Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1922

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 19Letter CH, page 21Letter I, page 21Letter J, page 24Letter K, page 25Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 37Letter Q, page 44Letter R, page 44Letter S, page 47Letter T, page 52Letter U, page 57Letter V, page 58Letter W, page 61Letter X, page 62Letter Y, page 62Letter Z, page 62
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 1922 records, displayed 1451 - 1480

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Snow. 2016.


more

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
Sobre l'assignació de cas en el domini nominal. In Miscel·lania d'homenatge a Joan Martí i Castell. Vyd. 1. Tarragona : Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016. Vol. 1, ISBN 978-84-8424-425-7, pp. 179-189.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - PLACIER, Klára.
Social Innovation Types in Consumer Protection in Alternative Financial Services after the Great Recession. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 336-343. 2016, Šlapanice.


more

 

FASORA, Lukáš.
Sociální dějiny a sociální otázka. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
Sociální demokracie v kulturním boji. Studia Historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2016, vol. 61/2014, no. 2, pp. 117-127.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Sociální psychologie. Praha : Grada, 2016. Společenské vědy, 25 pp.


more

 

FRANEK, Juraj.
Socrates: Criticism. In Classical and Medieval Literature Criticism. Farmington Hills, Mich. - San Francisco : Gale Cengage, 2016. Vol. 178, ISBN 978-1-56995-542-0, pp. 287-296.


more

 

HRBÁČEK, Filip - OLIVA, Marc - LÁSKA, Kamil - RUIZ-FERNÁNDEZ, Jesús - PABLO, Miguel Ángel De - VIEIRA, Gonçalo - RAMOS, Miguel - NÝVLT, Daniel.
Soil thermal regime on ice-free areas in Livingston Island and James RossIsland, Antarctic Peninsula region. In Geophysical Research Abstracts. Vienna : 2016. p. 8528.


more

 

BRANNÁ, Adéla.
Soldier, Beauty and the Bird: Fragmentation of Gender Identity in the Popular Franchise The Hunger Games. 2016.


more

 

KNÍŽEK, Martin - DUDINSKÁ, Klára - KÖSSLER, Milan.
Some structural geology findings from the construction railway corridor IV (Moldanubian, Bohemian Massif). 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - DANĚK, Petr.
Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. 2016. Kulatý st;l na konferenci "Undisicplined Environments" kterou pořádala European Network of Political Ecology" (ENTITLE) , 20.-24.března 2016, ve Stockholmu (Royal Institute of Techology).


more

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Sorrorigenní rány - víme jak je rozpoznat a co s nimi?. 2016.


more

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa.
SORRORIGENOUS WOUNDS IN INTENSIVE CARE. 2016.


more

 

KLONTZA, Věra.
Současná krétská archeologie: výzkumy Priniatikos Pyrgos a Oxa. 2016.


more

 

VOJTÍŠEK, Tomáš.
Soudnělékařská služba a závažná násilná trestná činnost. Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Soukromí online. In Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí - praxe participačních práv a kyberšikana: Sborník z konference pořádané k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte Brno, 20. a 21. listopadu 2014. Brno : 2016. ISBN 978-80-263-1001-3, pp. 119-125. 2014, Brno.


more

 

KUBEŠA, Tomáš.
Soutěžitel právnickou osobou?. Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2016. ISBN 978-80-7502-111-3, pp. 263-269. 2015, Véska u Olomouce.


more

 

DEEV, Oleg - HODULA, Martin.
Sovereign default risk and state-owned bank fragility in emerging markets: evidence from China and Russia. Post-Communist Economies, Oxfordshire, England, Taylor & Francis, Great Britain. ISSN 1465-3958, 2016, vol. 28, no. 2, pp. 232-248.


more

 

LUČAN, Radek - BARTONIČKA, Tomáš - JEDLIČKA, Petr - ŘEŘUCHA, Šimon - ŠÁLEK, Martin - ČÍŽEK, Martin - NICOLAOU, Haris - HORÁČEK, Ivan.
Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy, USA. ISSN 1545-1542, 2016, vol. x, no. x, pp. 1-8.


more

 

MALY, Susan.
Specifika mezioborového dialogu v galerijní edukaci. 2016.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2015, no. 4, pp. 358-365.


more

 

BERÁNKOVÁ, Martina - LACINOVÁ, Lenka.
Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 60, no. 2, pp. 169-184.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - PUNČOCHÁŘ, Martin.
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Spera a ti druzí. Vyd. 1. Praha : Litmedia, a. s., 2016. 1 p.


more

 

SCHILDBERGER, František.
Spiritualita v díle Václava Havla. 2016.


more

 

KALA, Lukáš - CHABADA, Tomáš.
Společenské konsekvence výstavby přehrad v povodí Odry. 2016.


more

 

KÓLOVÁ, Hana.
Společnýma očima. 2016. CZE, Galerie Světlo, Kounicova 272/15, Brno. 17.3.2016 - 17.3.2016, National Activity.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Spolková autonomie v novém soukromém právu: její význam a limity. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 115-119.


more

 

KRCHŇÁK, Daniel.
Spor o narativitu v diskuzi o osobní identitě jako spor mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. 2016.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 4-7.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 1922 records, displayed 1451 - 1480