň : Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-7177-970-4, pp. 85-87. 6.3.2014, Hradec Králové.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné?. In Sborník z koference Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-390-1, pp. 141-148. 27.3.2014, Hradec Králové.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné?. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 4098 records, displayed 1451 - 1480