Brno→Minsk 1941

Studenti a absolventi MU židovského původu zasažení holocaustem

V letech 19191939 studovalo na Masarykově univerzitě přes 1000 studentů židovského původu. Tyto osoby byly zpravidla zahrnuty do transportů a jejich život většinou skončil násilnou smrtí. Prezentované seznamy shrnují dohledané osudy poloviny z nich. Osudy dalších více než 500 studentů a absolventů MU zůstávají neznámé.

Seznamy studentů a absolventů

O seznamech a jejich vzniku 

Seznamy studentů a absolventů Masarykovy univerzity židovského původu zasažených holocaustem vznikaly komplikovanou a dlouhodobou rešerší. Podnikli ji v roce 2021 pracovníci Archivu Masarykovy univerzity spolu se studenty Historického ústavu Filozofické fakulty MU v dobových studijních evidencích uložených v univerzitním archivu.

Rozhodující informací byl záznam o náboženství, který se ve studijních podkladech uváděl jako obligatorní. Toto vodítko se však stávalo stále méně spolehlivým, neboť v průběhu první Československé republiky již nebylo neobvyklé, že si studující v otázce náboženství zapsali: „bez vyznání“. Problém bylo i jejich jméno, často německé, které bylo na Masarykově univerzitě počešťováno, ať již školou a jejím úředním aparátem, nebo studenty samotnými. Rešerší dosažené souhrnné číslo 1107 studentů židovského původu tak lze chápat jako minimální. Skutečný stav může být o desítky, možná jednotky stovek studentů vyšší.

Současně s rešerší bylo všech 1107 nalezených jmen prověřeno ve veřejných databázích obětí holocaustu, především v památníku Jad Vašem (Izrael), Arolsen Archives (Německo), v Památníku Terezín, v Institutu Terezínské iniciativy a United States Holocaust Memorial Museum (USA).

Touto cestou dospěl výzkum k osobám 552 studentů a absolventů, jež jsou ověřitelní a dohledatelní jako osoby přímo postižené holocaustem. Tyto osoby byly zpravidla zahrnuty do transportů a většinou jejich život končí násilnou smrtí. Informace o jejich osudu je vždy připojena ke jménu. Sdělení „osud neznámý“ znamená zahrnutí do transportu, či jiné násilné zadržení bez další zprávy. Ve většině případů je i toto sdělení rovno zavraždění.

Vystavené seznamy studentů a absolventů Masarykovy univerzity uvádějí jen polovinu celkově identifikovaných. O zbylých 557 osobách se ve velmi malém rozsahu podařilo dohledat, že emigrovali a často se zapojili do některé ze zahraničních spojeneckých armád. V drtivé míře se k nim však nepodařilo dohledat vůbec nic. Můžeme pouze předpokládat, že poměr zemřelých a přeživších bude u těchto 557 neztotožněných osob podobný jako u těch, které dohledány byly.

Fotografie studentů a absolventů MU zasažených holocaustem

Prohlédněte si portrétní fotografie několik desítek studentů a absolventů Masarykovy univerzity zasažených holocaustem. Seznamte se blíže s jejich příběhem a osudem. 

Zobrazit fotografie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info