Detail publikace

 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji

Základní údaje
Originální název:Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji
Autoři:Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:biodegradable waste; waste management

Příspěvek ve své první části shrnuje současný stav vědecko-výzkumného úkolu SP/2f1/57/08: Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven, Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR. Dále příspěvek přibližně mapuje reálnou produkci biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje a praxi nakládání s těmito odpady v obcích. Rovněž jsou zmapovány možnosti nakládání s těmito odpady (zařízení) v Jihomoravském kraji. Závěr bilancuje produkci a nakládání s výhledem ke splnění skládkové směrnice Evropské unie.

Související projekty: