Department of Economics

Total number of titles in 2016: 24

 

SLANICAY, Martin.
A Proposal for a Flexible Trend Specification in DSGE Models. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 2.


more

 

SLANICAY, Martin.
Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks Between the Czech Economy and the Euro Area. Statistika: Statistics and Economy Journal, Český statistický úřad. ISSN 1804-8765, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 34-49.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Assessing technical efficiency of public procurements within a bus transportation sector. Socio-Economic Planning Sciences. ISSN 0038-0121, 2016.


more

 

BAĎO, Peter.
Comparison of Debt Structure of Two Small Open Economies. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 40-46. 2016, Hradec Králové.


more

 

REICHEL, Vlastimil - SCHENKOVÁ, Klára.
Determinants of housing price: data analysis of city Brno. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 882-888. 3.2.2016, Hradec Králové.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier. ISSN 2210-9706, 2016.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Ekonomický růst v roce 2015 - není co slavit. In Boom české ekonomiky: Anomálie, nebo trvalý trend?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 24/2016, ISBN 978-80-7542-011-4, pp. 47-58.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška - NAZIRUDDIN, Abdullah.
Empirical Estimation of Price Elasticity of Demand for Transportation: The Case of Klang Valley (Malaysia). In Proceedings of TheIIER International Conference. Kuala Lumpur : IRAJ, 2016. ISBN 978-93-85973-39-0, pp. 27-33. 2016, Kuala Lumpur.


more

 

PÁPAI, Adam.
Evaluating the Performance of an Estimated DSGE Model for the Czech Economy. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 762-769. 2016, Hradec Králové.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Feasible Ways of Strengthening the Public Transportation Demand in Klang Valley (Malaysia). 2016. ISBN 978-969-670-087-6.


more

 

book coverLIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
Fiscal Bills and Implementation Lags. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 163-170. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav.
Inflation Target and its Impact on Macroeconomy in the Zero Lower Bound Environment: the case of the Czech economy. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 3-16.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Lecture Transformation of the Czech Economy - business view. 2016.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin - JANDOVÁ, Monika - REDERER, Václav.
Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, Great Britain. ISSN 0967-070X, 2016, vol. Volume 47, no. April, pp. 203-211.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Padáme do deflační pasti?. In IVK v roce třetím: výběr textů. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 25/2016, ISBN 978-80-7542-009-1, pp. 203-207.


more

 

book coverMATULOVÁ, Markéta - FITZOVÁ, Hana.
Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 310-318. 21.1.2016, Brno.


more

 

KVASNIČKA, Michal - TOMEŠ, Zdeněk - KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
Predikce kapacit leteckých linek. Brno : SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 pp. neuveden.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika.
Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 68 - 81.


more

 

ČAPEK, Jan.
Structural Changes in the Czech Economy: a DSGE Model Approach. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 37-52.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
The Use of a Consumer Survey to Determine the Relevant Market – Case Study for public transport between Prague and Most. Národohospodářský obzor, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-1663, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 17-28.


more

 

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert - SEIDENGLANZ, Daniel.
Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE, Great Britain. ISSN 0308-518X, 2016, vol. 48, no. 1, pp. 115-131.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN UNION. Journal of international Relations, Bratislava, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava, Slovakia. ISSN 1336-1562, 2016, vol. 14, no. 1, pp. 19-35.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Unfavourable Productivity Growth in the European Union - The Role of Labour Market Institutions. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. pp. 136-143. Hradec Králové.


more