Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3233

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 34Letter I, page 36Letter J, page 40Letter K, page 42Letter L, page 47Letter M, page 49Letter N, page 57Letter O, page 61Letter P, page 65Letter Q, page 76Letter R, page 76Letter S, page 81Letter T, page 90Letter U, page 98Letter V, page 100Letter W, page 105Letter X, page 106Letter Y, page 106Letter Z, page 106
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3233 records, displayed 1451 - 1480

 

VERNEROVÁ, Eva - PEŠÁK, Sáva - THON, Vojtěch.
Lokální anestetika v klinické praxi. Alergie, Praha, Tigis. ISSN 1212-3536, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 45-48.


more

 

book coverFRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

book coverFRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Lokální média a lokální informace. 2015.


more

 

KILGARRIFF, Adam - BAISA, Vít - JAKUBÍČEK, Miloš - RYCHLÝ, Pavel.
Longest-commonest Match. In Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Jlubljana : Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2015. ISBN 978-961-93594-3-3, pp. 397-404. 2015, Herstmonceux.


more

 

STRAČINA, Tibor - SLANINOVÁ, Iva - POLANSKÁ, Hana - AXMANOVÁ, Martina - OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - KONEČNÝ, Petr - MASAŘÍK, Michal - KRIZANOVA, Olga - NOVÁKOVÁ, Marie.
Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Miyagi, Tohoku University Medical Press, Japan. ISSN 0040-8727, 2015, vol. 236, no. 3, pp. 199-207.


more

 

RYZÍ, Michal - BRÁZDIL, Milan - NOVÁK, Zdeněk - HEMZA, Jan - CHRASTINA, Jan - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - REKTOR, Ivan - KUBA, Robert.
Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy Research, Amsterdam, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0920-1211, 2015, vol. 110, no. February, pp. 71-77.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - HAŇKOVÁ, Zdena - KONEČNÁ, Petra - BENÁKOVÁ, Hana - VINOHRADSKÁ, Hana - MIKUŠKOVÁ, Alena.
Long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria: a risk for nutritional vitamin B12 deficiency?. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Spojené království, de Gruyter, Great Britain. ISSN 2191-0251, 2015, vol. 28, no. 9-10, pp. 1-6.


more

 

DUDOVÁ, Markéta.
Losing One’s Body: Byronism and the Problem of Authenticity. Interactions: Ege Journal of British and American Studies, Turkey. ISSN 1300-574X, 2015, vol. 24, no. 1-2, pp. 69-78.


more

 

KIRMIZIS, Antonis - STAVROU, Emmanouil - SCHIZA, Vassia - SERRANO, Diego Molina - DEMOSTHENOUS, Christis - OPPELT, Jan - DANG, Weiwei.
Loss Of Histone N-terminal Acetylation Mimics Calorie Restriction-Induced Longevity. 2015.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Lovci světla. Vyd. 1. MU, 2015.


more

 

METZGER, M.L. - MICHELFELDER, I. - GOLDACKER, S. - MELKAOUI, K. - LITZMAN, Jiří - GUZMAN, D. - GRIMBACHER, B. - SALZER, U..
Low ficolin-2 levels in common variable immunodeficiency patients with bronchiectasis. Clinical and Experimental Immunology, Hoboken, Blackwell Publishing, USA. ISSN 0009-9104, 2015, vol. 179, no. 2, pp. 256-264.


more

 

KROMKA, Alexander - ČECH, Jan - KOZAK, Halyna - ARTEMENKO, Anna - ČERNÁK, Mirko.
Low temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. 2015.


more

 

AGHAEE, Morteza - MAYDANNIK, Philipp - JOHANSSON, Petri - KUUSIPALO, Jurkka - CREATORE, Mariadriana - HOMOLA, Tomáš - CAMERON, David Campbell.
Low temperature temporal and spatial atomic layer deposition of TiO2 films. Journal of Vacuum Science & Technology A, AVS: Science & Technology of Materials, Interfaces, and Processing, USA. ISSN 0734-2101, 2015, vol. 33, no. 4, pp. 041512-1-041512-1-9.


