Department of Economics

Total number of titles in 2015: 42

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30

 

PÁPAI, Adam.
A Small Open Economy Model of the Czech Republic with Frictional Labor Market. In Proceedings of 18th International Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno : Mendel University, 2015. ISBN 978-80-7509-342-4, pp. 676-684. 2015, Brno.


more

 

FISCHER, Jakub - LIPOVSKÁ, Hana.
Academic inbreeding in the Czech Republic. In Efficiency and Responsibility in Education 2015. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2015. ISBN 978-80-213-2560-9, pp. 112-119. 4.6.2015, Prague.


more

 

book coverROSENBERG, Zdeněk.
Aging, Public Pensions and Productivity of Labour: A Simulation of What the Czech Republic Can Afford. In Proceedings of the 19th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 149-156.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
Asymmetric behaviour of collateral constraint: applications on the Czech economy. In Proceedings of 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 707-712. 2015, Cheb.


more

 

KVIZDA, Martin.
Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. 2015.


more

 

FISCHER, Jakub - LIPOVSKÁ, Hana.
Burgernomics Revisited: Regional Purchasing Power. In Mathematical Methods in Economics 33rd international conference in Cheb. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 184-189. 2015, Cheb.


more

 

TVRZ, Stanislav.
Czech and Polish Experience of the Great Recession: DSGE Model Approach. In Hradec Economic Days 2015 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 295-301. 2015, Hradec Králové.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
člen ediční rady. 2015.


more

 

STANĚK, Rostislav.
Determinants of Bank Efficiency: Evidence from Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1005-1011.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav - MIKULA, Štěpán.
Determinants of Economic Growth. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 146-153. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

KVASNIČKA, Michal - SZALAIOVÁ, Monika.
Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 3-17.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - HAJNÁ, Zuzana.
Ekonomická analýza a kvantitativní metody při posuzování spojování soutěžitelů. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 4-10.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Ekonomizace přezkumu fúzí v ČR – vývoj a vyspělost substantivního přezkumu. 2015.


more

 

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
European Crossroads: A Review. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 115-117.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Factors of Czech market share growth in European Union. In Proceedings of 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. Vyd. 1st ed. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 86-91. 9.9.2015, Cheb.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
Fiscal Policy and Economic Growth in EU countries: Evidence from Panel Data with Budget Constraints. In Proceedings of 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0537-4, pp. 937-942. 9.9.2015, Cheb.


more

 

JANDOVÁ, Monika - PALETA, Tomáš.
Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. ISSN 1804-1663, 2015, vol. 2015, no. 01, pp. 3-14.


more

 

SLANÝ, Antonín - FRANC, Aleš.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 265 pp.


more

 

KVASNIČKA, Michal.
Choice of optimization routine for multi-agent models: A case of viral video marketing campaign. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 449-454. 9.9.2015, Plzeň.


more

 

ŽÍDEK, Libor - CHRIBIK, Michal.
IMPACT OF CURRENCY REDENOMINATION ON INFLATION CASE STUDY TURKEY. Asian Economic and Financial Review, Pakistan. ISSN 2305-2147, 2015, vol. 5, no. 6, pp. 908 - 915.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Impact of currency interventions on the economic development in the Czech Republic. 2015.


more

 

ŽÍDEK, Libor - FITZOVÁ, Hana.
IMPACT OF TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS. Economics and Sociology, Ukraine. ISSN 2071-789X, 2015, vol. 8, no. 2, pp. 36-50.


more

 

PÁPAI, Adam - NĚMEC, Daniel.
Labor Market Frictions in the Czech Republic and Hungary. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 606-611. 2015, Cheb.


more

 

BAUER, Luboš - LIPOVSKÁ, Hana - MIKULÍK, Miloslav - MIKULÍK, Vít.
Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.


more

 

MENŠÍK, Josef.
Mathematics and economics: the case of Menger. Journal of Economic Methodology, Great Britain. ISSN 1350-178X, 2015, vol. 22, no. 3.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Measuring Inefficiency of the Czech Labour Market. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 197-220.


more

 

SÚKUPOVÁ, Karolína - VAŠÍČEK, Osvald.
Non–linear restrictions in DSGE models: The effect of foreign exchange interventions in Czech economy. In Proceedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 761-766. 2015, Cheb.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Nové trendy v bankovnictví a důsledky pro monetární politiku v čase finanční krize. In Hradecké ekonomické dny 2015, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I. Hradec Králová : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, pp. 347-353. 2015, Ostrava.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - KUBEŠA, Tomáš.
Patenty v rukou dominantních soutěžitelů. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 146-153.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30