Výuka zajišťovaná fakultou


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, na jejichž výuce se podílejí zaměstnanci pracoviště Přírodovědecká fakulta

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2015 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1117

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 6Písmeno E, strana 6Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 8Písmeno H, strana 9Písmeno CH, strana 9Písmeno I, strana 9Písmeno J, strana 9Písmeno K, strana 9Písmeno L, strana 9Písmeno M, strana 9Písmeno N, strana 10Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 10Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 10Písmeno U, strana 10Písmeno V, strana 10Písmeno W, strana 10Písmeno X, strana 10Písmeno Y, strana 11Písmeno Z, strana 11
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1117 položek, zobrazeno 401 - 500
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C5320Fyzikálně chemické základy NMR, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C5340Nerovnovážné systémy, českyÚstav biochemieN
C5350Analytická chemie III, českyÚstav chemieN
C5355Analytická chemie III - seminář, českyÚstav chemieN
C5440Separační metody, českyÚstav chemieN
C5500Stereochemistry of Organic Compounds, českyÚstav chemieN
C5510Stereochemistry of Organic Compounds-seminar, českyÚstav chemieN
C5720Biochemie, českyÚstav biochemie
C5730Biochemie - seminář, českyÚstav biochemie
C5855Metody biofyzikální chemie, českyÚstav chemieB, N
C5856Metody biofyzikální chemie - seminář, českyÚstav chemieB, N
C5865Chemie na střední škole, českyÚstav chemie
C5890Speciální seminář II (ApBC), českyÚstav biochemie
C5900Hmotnostní spektrometrie, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C5910Chromatografické metody I., českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C5911Chromatographic Methods, anglickyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C5920Správná laboratorní praxe, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C5965Vybrané analytické metody v chemii konzervování-restaurování, českyÚstav chemie
C5980Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I, českyÚstav chemieB
C5982Organická chemie v archeologii, ochraně sbírkových fondů a muzeologii, českyÚstav chemie
C6014Bakalářská práce z biochemie II, českyÚstav biochemieB
C6180Pokročilá organická chemie - praktikum, českyÚstav chemieN
C6220Klinická biochemie, českyÚstav biochemie
C6335Nanočástice, českyÚstav chemieN
C6730Fázové rovnováhy, českyÚstav chemieN
C6890Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení, českyÚstav chemieB
C6930Seminář ke cvičení C6920, českyÚstav chemie
C6961Odborná praxe, českyÚstav biochemieN
C7000Oborový seminář I, českyÚstav chemieN
C7010Oborový seminář z biochemie I, českyÚstav biochemieN
C7021Separační metody A, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7023Separation methods A, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7030Separační metody, českyÚstav biochemie
C7031Atomová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7050Elektroanalytické metody, českyÚstav chemieN
C7060Stopová analýza, českyÚstav chemieN
C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7080Lasery v analytické chemii, českyÚstav chemieN
C7110Výpočetní technika - aplikace, českyÚstav chemieB, N
C7150Funkční biochemie I - regulace metabolismu, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C7160Funkční biochemie I - seminář, českyÚstav biochemieB, N
C7170Struktura a funkce buňky, českyÚstav biochemieB
C7176DNA diagnostika - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C7185Neurobiologie, českyÚstav biochemieN
C7186Molekulární psychiatrie, českyÚstav biochemieN
C7187Experimentální onkologie, českyÚstav biochemieB, N
C7189Úvod do molekulární medicíny - cvičení, českyÚstav biochemieN
C7195Pokročilé praktikum z biochemie, českyÚstav biochemie
C7201Základy genomiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7271Structural biology methods practical, anglickyÚstav biochemieN
C7280Elektrodová kinetika, českyÚstav chemie
C7301Základy genomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C7410Struktura a reaktivita, českyÚstav chemieN
C7415Struktura a reaktivita - seminář, českyÚstav chemieN
C7440Koordinace a katalýza, českyÚstav chemie
C7460Identifikace organických látek - cvičení, českyÚstav chemieN
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7666Hranice chemických konceptů, českyÚstav chemieN
C7740Organokovové sloučeniny, českyÚstav chemieN
C7777Zacházení s chemickými látkami, českyÚstav chemie
C7780Inorganic Materials Chemistry, anglickyÚstav chemieN
C7790Počítačová chemie a molekulové modelování I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7800Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7830Kapilární elektroforéza, českyÚstav chemieN
C7870Biometrika, českyÚstav biochemieN
C7890Chemická technika, českyÚstav biochemieN
C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul, anglickyÚstav chemieN
C7920Struktura a funkce proteinů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7925Struktura a dynamika nukleovych kyselin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7935Recyklace termoplastů, termosetů a pryží, českyÚstav chemieN
C7942Bioanalytics I - Biomacromolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7950Speciační analýza, českyÚstav chemie
C7955Molekulová luminiscence, českyÚstav chemie
C7960Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III, českyÚstav chemieN
C7995Advanced Methods of Biomolecular NMR, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7998Základy experimentální NMR spektroskopie, českyÚstav chemieB, N
C8102Speciální metody - praktikum, českyÚstav chemieN
C8160Enzymologie, českyÚstav biochemieB, N
C8170Enzymologie - seminář, českyÚstav biochemieB, N
C8435Heterocyklické sloučeniny, českyÚstav chemie
C8610Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C8620Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C8621Trends and advances in atmospheric and total environmental chemistry, anglickyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředí
C8695Zelená chemie, českyÚstav chemie
C8705Repetitorium středoškolské chemie, českyÚstav chemieN
C8715Didaktika chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8720Didaktika chemie - seminář, českyÚstav chemieN
C8780Organic Photochemistry, anglickyÚstav chemieN
C8782Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8783Ice-Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8785Photophysical Spectroscopic Methods, českyÚstav chemieN
C8845Teoretické základy analytické chemie, českyÚstav chemieN
C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1117 položek, zobrazeno 401 - 500