more

 

FAMĚRA, Martin - BÁBEK, Ondřej - POUKAROVÁ, Hedvika - ŠIMÍČEK, Daniel - WEINER, Tomáš - HLADIL, Jindřich.
Lower Devonian pelagic red beds from the Barrandian area, Czech Republic. 2015.


more

 

KROMKA, Alexander - ČECH, Jan - KOZAK, Halyna - ARTEMENKO, Anna - IŽÁK, Tibor - ČERMÁK, Jan - REZEK, Bohuslav - ČERNÁK, Mirko.
Low-Temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. physica status solidi (b), Berlin, J. Wiley. ISSN 1521-3951, 2015, 6 pp.


more

 

TVRDÁ, Kateřina.
Ľubomír Lupták a kolektiv: Neoliberalismus a marginalita. Studie z českého reálkapitalismu. Brno: Doplněk, 2013, s. 248. ISBN 978-80-7239-314-5. Sociológia, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 144-148.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - VOHÁŇKA, Stanislav.
Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat?. Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-1814, 2015, vol. 16, no. 1, pp. 34-37.


more

 

ČAN, Vladimír - MITÁŠ, Ladislav - HANKE, Ivo.
Lymfangioleiomyomatóza. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Má být ochrana osob před křivým obviněním zajišťována instituty soukromého nebo instituty veřejného (trestního) práva?. In Ochrana osôb v európskom právnom prostredí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-235-2, pp. 128 - 135. 29.5.2013, Košice.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Má kombinační léčba hypertenze oporu v současných doporučeních?. 2015. ISBN 978-80-7471-099-5.


more

 

FRANK BARNOVÁ, Michala.
„Made in England” z Brna. A2, kulturní čtrnáctideník, Praha, A2. ISSN 1803-6635, 2015, vol. 11, no. 5, p. 11-11.


more

 

BÁRTA, Ondřej - MELICHAR, Rostislav.
Magnetic fabrics of the NE part of the Central Bohemian Plutonic Complex. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.


more

 

BARTOŠ, Přemysl - BAZALOVÁ, Olga - KVÍČALOVÁ, Markéta - SLABÝ, Pavel - TOMANOVÁ, Kateřina - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
Magnetorecepce hmyzu - půlstoletí výzkumu za námi a kudy dál. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

KRTIČKA, Jiří - KURFÜRST, Petr - KRTIČKOVÁ, Iva.
Magnetorotational instability in decretion disks of critically rotating stars and the outer structure of Be and Be/X-ray disks. Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences, France. ISSN 0004-6361, 2015, vol. 573, no. autumn, pp. "A20-1"-"A20-7".


more

 

HAPLA, Martin.
Machalová Tatiana -- Večeřa Miloš -- Harvánek Jaromír -- Hlouch Lukáš -- Sobotka Martin -- Sobek Tomáš. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, 336 s. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 154, no. 8, p. 688-689.


more

 

POLÁŠKOVÁ, Vendula - SCHENKOVÁ, Jana - BARTOŠOVÁ, Martina - PŘIKRYL, Ivo.
Makrozoobentos pěnovcových mokřadů v postindustriální krajině Sokolovska. 1. vydání. Brno, Masarykova univerzita : GNT s.r.o., Purkyňova 1678/8, 612 00 Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7874-1, pp. 120-120. 2015, Mikulov.


more

 

SCHENKOVÁ, Jana - HORSÁK, Michal - BÍLKOVÁ, Martina.
Máloštětinatí opaskovci a jejich odezva na podmínky prostředí na prameništních slatiništích. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

VOMELA, Jindřich - HÝŽA, Petr - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - VENTRUBA, Pavel.
Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu?. 2015.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ. Vyd. První. Brno : Edika, 2015. 48 pp. ISBN 978-80-266-0795-3.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3233 records, displayed 1451 - 1480