Job vacancies

Department:Institute of Physics of the Earth (Faculty of Science)
Closing date:09.11.2014
Anticipated start date:1.1.2015
 more
Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa docenta Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie a molekulární biotechnologie Přírodovědecké fakulty MU.
Department:Department of Experimental Biology (Faculty of Science)
Closing date:21.11.2014
Anticipated start date:dohodou
 more