Department of Economics

Total number of titles in 2016: 75

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 75 records, displayed 1 - 30

 

SLANICAY, Martin.
A Proposal for a Flexible Trend Specification in DSGE Models. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 73-85.


more

 

NĚMEC, Daniel - BAKOŠ, Eduard.
Alternative Models of Tax Assignment to Municipal Level. In Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praque : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, pp. 52-56.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - REICHEL, Vlastimil.
An Attitude towards Age Stereotypes among Older Workers - a Case Study. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, pp. 11-18. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

SLANICAY, Martin.
Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks Between the Czech Economy and the Euro Area. Statistika: Statistics and Economy Journal, Český statistický úřad. ISSN 1804-8765, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 34-49.


more

 

BAĎO, Peter.
Comparison of Debt Structure of Two Small Open Economies. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 40-46. 2016, Hradec Králové.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

SEIDENGLANZ, Daniel - KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - TOMEŠ, Zdeněk - DUJKA, Jiří.
Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future?. Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Great Britain. ISSN 0966-6923, 2016, vol. June 2016, no. 54, pp. 414-429.


more

 

FISCHER, Jakub - LIPOVSKÁ, Hana.
Deflation as Seen by Consumers. In Book of Abstracts of the 19th International Scientific Conference AMSE 2016. Banská Bystrica, Slovakia : Obcianske združenie Financ, Banská Bystrica, Slovakia, 2016. ISBN 978-80-89438-03-7, pp. 25-35. 2016, Banská Štiavnica, Slovakia.


more

 

REICHEL, Vlastimil - SCHENKOVÁ, Klára.
Determinants of housing price: data analysis of city Brno. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 882-888. 3.2.2016, Hradec Králové.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Determinanty efektivního zdanění právnických osob v České republice. 2016.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, Great Britain. ISSN 2210-9706, 2016, vol. 1, no. 6, pp. 67-76.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha : Ikaros, 2016.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Jitka - FITZOVÁ, Hana.
Economic Crisis, Immigration Flows and the Electoral Success of Far Right, Far Left, and Populist Parties. 2016.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
Economic Growth and Budget Constraints: EU Countries Panel Data Analysis. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. Volume 16, no. Issue 2/2016, pp. 87-101.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Economic Transformation in Slovenia: From a Model Example to the Default. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 3, pp. 159-186.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Ekonomický růst v roce 2015 - není co slavit. In Boom české ekonomiky: Anomálie, nebo trvalý trend?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 24/2016, ISBN 978-80-7542-011-4, pp. 47-58.


more

 

COUFALOVÁ, Lucie.
El teatro y Los discursos Intocables. In Las palabras (des)atadas – Encuentro de hispanistas 2015. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016. ISBN 978-84-16594-53-5, pp. 116-126. 2015, Praha.


more

 

ZOUNEK, Jiří - JUHAŇÁK, Libor - STAUDKOVÁ, Hana - POLÁČEK, Jiří.
E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 280 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7552-217-7.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška - NAZIRUDDIN, Abdullah.
Empirical Estimation of Price Elasticity of Demand for Transportation: The Case of Klang Valley (Malaysia). In Proceedings of TheIIER International Conference. Kuala Lumpur : IRAJ, 2016. ISBN 978-93-85973-39-0, pp. 27-33. 2016, Kuala Lumpur.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana - SLANÝ, Martin.
Esej na obranu (nejen) ekonomické svobody. In Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi : Festschrift k 75. narozeninám. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. ISBN 978-80-7542-015-2, pp. 117-142. 2016, Praha.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Eurozone Housekeeping – Stock and Flow Perspective. In Proceedings of the 3rd International Conferenceon European Integration 2016. Ostrava : 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, p. 399-406. 2016.


more

 

PÁPAI, Adam.
Evaluating the Performance of an Estimated DSGE Model for the Czech Economy. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 762-769. 2016, Hradec Králové.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Feasible Ways of Strengthening the Public Transportation Demand in Klang Valley (Malaysia). 2016. ISBN 978-969-670-087-6.


more

 

book coverLIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
Fiscal Bills and Implementation Lags. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 163-170. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

BUČEK, Jakub.
Fiscal Policy for the 21st Century: Does Barack Obama Effect the Real Economic Policy?. In Proceedings of the 34th International Conference: Mathematical Methods in Economics. Liberec : Technical University of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, pp. 97-102.


more

 

REICHEL, Vlastimil.
HOUSE PRICES AND BUSINESS CYCLE IN CZECH ECONOMY: A CROSSCORRELATION APPROACH. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. University of Economics : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 327-331. Vrátna, Slovakia.


more

 

KONČÍKOVÁ, Veronika - BUČEK, Jakub - BARCA, Robert.
China and EU as trade competitors: different methodological approaches. In Proceedings of the 34th International Conference: Mathematical Methods in Economics. Liberec : Technical University of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, pp. 431-435.


more

 

FISCHER, Jakub - LIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY. Politická ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol.  64, no. 3/2016, pp. 245-263.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav.
Inflation Target and its Impact on Macroeconomy in the Zero Lower Bound Environment: the case of the Czech economy. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 3-16.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 75 records, displayed 1 - 30