Analytické myšleníÚsudky 1 (Czech only)
Úsudky 1

Určete větu (z níže uvedených možností), která odpovídá dané větě (je dané větě ekvivalentní):

 Je to skutečnost naprosto zásadní nebo to zajímá jen mého šéfa.

Není to skutečnost naprosto zásadní nebo to zajímá jen mého šéfa.
CorrectHideodpověď a)


Jestliže je to skutečnost naprosto zásadní, tak to nezajímá jen mého šéfa.
CorrectHideodpověď b)


Je to skutečnost naprosto zásadní a nezajímá to jen mého šéfa.
CorrectHideodpověď c)


Jestliže to není skutečnost naprosto zásadní, tak to zajímá jen mého šéfa.
CorrectHideodpověď d)


Je to skutečnost naprosto zásadní a zajímá to jen mého šéfa.
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení