Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2826

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 43Letter N, page 48Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 65Letter R, page 65Letter S, page 69Letter T, page 76Letter U, page 84Letter V, page 85Letter W, page 90Letter X, page 91Letter Y, page 91Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2826 records, displayed 1451 - 1480

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-400-4, pp. 450-466. 2016, Košice.


more

 

FASORA, Lukáš.
Nechte si svou organizaci, dejte nám chleba a brambory. Drahotní krize 1907-1912 jako kontext ultralevicové revolty v Rakousku. In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až na počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Vyd. první. Praha - Ostrava : Uk Praha; VŠE Praha; Ostravská univerzity; Central Bohemian University, 2016. mimo edice, ISBN 978-80-7415-115-6, pp. 179-192.


more

 

STODOLA, Jiří - KRATOCHVÍL, Miroslav (Eds.).
Nejmenší z nás 2015 [2]: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava : Bios, 2016. 160 pp. ISBN 978-80-905358-4-8.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 6, pp. 166-168.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 2, p. 55-57.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Některé aspekty účinnosti a snášenlivosti antidepresiv podstatné pro běžnou klinickou praxi. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1213-0508, 2016, vol. 17, no. 2, pp. 48-52.


more

 

HRUBÁ, Drahoslava - FIALOVÁ, Jana - STÁVKOVÁ, Jana.
Nekuřácký domov. 2016.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nemalobuněčný karcinom plic. 2016.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra.
Nenávist vůči Muslimům na internetu - Blok proti Islámu. 2016.


more

 

KOLMAN, Petr.
Neostře sledované výživné. Epravo.cz, Praha, . 2016.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 189-196. 2015, Bratislava.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (Ed.).
Nesezdané soužití. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

PALÁSEK, Milan.
Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Dny Práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, p. 118-132.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Nesezdané soužití v nové právní úpravě. In DNY PRÁVA 2015. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, pp. 88 - 102. 2015, Brno.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav.
Netermální ztráty kožního krytu léčené v popáleninových centrech. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Netolismus..?. 2016.


more

 

MEDKOVÁ, Jana - ČELEDA, Pavel.
Network Defence Using Attacker-Defender Interaction Modelling. In IFIP International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security. Munich, Germany : Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-39813-6, pp. 127-131. 20.6.2016, Munich, Germany.


more

 

VELAN, Petr - MEDKOVÁ, Jana - JIRSÍK, Tomáš - ČELEDA, Pavel.
Network Traffic Characterisation Using Flow-Based Statistics. In IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2016 (NOMS 2016). Istanbul, Turkey : IEEE Xplore Digital Library, 2016. ISBN 978-1-5090-0222-1, pp. 907-912. 25.4.2016, Istanbul, Turkey.


more

 

FILIP, Pavel - LOŠÁK, Jan - KAŠPÁREK, Tomáš - VANÍČEK, Jiří - BAREŠ, Martin.
Neural network of predictive motor timing in the context of gender differences. Neural Plasticity, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2090-5904, 2016, vol. 2016, no. "neuvedeno", pp. 1-9.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš.
Neurobiologie emocí a emočních regulací. Vyd. První. Brno : Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1047-1, pp. 166-168. 9.6.2016, Špindlerův Mlýn.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, O. - HÜTTLOVÁ, Jitka - KERKOVSKY, M. - ŽÚBOR, Jozef - LIPOVA, P. - BARES, M. - KASPAREKA, T..
Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, OXFORD, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, USA. ISSN 0278-5846, 2016, vol. 67, no. June, pp. 1-9.


more

 

SVĚTLÁK, Miroslav - BERNÁTOVÁ, Terézia - LINHARTOVÁ, Pavla - KAŠPÁREK, Tomáš.
Neurovývojový pohled na vývoj obranných mechanismů a regulaci emocí. ČLS JEP, 2016. ISBN 978-80-263-1047-1, pp. 168-169.


more

 

ŠMARDOVÁ, Anna.
Neverbální chování učitelů ve vyučovacích hodinách. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2016, vol.  21, no. 1, pp. 127-137.


more

 

LIŠKA, Jiří - SKARKA, Marek - MIKULÁŠEK, Zdeněk - ZEJDA, Miloslav - CHRASTINA, Marek.
New analysis of the light time effect in TU Ursae Majoris. Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences, France. ISSN 0004-6361, 2016, vol. 2016, no. 589, pp. 94-106.


more

 

HURDÍK, Jan - SELUCKÁ, Markéta.
New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-25337-4, pp. 187-198.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - LAVICKÝ, Petr.
New Czech Foundation and Trust (like) Law: initial experience and reactions. Trust and Trustees, Oxford, Oxford University Press. ISSN 1363-1780, 2016, vol. 22, no. 5, pp. 641-646.


more

 

LALINSKÝ, Ondřej - SCHAUER, Petr - KUČERA, Miroslav - LUČENIČOVÁ, Zuzana - HANUŠ, Martin.
New Detectors for Low-Energy BSE. In Proceedings of the 15th International Seminar on Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno : Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences, 2016. ISBN 978-80-87441-17-6, pp. 34-35. 29.5.2016, Skalský Dvůr.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - BENEŠ, Pavel.
New distance extended master study program - posterová prezentace. 2016.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel - SYNEK, Svatopluk.
New Distance Extended Study Extended Master Study Program. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.


more

 

BÁNYIOVÁ, Katarína - NEČASOVÁ, Anežka - KOHOUTEK, Jiří - JUSTAN, I - ČUPR, Pavel.
New experimental data on the human dermal absorption of Simazine and Carbendazim help to refine the assessment of human exposure. Chemosphere, OXFORD, Elsevier Science. ISSN 0045-6535, 2016, vol. 145, pp. 148-156.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 2826 records, displayed 1451 - 1480