Výuka zajišťovaná fakultou


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, na jejichž výuce se podílejí zaměstnanci pracoviště Přírodovědecká fakulta

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1139

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 6Písmeno E, strana 6Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 8Písmeno H, strana 9Písmeno CH, strana 9Písmeno I, strana 9Písmeno J, strana 9Písmeno K, strana 9Písmeno L, strana 9Písmeno M, strana 9Písmeno N, strana 10Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 10Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 11Písmeno V, strana 11Písmeno W, strana 11Písmeno X, strana 11Písmeno Y, strana 11Písmeno Z, strana 11
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1139 položek, zobrazeno 401 - 500
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C5060Metody chemického výzkumu, českyÚstav chemieD
C5120Počítače v chemii a chemometrie, českyÚstav chemieN
C5140Počítače v chemii a chemometrie - cvičení, českyÚstav chemieN
C5145Management kvality v bioanalytické laboratoři, českyÚstav chemie
C5150Trendy v analytické chemii, českyÚstav chemieN
C5160Fyzikální chemie - praktikum, českyÚstav chemieN
C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum, českyÚstav chemieN
C5241Organická analýza, českyÚstav chemieN
C5300Statistická termodynamika, českyÚstav chemieD, N
C5303Modelování vlastností pevných látek, českyÚstav chemieD
C5310Structural and Computational Chemistry - seminar, anglickyÚstav chemie
C5320Fyzikálně chemické základy NMR, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C5321Fyzikálně chemické základy NMR - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C5340Nerovnovážné systémy, českyÚstav biochemieN
C5350Analytická chemie III, českyÚstav chemieN
C5355Analytická chemie III - seminář, českyÚstav chemieN
C5420Analytická chemie organických látek, českyÚstav chemieN
C5440Separační metody, českyÚstav chemieN
C5500Stereochemistry of Organic Compounds, českyÚstav chemieN
C5510Stereochemistry of Organic Compounds-seminar, českyÚstav chemieN
C5720Biochemie, českyÚstav biochemie
C5730Biochemie - seminář, českyÚstav biochemie
C5845Pokročilá biofyzikální chemie - teoretické metody, českyÚstav chemieN
C5855Metody biofyzikální chemie, českyÚstav chemieB, N
C5856Metody biofyzikální chemie - seminář, českyÚstav chemieB, N
C5865Chemie na střední škole, českyÚstav chemie
C5890Speciální seminář II (ApBC), českyÚstav biochemie
C5900Hmotnostní spektrometrie, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C5910Chromatografické metody I., českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C5911Chromatographic Methods, anglickyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C5920Správná laboratorní praxe, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C5965Vybrané analytické metody v chemii konzervování-restaurování, českyÚstav chemie
C5980Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I, českyÚstav chemieB
C5982Organická chemie v archeologii, ochraně sbírkových fondů a muzeologii, českyÚstav chemie
C6014Bakalářská práce z biochemie II, českyÚstav biochemieB
C6015Bakalářská práce II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C6135Analýza jednorozměrných dat, českyÚstav chemieN
C6180Pokročilá organická chemie - praktikum, českyÚstav chemieN
C6220Klinická biochemie, českyÚstav biochemie
C6230Klinická biochemie - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C6335Nanočástice, českyÚstav chemieB, D, N
C6730Fázové rovnováhy, českyÚstav chemieD, N
C6890Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení, českyÚstav chemieB
C6930Seminář ke cvičení C6920, českyÚstav chemie
C6961Odborná praxe, českyÚstav biochemieN
C7000Oborový seminář I, českyÚstav chemieN
C7010Oborový seminář z biochemie I, českyÚstav biochemieN
C7021Separační metody A, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7023Separation methods A, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7030Separační metody, českyÚstav biochemie
C7031Atomová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7050Elektroanalytické metody, českyÚstav chemieD, N
C7060Stopová analýza, českyÚstav chemieN
C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7080Lasery v analytické chemii, českyÚstav chemieN
C7110Výpočetní technika - aplikace, českyÚstav chemieB, N
C7150Funkční biochemie I - regulace metabolismu, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C7160Funkční biochemie I - seminář, českyÚstav biochemieB, N
C7170Struktura a funkce buňky, českyÚstav biochemieB
C7176DNA diagnostika - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C7185Neurobiologie, českyÚstav biochemieN
C7186Molekulární psychiatrie, českyÚstav biochemieN
C7187Experimentální onkologie, českyÚstav biochemieB, N
C7189Úvod do molekulární medicíny - cvičení, českyÚstav biochemieN
C7195Pokročilé praktikum z biochemie, českyÚstav biochemie
C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7280Elektrodová kinetika, českyÚstav chemieD
C7301Základy genomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C7410Struktura a reaktivita, českyÚstav chemieD, N
C7415Struktura a reaktivita - seminář, českyÚstav chemieN
C7440Koordinace a katalýza, českyÚstav chemie
C7460Identifikace organických látek - cvičení, českyÚstav chemieN
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7666Hranice chemických konceptů, českyÚstav chemieN
C7740Organokovové sloučeniny, českyÚstav chemieD, N
C7777Zacházení s chemickými látkami, českyÚstav chemie
C7780Inorganic Materials Chemistry, anglickyÚstav chemieN
C7790Počítačová chemie a molekulové modelování I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7800Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7830Kapilární elektroforéza, českyÚstav chemieN
C7870Biometrika, českyÚstav biochemieN
C7880Nové směry v bioanalytické chemii, českyÚstav biochemieN
C7890Chemická technika, českyÚstav biochemieN
C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul, anglickyÚstav chemieN
C7900Lehká biotechnologie, českyÚstav biochemie
C7925Struktura a dynamika nukleovych kyselin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7935Recyklace termoplastů, termosetů a pryží, českyÚstav chemieN
C7942Bioanalytics I - Biomacromolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7950Speciační analýza, českyÚstav chemieD, N
C7955Molekulová luminiscence, českyÚstav chemie
C7960Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III, českyÚstav chemieN
C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7998Základy experimentální NMR spektroskopie, českyÚstav chemieB, N
C8080Analytická elektronová mikroskopie v materiálové chemii, českyÚstav chemieD
C8102Speciální metody - praktikum, českyÚstav chemieN
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1139 položek, zobrazeno 401 - 500