Job vacancies

Department:Faculty of Science
Supervisor:Vít Gloser
Closing date:05/05/2014
E-mail:VitGloser@scidotmunidotcz
 more
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Ústavu antropologie a ředitele Ústavu geologických věd.
Department:Faculty of Science
Closing date:28.4.2014
Anticipated start date:1.7.2014
 more
Děkan PřF MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku geografie města, výzkumu sídelních systémů a jejich funkční organizace, prostorového plánování a příbuzných témat.
Department:Department of Geography (Faculty of Science)
Closing date:23.05.2014
Anticipated start date:01.01.2015 nebo dle dohody
 more
Děkan PřF MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku politické geografie, rozvojových studií, geografického myšlení, globalizace a příbuzných témat v rámci humánní geografie.
Department:Department of Geography (Faculty of Science)
Closing date:23.05.2014
Anticipated start date:01.01.2015 nebo dle dohody
 more
Děkan Přírodovědecké fakulty MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku meteorologie a klimatologie, polární ekologie, glaciologie a příbuzných témat v rámci fyzické geografie.
Department:Department of Geography (Faculty of Science)
Closing date:23.05.2014
Anticipated start date:01.07.2014
 more