Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3280

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1451

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 39Letter K, page 41Letter L, page 45Letter M, page 48Letter N, page 54Letter O, page 58Letter P, page 62Letter Q, page 72Letter R, page 73Letter S, page 78Letter T, page 87Letter U, page 97Letter V, page 99Letter W, page 105Letter X, page 106Letter Y, page 107Letter Z, page 107
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3280 records, displayed 1451 - 1480

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Memex as the Foundational Stone of the Hypertext Theory (online konference CER 2014 - International Scientific Conference for PhD students of EU countries, 17. – 21. 3. 2014, pořadatel: SCIEMCEE Ltd., London, United Kingdom). 2014.


more

 

PORUBANOVÁ, Michaela - SHAW, Daniel Joel - MCKAY, Ryan - XYGALATAS, Dimitris.
Memory for Expectation-Violating Concepts: The Effects of Agents and Cultural Familiarity. PLoS One, San Francisco, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 4, pp. "e90684-1"-"e90684-7".


more

 

KOLMAN, Petr.
Méně je někdy více i na úřadě. Universitas, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, no. 1/2014, p. 52-53.


more

 

CHRASTINA, Jan - NOVÁK, Zdeněk - BALÁŽ, Marek - ŘÍHA, Ivo - HRABOVSKÝ, Dušan - BRÁZDIL, Milan.
Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, Ambit Media a.s. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77/110, no. 3, pp. 302-307.


more

 

HRDLIČKA, Vladan.
Měnová intervence ČNB 2013 – dopady a důsledky pro obyčejného člověka. Zvěrokruh – časopis Komory veterinárních lékařů České republiky. ISSN 1214-939X, 2014, vol. 2014, no. 2/2014, 14–15-2 pp.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Menšinová sexuální orientace jako důvod k sociální diskriminaci. Vyd. první. Wroclav : 2014. 2014, Wroclav - Polsko.


more

 

BUCHTA, Jan.
Mentoring jako způsob pomáhání. 2014.


more

 

BUCHTA, Jan.
Mentoring jako způsob pomáhání. 2014.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef - GADAS, Petr - SYSALOVÁ, Jiřina.
Mercury associated with size-fractionated urban particulate matter: three years of sampling in Prague, Czech Republic. Chemical Papers, Slovenska akademia vied, Slovakia. ISSN 1336-9075, 2014, vol. 2014, no. 68, pp. 197-202.


more

 

ŠÍPKOVÁ, Adéla - SZÁKOVÁ, Jiřina - COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KACÁLKOVÁ, Lada - TLUSTOŠ, Pavel.
Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant. Plant, Soil and Environment, Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1214-1178, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 87-92.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef.
Mercury levels and its geographical distribution on James Ross Island, Antarctica. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

PLUHÁČEK, Zdeněk - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - FIALA, Jindřich.
Měření krevního tlaku automatickým oscilometrickým neinvazivním měřičem. 2014.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan.
Měření znalostí a dovedností. 2014. CZE, Pedagogická fakulta Masarykovy unvierzity. 3.6.2014 - 3.6.2014, National Activity.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Message structure in Internet discussion boards: exchanging letters or talking over the garden fence?. 2014.


more

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan.
Metabolický syndrom a prevence kardiovaskulárních onemocnění ve stáří. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 430-434.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Metabolicky zaměřené kombinace antihypertenzív. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 376-378.


more

 

BERNARD, Vladan - KALUŽOVÁ, Adéla.
Metalické nanočástice v prostředí terapeutického ultrazvuku - studium viability nádorových buněk in vitro. Lékař a technika, Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. ISSN 0301-5491, 2014, vol. 44, no. 1, pp. 5-9.


more

 

GUMULEC, Jaromír - RAUDENSKÁ, Martina - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein - Immunohistochemical Cancer Biomarker: A Meta-Analysis. PLoS Biology, USA, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1544-9173, 2014, vol. 9, no. 1, "e85346"-14 pp.


more

 

RAUDENSKÁ, Martina - GUMULEC, Jaromír - PODLAHA, Ondrej - SZTALMACHOVÁ, Markéta - BABULA, Petr - ECKSCHLAGER, Tomas - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein polymorphisms in pathological processes. Metallomics, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1756-5901, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 55-68.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

THOMAS, James Edward.
Methodentrainings und Materialentwicklung für den Nachbarsprachen-unterricht. 2014.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

FIALA, Pavel - HANZELKA, Michael - DAN, Jiří - HOLCNER, Vladan - FRIEDL, Martin.
Methods for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In The 35th PIERS, 25-28 August, Guangzhou (Canton), CHINA. Guangzhou (Canton), CHINA : PIERS, 2014. 7 pp. 25.8.2014, Guangzhou (Canton), CHINA.


more

 

ŘIHÁČEK, Michal - ŘIHÁČEK, Ivan - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - PILÁTOVÁ, Kateřina.
Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Čs. pediatrie, Mladá fronta a.s. ISSN 0069-2328, 2014, vol. 69, no. 3, pp. 161-327.


more

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 199-206. 2014, České Budějovice.


more

 

KALINA, Jiří.
Metoda pro nahrazování zleva cenzorovaných hodnot v časových řadách znečištění ovzduší persistentními polutanty v prostředí jazyka R. In 10. letní škola aplikované informatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-85763-72-0, pp. 67-82. 2013, Bedřichov.


more

 

KUBÍKOVÁ, Zdeňka - ZUCHOVÁ, Barbora - MOJŽÍŠ, Milan - BERNACIKOVÁ, Martina - CVEJNOVÁ, Barbora - TURIN, Radek - ZAORAL, Petr - SEBEROVÁ, Petra.
Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

NĚMEJCOVÁ, Denisa - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - OPATŘILOVÁ, Libuše - SYROVÁTKA, Vít - MACIAK, Matúš - TUŠIL, Petr - DZURÁKOVÁ, Miriam - KOKEŠ, Jiří - PAŘIL, Petr.
Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk.
Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kognice a umělý život 2. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, pp. 1-231.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 999 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.


more

 
First pagePrevious page|...|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|...|Next pageLast page
found: 3280 records, displayed 1451 - 1480