Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1451 - 1480

 

ARTHUR, Christopher - CERMAK, Jaroslav - DELAUNAY, Jacques - MAYER, Jiří - MAZUR, Grzegorz - THOMAS, Xavier - WIERZBOWSKA, Agnieszka - JONES, Mark M. - BERRAK, Erhan - KANTARJIAN, Hagop.
Post hoc analysis of the relationship between baseline white blood cell count and survival outcome in a randomized Phase III trial of decitabine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. Journal of blood medicine, Auckland, Dove Medical Press, New Zealand. ISSN 1179-2736, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 25-29.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Post-industrial landscape: its identification, typology and value. 2015. ISBN 978-80-89325-27-6.


more

 

PITROVÁ, Markéta - ZATLOUKALOVÁ, Jana.
Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323-1844, 2015, vol. 50, no. 1, pp. 46-72.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - FRANKOVÁ, Emilie - ONDERUFOVÁ VOĹANSKÁ, Zuzana.
Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum). Trendy ekonomiky a managementu, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. ISSN 1802-8527, 2015, vol.  IX, no. 22, pp. 26-46.


more

 

KREJČÍ, Jana - STIXOVÁ, Lenka - PAGÁČOVÁ, Eva - LEGARTOVÁ, Soňa - KOZUBEK, Stanislav - LOCHMANOVÁ, Gabriela - ZDRÁHAL, Zbyněk - SEHNALOVÁ, Petra - DOBROWOLSKI, Siarhei - HEJÁTKO, Jan - BÁRTOVÁ, Eva.
Post-Translational Modifications of Histones in Human Sperm. Journal of cellular biochemistry. ISSN 1097-4644, 2015.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Postupy a metody kritického myšlení - prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 33, pp. 42-48.


more

 

RUMÁNEK, Ivan.
Posudok na prekladateľskú prácu Mileny Klenovičovej: Mori Ógai: Čln (Takasebune). Vyd. Bratislava. Literárny fond Slovenskej republiky : Literárny fond Slovenskej republiky, 2015. 2 pp. Univerziáda 2015.


more

 

TELEC, Ivo.
Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 15 - 19.


more

 

BARTOŠOVÁ, Michaela - MUSILOVÁ, Kristína - KUKLETOVÁ, Martina - MATOUŠEK, Aleš - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Poškození zárodku stálého zubu úrazem a zánětem v okolí dočasného předchůdce. 2015.


more

 

BELEJOVÁ, Katarína.
Potenciál společenské kritiky ve streetartových dílech aneb Není to (vždy) jen čmáranice na stěně. Brno : Revue PULSY, 2015.


more

 

GRUSKA, Jozef - QIU, Daowen - ZHENG, Shenggen.
Potential of quantum finite automata with exact acceptance. Int. Journal of Found. of Computer Science, World Scientific. ISSN 0129-0541, 2015.


more

 

NOVÁK, Svatopluk.
Potřebuje SATESO ředitele?. Vyd. 1. Šlapanice : Město Šlapanice, 2015. Šlapanický zpravodaj 2/2015.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - JANKŮ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - PAVLÍK, Tomáš.
Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 1, p. 58.


more

 

KOLUMBER, David.
Povaha poválečné Jugoslávie z hlediska státovědného. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, pp. 248-251.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Poválečná makedonská próza. Slovanský jih, Brno, . ISSN 1213-3612, 2015, vol. 15, no. 02, pp. 34-35.


more

 

RIGEL, Filip.
Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy. Soudní rozhledy, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 126-128.


more

 

HARAŠTA, Jakub - ZACHAR, Matej.
Povinné subjekty dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 51-54.


more

 

ZHENG, Shenggen - QIU, Daowen.
Power of the interactive proof systems with verifiers modeled by semi-quantum two-way finite automata. Information and computation, Academic Press. ISSN 0890-5401, 2015.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. ISBN 978-80-210-7536-8.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Pozice extraanatomického bypassu v tepenné rekonstrukční chirurgii - cross over F-F bypass v naší sestavě. 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Pozitivní psychologie - věda o štěstí. 2015.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Poznávání dřevin v zimním stavu - v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. CZE, Brno. 14.2.2015 - 14.2.2015, National Activity.


more

 

KOTKOVÁ, Martina.
Práce asistenta na škole: pohled asistenta a pohled školního psychologa. 2015.


more

 

PUNOVÁ, Monika.
Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 70-84.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr.
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 pp. -. ISBN 978-80-260-7988-0.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - KUBĚNOVÁ, Gabriela.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

KUBĚNOVÁ, Gabriela - CÍDLOVÁ, Hana.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015.


more

 

ŠÍP, Radim - SEDLÁKOVÁ, Markéta - CÁSKOVÁ, Kateřina - ŠIMŮNKOVÁ, Barbora.
Pragmatism and Education in the Visegrad Countries: History and Vista. 2015. CZE, Brno. 7.5.2015 - 9.5.2015, European Activity.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1451 - 1480