Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 1/2020
4. 2. 2020, 13:49

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Werner a Demo přednesli své public lectures

Kandidáti na MUNI Award in Science and Humanities přednesli své public lectures. Norbert Werner na téma z astrofyziky, Gabriel Demo ze strukturní biologie.

Norbert Werner vystoupil jako první s přednáškou nazvanou Building Up Space-based High-Energy Astrophysics. Zdůraznil, že právě v Brně jsou ideální podmínky pro rozvoj této oblasti výzkumu, včetně dalších možností aplikace a dosahu. Werner vede výzkumnou skupinu na Eötvös Loránd University v Maďarsku a také působí na School of Science na Hirošimské univerzitě v Japonsku. Zabývá se především horkými atmosférami galaxií, černými dírami a použitím nano-satelitů v astrofyzice.

Gabriel Demo následoval se svou přednášku na téma Crosstalk between Transcription and Translation. Po návratu ze Spojených států, kde strávil 5 let jako postdoktorandský výzkumný pracovník, se stal vedoucím nové výzkumné skupiny na CEITEC MU. Demo se zabývá bakteriálními infekcemi, kontrolou translace a biologií RNA a plánuje zřídit interdisciplinární výzkumný tým, který se zaměří na analýzu transkripčně-translačního aparátu v bakteriích a buňkách infikovaných virem.

Závěrečná zpráva ISAB

Po návštěvě Masarykovy univerzity členové Mezinárodní vědecké rady (ISAB) navrhli svá strategická doporučení pro nadcházející období. V závěrečné zprávě se věnují především kvalitě doktorského studia, mezinárodním žebříčkům, prezentaci značky MUNI a univerzitnímu financování.

ISAB REPORT
 

Kráľ získal titul Americké matematické společnosti

Prestižní ocenění Americké matematické společnosti (AMS) získal informatik Daniel Kráľ za svůj podíl na rozvoji extremální kombinatoriky a teorie grafů a za služby profesi. Kráľ obdržel dva ERC granty. Na Fakultu informatiky MU nastoupil jako profesor v roce 2018 díky grantu MUNI Award. Předtím působil jako profesor matematiky a informatiky na University of Warwick.

Projekt CETOCOEN Excellence zahájen

Studiu faktorů ovlivňujících lidské zdraví se v nově vzniklé unikátní živé laboratoři bude věnovat centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Cílem projektu CETOCOEN Excellence je vytvořit dostatečnou kapacitu pro výzkum faktorů, které stojí za rostoucím výskytem chronických onemocnění a poruch.

Více ZDE

Nový předmět pro doktorandy FRESHERS: Skills for Research Career

Kurz FRESHERS nahrazuje kurz PREFEKT, který byl nabízen studentům doktorského studia a pracovníkům ve výzkumu a vývoji na Masarykově univerzitě od roku 2013 do roku 2019.

FRESHERS je cyklem přednášek určen primárně studentům Ph.D. studia, které se zaobírají tématy, se kterými se Ph.D. studenti a mladí, začínající vědci při budování své vědecké kariéry setkávají. Cílem kurzu je získat obecný přehled o možnostech zahraničních výjezdů v rámci Ph.D. studia, přípravě a financování výzkumných projektů, publikační etice, komunikaci vědy a propagaci výsledků výzkumu, duševním vlastnictví atd. Pomocí těchto přednášek by se měly posílit schopnosti a dovednosti mladých vědců, aby se lépe integrovali do národních a mezinárodních projektů a výzkumných struktur.

Na přednášky FRESHERS navazuje cyklus 8 workshopů, prohlubujících znalosti probírané problematiky z přednášek. Workshopy FRESHERS budou realizovány prostřednictvím projektu Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU), v rámci kterého si pak budou moci Ph.D. studenti požádat o studentský grant. Detailní informace k workshopům naleznete zde.

Registrovat FRESHERS

Výzvy

Otevřené výzvy

TA ČR – TREND, podprogram 2 – Nováčci

 • 4. prosince 2019 byla vyhlášena 2. VS v programu TREND. Program je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – KAPPA

 • Soutěžní lhůta od 21. listopadu 2019 do 27. února 2020. Program není oborově omezený a je zaměřen na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – 2. veřejná soutěž Prostředí pro život – podprogram 3

 • Soutěžní lhůta od 28. listopadu 2019 do 19. února 2020. Program je zaměřen na podporu systémových a komplexních environmentálních řešení.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – ERA-MIN 2 (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta od 28. listopadu 2019 do 12. března 2020. Program je zaměřen na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – CHIST-ERA IV (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 1. prosince 2019 do 14. února 2020. Program je zaměřen na oblast ICT.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – švýcarsko-česká „LA“ výzva (na principu „Lead Agency“)

 • Soutěžní lhůta od 14. ledna 2020 do 1. dubna 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci ve všech oblastech základního výzkumu.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

MŠMT – Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases

 • Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“– je stanovený na 18. února 2020 do 17:00 (jedná se o výzvu v rámci iniciativy v oblasti vzácných onemocnění v rámci ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases).
 • Kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.

MŠMT – Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)

 • Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“– je stanovený na 3. dubna 2020 do 17:00 (jedná se o výzvu v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (JPI HDHL).
 • Kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.

H2020

 

Plánované výzvy

TA ČR – národní a rezortní programy 

 • Harmonogram soutěží na rok 2020 je k dispozici zde.

