Detail publikace

 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji

Základní údaje
Originální název:Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji
Autoři:Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar
Další údaje
Citace:HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a František PILIAR. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji. In 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2009. s. 3184-3188, 5 s. ISBN 978-80-02-02108-7.Export BibTeX
@inproceedings{886314,
author = {Hřebíček, Jiří and Hejč, Michal and Piliar, František},
address = {Praha},
booktitle = {4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009},
keywords = {biodegradable waste; waste management},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-02-02108-7},
pages = {3184-3188},
publisher = {PCHE PetroCHemEng},
title = {Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji},
url = {http://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf},
year = {2009}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:biodegradable waste; waste management

Příspěvek ve své první části shrnuje současný stav vědecko-výzkumného úkolu SP/2f1/57/08: Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven, Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR. Dále příspěvek přibližně mapuje reálnou produkci biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje a praxi nakládání s těmito odpady v obcích. Rovněž jsou zmapovány možnosti nakládání s těmito odpady (zařízení) v Jihomoravském kraji. Závěr bilancuje produkci a nakládání s výhledem ke splnění skládkové směrnice Evropské unie.

Související projekty: