Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2529

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 13Letter E, page 17Letter F, page 21Letter G, page 23Letter H, page 25Letter CH, page 27Letter I, page 28Letter J, page 31Letter K, page 32Letter L, page 35Letter M, page 38Letter N, page 43Letter O, page 45Letter P, page 48Letter Q, page 57Letter R, page 58Letter S, page 61Letter T, page 68Letter U, page 75Letter V, page 76Letter W, page 80Letter X, page 81Letter Y, page 81Letter Z, page 81
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 2529 records, displayed 51 - 80

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŠTOVSKÝ, Jakub - BARTOŠOVÁ, Michaela - MUSILOVÁ, Kristína - ŽÁČKOVÁ, Lenka - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 0008-6568, 2016, vol. 50, no. 2, pp. 89-96.


more

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


more

 

HRBÁČEK, Filip - OLIVA, Marc - LÁSKA, Kamil - RUIZ-FERNÁNDEZ, Jesús - PABLO, Miguel Ángel De - VIEIRA, Gonçalo - RAMOS, Miguel - NÝVLT, Daniel.
Active layer thermal regime in two climatically contrasted sites of the Antarctic Peninsula region. Cuadernos de Investigación Geográfica, Universidad de La Rioja, . ISSN 0211-6820, 2016.


more

 

PÁSEK, Michal - BÉBAROVÁ, Markéta - CHRISTÉ, Georges - ŠIMURDOVÁ, Milena - ŠIMURDA, Jiří.
Acute effects of ethanol on action potential and intracellular Ca2+ transient in cardiac ventricular cells: a simulation study. Medical & Biological Engineering & Computing, Heidelberg, Springer Heidelberg, Germany. ISSN 0140-0118, 2016, vol. 54, no. 5, pp. 753-762.


more

 

KUBINCOVÁ, Petra - NOVÁK, Jiří - SOVADINOVÁ, Iva.
Acute Systemic Toxicity: Alternative in Vivo and in Vitro Methods. CHEMICKÉ LISTY, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2016, vol. 110, no. 2, pp. 118-125.


more

 

HÁNOVÁ, Alexandra - BRYJA, Josef - AGHOVÁ, Tatiana - ŠUMBERA, Radim - KONEČNÝ, Adam.
Ač má pruhy, zebrou není aneb fylogeneze myší rodu Lemniscomys. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

BRUSTMANNOVÁ, Sylvie - SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Adaptace Škály vytrvalosti a Škály naděje pro českou populaci. 2016.


more

 

BÉBAROVÁ, Markéta - HOŘÁKOVÁ, Zuzana - KULA, Roman.
Addictive drugs, arrhythmias, and cardiac inward rectifiers. Europace, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 1099-5129, 2016.


more

 

VACEK, Lukáš - BYSTŘICKÝ, Zdeněk - RŮŽIČKA, Filip - JANČÁŘ, Josef.
Adherence a růst biofilmu Streptococcus mutans na dentálních restorativních materiálech. 2016. ISBN 978-80-210-8255-7.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. pp. 176 - 188. 2014, Recife.


more

 

DIVIŠOVÁ, Vendula.
Adresný ticketing a karta fanouška jako nástroje bezpečnostní politiky proti diváckému násilí v Evropě. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Slovakia. ISSN 1339-3995, 2016, vol.  4, no.  1, pp. 102-114.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše.
Advanced Analysis of Voltammetric Data. In XXXVI. Moderní Elektrochemické Metody. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Srsenová Lenka - Best servis Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-905221-4-5, pp. 260-264. 23.5.2016, Jetřichovice.


more

 

book cover MIX, Troy - BAKOŠ, Eduard - HRŮZA, Filip.
Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, p. 45-51. Šlapanice.


more

 

HORŇÁKOVÁ, Veronika - HLAVÁČEK, Antonín - SKLÁDAL, Petr.
AFM force spectroscopy and surface plasmon resonance study of single stranded DNA - binding (SSB) protein complexes with DNA, PNA and LNA. 2016.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Age Management Measures - a Case Study. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 81-86. 2015, České Budějovice.


more

 

STRUK, Michal - SOUKOPOVÁ, Jana.
Age Structure and Municipal Waste Generation and Recycling – New Challenge for the Circular Economy. 2016.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 17-21.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka - MEBAZAA, Alexandre - GAYAT, Etienne - VÍTOVEC, Jiří - LINHART, Ales - WIDIMSKY, Petr - MIKLIK, Roman - ZEMAN, Kamil - BELOHLAVEK, Jan - MALEK, Filip - FELŠŐCI, Marián - KETTNER, Jiri - OSTADAL, Petr - CIHALIK, Cestmir - VACLAVIK, Jan - TABORSKY, Miloš - DUŠEK, Ladislav - LITTNEROVÁ, Simona - PAŘENICA, Jiří.
AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure. International Journal of Cardiology, Shannon, Elsevier Ireland LTD, Ireland. ISSN 0167-5273, 2016, vol. 202, no. "neuvedeno", pp. 21-26.


more

 

LOLLOK, Marek.
Akademická odysea po Česku. Brno : Pulsy, 2016. 3 pp.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka - SVÁTKOVÁ, Barbora.
Aktivizující metody v muzejní pedagogice 2016. 2016.


more

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy, Praha : C. H. Beck, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 5, pp. 151-153.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


more

 

LOVEČEK, M. - SKALICKÝ, P. - RYSKA, M. - GÜRLICH, R. - HLAVSA, Jan - ČEČKA, F. - KRŠKA, Z. - KRŠKA, Z. - STRNAD, R. - PETEJA, M. - KLEIN, J. - ŠILLER, J. - ZAJAK, J. - KREJČÍ, T. - RUPERT, K. - KOČÍK, M. - ŠEFR, Roman - STRAKA, m. - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - HAVLÍK, R. - NEORAL, Č..
Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2016, vol. 95, no. 4, pp. 151-155.


more

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 pp. Nepublikováno.


more

 

BOURKE, John Denis - GARNER, Richard Henry George.
Algebraic weak factorisation systems I:accessible awfs. Journal of Pure and Applied Algebra, North Holland, The Nederlands. ISSN 0022-4049, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 108-147.


more

 

BOURKE, John Denis - GARNER, Richard Henry George.
Algebraic weak factorisation systems II: categories of weak maps. Journal of Pure and Applied Algebra, North Holland, The Nederlands. ISSN 0022-4049, 2016, vol. 220/2016, no. 1, pp. 148-174.


more

 

NAVRÁTIL, Radim - SALEH, A. K. Md. Ehasenes.
Aligned rank tests in measurement error model. Applications of Mathematics. ISSN 0862-7940, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 47-59.


more

 

BEČKA, Adam.
Alkálie v karbonátových horninách jižního okraje Moravského krasu. 2016.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - NÁDENÍČEK, Jaroslav - ŠTARK, Tibor - MICALE, Vincenzo.
Alkoholová závislosť v metylazoxymetanolovom modeli schizofrénie u samcov a samíc potkana. 2016.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Alkoholová závislosť v neurovývojovom modeli schizofrénie u potkana. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 2529 records, displayed 51 - 80