Department of Economics

Total number of titles in 2015: 26

 

book coverROSENBERG, Zdeněk.
Aging, Public Pensions and Productivity of Labour: A Simulation of What the Czech Republic Can Afford. In Proceedings of the 19th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 149-156.


more

 

TVRZ, Stanislav.
Czech and Polish Experience of the Great Recession: DSGE Model Approach. In Hradec Economic Days 2015 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 295-301. 2015, Hradec Králové.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
člen ediční rady. 2015.


more

 

STANĚK, Rostislav.
Determinants of Bank Efficiency: Evidence from Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1005-1011.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav - MIKULA, Štěpán.
Determinants of Economic Growth. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 146-153. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

KVASNIČKA, Michal - SZALAIOVÁ, Monika.
Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 3-17.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - HAJNÁ, Zuzana.
Ekonomická analýza a kvantitativní metody při posuzování spojování soutěžitelů. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 4-10.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Ekonomizace přezkumu fúzí v ČR – vývoj a vyspělost substantivního přezkumu. 2015.


more

 

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
European Crossroads: A Review. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 115-117.


more

 

JANDOVÁ, Monika - PALETA, Tomáš.
Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. ISSN 1804-1663, 2015, vol. 2015, no. 01, pp. 3-14.


more

 

SLANÝ, Antonín - FRANC, Aleš.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 265 pp.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Impact of currency interventions on the economic development in the Czech Republic. 2015.


more

 

MENŠÍK, Josef.
Mathematics and economics: the case of Menger. Journal of Economic Methodology, Great Britain. ISSN 1350-178X, 2015, vol. 22, no. 3.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Measuring Inefficiency of the Czech Labour Market. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 197-220.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Nové trendy v bankovnictví a důsledky pro monetární politiku v čase finanční krize. In Hradecké ekonomické dny 2015, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I. Hradec Králová : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, pp. 347-353. 2015, Ostrava.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - KUBEŠA, Tomáš.
Patenty v rukou dominantních soutěžitelů. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 146-153.


more

 

JADE, Radhika - MOLKOVÁ, Tatiana - KVIZDA, Martin.
Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, Great Britain. ISSN 2210-9706, 2015, vol. 5, no. 2, pp. 31-49.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Slovak Economy in a Period of Recession: Nonlinear DSGE Model with Time-varying Parameters. Ekonomický časopis, Bratislava, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 34-50.


more

 

KONČÍKOVÁ, Veronika.
The Impact of Chinese Trade Growth on Czech Exports. 2015.


more

 

SÚKUPOVÁ, Karolína - VAŠÍČEK, Osvald.
The Impact of Unconventional Monetary Policy: DSGE Model with Zero Lower Bound on Interest Rates. 2015.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav.
The Kuznets Inverted-U Hypothesis. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 140-145. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

TVRZ, Stanislav.
The Relevance of Financial Frictions in V4 Countries. In MEKON 2015: The CD of participants' reviewed papers from 17th international conference. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-TUO, Faculty of Economics, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, pp. 579-586. 2015, Ostrava.


more

 

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert - SEIDENGLANZ, Daniel.
Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE. ISSN 0308-518X, 2015, p. přijato k publikaci, v tisku.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 466-472. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

ČERNÍN, František - STEJSKALOVÁ, Michaela.
Vzdělávání minorit a dětí cizinců v celostátních a krajských politikách v České republice. In Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. 1. vyd. Praha : Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0792-4, pp. 205-223.


more