TA ČR – AquaticPollutants (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 17. února 2020 do 16. dubna 2020. Program je zaměřen na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

*seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

 

Ukončené výzvy

TA ČR – program Théta

Dne 19. prosince byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže programu Théta. MU podala celkem 2 návrhy (jeden z FI a druhý z FSS). Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2020.

 

Získané granty

TA ČR – TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři

V prosinci byly vyhlášeny výsledky soutěže a MU získala 2 ze 6 podaných projektů. Jeden projekt bude realizovaný na PřF a druhý na FI. Více informací o všech podpořených projektech zde.

GAMU – projekty v kategorii C (Program rektora – Podpora vynikajících diplomových prací)

Vítězné projekty najdete na stránkách GAMU.

Ministerstvo kultury / NAKI

Masarykova univerzita podala do soutěže 7 návrhů projektů, 3 z nich byly vybrány k podpoře. Kompletní výsledky soutěže jsou k dispozici na stránkách poskytovatele.

Akce a události

Plánované akce RMU

st 26. 2. 2020

H2020 MSCA IF pro supervizory

Setkání seznámí s příležitostmi, které nabízí individuální stipendia Marie Skłodowska-Curie. Tento program umožňuje financování postdoktorandů přicházejících ze zahraničí. V rámci mobility do zemí mimo Evropu program rovněž financuje jeden rok povinné fáze návratu zpět do EU. Termín uzávěrky je až v září, ale nyní je vhodné začít hledat nebo identifikovat potenciální přicházející uchazeče a povzbudit mladé výzkumné pracovníky na MU, aby hledali hostitele a supervizory v zahraničí. Více informací s možností registrace naleznete zde.

čt 27. 2. 2020

Workshop pro Ph.D. školitele 

Odbor výzkumu RMU ve spolupráci s Czexpats in Science pořádá workshop pro Ph.D. školitele z MU na Rektorátu MU. Účastníci budou diskutovat o doktorskému studiu na MU, dozvědí se informace k nově připravovaným rozvojovým aktivitám pro doktorandy a odnesou si zajímavé podněty z dobré praxe na zahraničních institucích. Debata bude vedena v českém jazyce (organizátoři do budoucna plánují opakování workshopu v angličtině).

út 10. 3. 2020

Funding Landscapes

Představení systému financování výzkumu, grantových programů a grantových poskytovatelů. Více informací s možností registrace naleznete zde.

st 11. 3. 2020

How to Write a Competitive Proposal?

Připravujeme dva navazující semináře zaměřené na formování grantové strategie a přípravu návrhů projektu do mezinárodních výzev. V rámci prvního dne budou představeny systémy financování výzkumu, grantové programy a poskytovatelé dotací, včetně jejich relevance v různých fázích kariéry a komplementarita pro budování úspěšného a dobře finančně zajištěného výzkumného týmu. Druhý den se budeme věnovat hlavním zásadám přípravy konkurenceschopného návrhu se zvláštním zřetelem na evropské konsorciální projekty. Více informací s možností registrace naleznete zde.

st 18. 3. 2020

Applied Research Funding Landscapes

Seminář se zaměřuje na představení různých národních programů Technologické agentury ČR a ministerstev. Zjistíte, jaké programy vyhovují konkrétním potřebám, kde potřebujete partnery ze soukromého sektoru, jaké spolufinancování je třeba, zda existují omezení týkající se vědecké oblasti atd. Představíme také příležitosti k financování aplikovaného výzkumu v programu Horizont 2020. Více informací s možností registrace naleznete zde.

Tipy na další události

čt 13. 2. 2020

Funding v oblastech KULTURA - MEDIA - ICT

Kancelář Kreativní Evropa pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR (Horizont 2020), Domem zahraniční spolupráce (Erasmus+), Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími organizacemi seminář zaměřený na příležitosti pro financování inovativních kulturních projektů (nejen) z programů Evropské komise. Více informací naleznete zde.

st 19. – čt 20. 2. 2020

Workshop a diskuzní fórum pro projektové manažery podporující žadatele o granty ERC a MSCA

Technologické centrum Akademie věd ČR pořádá workshop a diskuzní fórum pro projektové manažery podporující žadatele o granty Evropské výzkumné rady a Akce Marie Skłodowska-Curie. Více k akci se dozvíte zde.

st 11. 3. 2020

Národní informační den k MSCA

Národní informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie se letos uskuteční dne 11. března 2020 v prostorách Akademie věd České republiky (Národní 3, Praha 1). Více k akci se dozvíte zde

Zajímavé odkazy a informace

Cena ministra zdravotnictví za 2019

Na konci prosince ocenil ministr zdravotnictví nejlepší projekty řešené pod Agenturou pro zdravotnický výzkum. Mezi oceněnými byl také Pavel Krejčí (LF MU). Podrobnější informace jsou k dispozici zde a dále v Magazínu M.

Informace TC AV ČR

 • Kurz Jak na Horizont 2020/ Horizont Evropa?zde
  • MODUL 1: Jak připravit výzkumný projekt pro H2020
  • MODUL 2: Příprava rozpočtu a reportování v projektech H2020
  • MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy
  • MODUL 4: Nástroje H2020 pro firmy
  • MODUL 5: Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty (ERC StG a CoG)
  • MODUL 5: Workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF)
  • MODUL 6: Koordinace projektů H2020
  • MODUL 7: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech H2020
 • Základy účetnictví pro projektové manažery zde
 • Finanční aspekty programu Horizont 2020zde
 • Další akce finančních a právních NCPzde

 

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná na stránkách Odboru výzkumu. Náměty a připomínky k newsletteru můžete posílat Evě Nagyové.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter