Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 3/2021
16. 4. 2021, 14:33

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Co obnášelo hodnocení vědy podle M17+ na MU?

Jak vypadalo hodnocení vědy na MU a jejího společenského dopadu podle národní metodiky? Tajemník hodnotitelského panelu Petr Kalíšek představuje právě uzavřené hodnocení Masarykovy univerzity, které probíhalo v rámci evaluace všech výzkumných vysokých škol v ČR. Vytvořeno podle Metodiky 2017+ pomocí prostředků z institucionální podpory MŠMT pro výzkum a ovlivněno propuknutím globální pandemie COVID-19. Bude to napínavé čtení.

Číst dál

Výzvy

Výsledky soutěží a získané granty

TA ČR – 5. VS programu ÉTA

Dne 29. března 2021 byly zveřejněny výsledky 5. veřejné soutěže programu ÉTA. Celkem bylo podáno 533 návrhů projektů, 524 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Podpořeno je celkem 59 návrhů projektů, za MU 11 úspěšných. Více info zde.

 

Otevřené výzvy

HORIZONT EVROPA – ERC

 • zveřejněn Work Programme (uzávěrky: Consolidator 20. dubna 2021; Advanced 31. srpna 2021​)
 • předběžné termíny uzávěrek pro Work Programme 2022: Starting 13. leden 2022; Consolidator 17.březen 2022; Advanced 28. duben 2022; Synergy 10. listopad 2021

GA ČR – Standardní projekty

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena výzva Standardní projekty, s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena na projekty v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – JUNIOR STAR

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena výzva JUNIOR STAR, s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP Incoming

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena výzva POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP Incoming, s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena na vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností (do 4 let od získání titulu Ph.D.).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP Outgoing

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena výzva POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP Outgoing, s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena na vynikající vědecké pracovníky působící na některé instituci v ČR – výjezdový grant (do 4 let od získání titulu Ph.D.).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – Mezinárodní projekty

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena výzva Mezinárodní projekty, s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry (Tchaj-wan, Jižní Korea, Sao Paulo).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli „Lead“ agentury)

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena LA výzva (s GA ČR v roli hodnoticí agentury), s deadline 22. dubna 2021. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci (Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Lucembursko) v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace)

 • Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci (Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko) v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – QuantERA Call 2021 (cofundová výzva)

 • Dne 12. března 2021 byla vyhlášena výzva QuantERA Call 2021 (podání pre-proposals nejpozději do 13. května 2021). Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti výzkumu kvantových technologií (aplikovaný výzkum).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – M-ERA.NET Call 2021 (cofundová výzva)

 • Dne 15. března 2021 byla vyhlášena výzva M-ERA.NET Call 2021 (podání pre-proposals nejpozději do 15. června 2021). Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti materiálového výzkumu a inovací (aplikovaný výzkum).
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – 4. VS THÉTA

 • Dne 10. února 2021 byla vyhlášena 4. VS programu Théta (podání návrhů nejpozději do 12. května 2021). Výzva je zaměřena na modernizaci energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – 4. VS TREND – podprogram Nováčci

 • Dne 10. března 2021 byla vyhlášena 4. VS Trend (podání návrhů nejpozději 28. dubna 2021). Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – 3. VS DOPRAVA 2020+

 • Dne 14. dubna 2021 byla vyhlášena 3. VS DOPRAVA 2020+ (podání návrhů nejpozději 16. června 2021). Cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

MZe – NAZV 5. VS Země

 • Dne 17. března 2021 byla vyhlášena 5. VS Země (podání návrhů nejpozději 5. května 2021) v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

MV – 2. VS IMPAKT 1

 • Dne 17. března 2021 byla vyhlášena 2. VS programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 - Společné výzkumné projekty (podání návrhů nejpozději 3. května 2021). Tématem soutěže je umělá inteligence jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

MŠMT 

 • Mobility (informace Grantového oddělení OV RMU – termíny podpisů, přílohy atp.) 
 • Francie (deadline 30. červen 2021);podrobné informace k výzvě doplněny na Sharepoint  (přístup také přímo přes Portál MU) 
 • Rakousko (deadline 30. duben 2021); podrobné informace k výzvě doplněny na Sharepoint (přístup také přímo přes Portál MU) 
 • Německo (deadline 30. červen 2021); podrobné informace k výzvě doplněny na Sharepoint (přístup také přímo přes Portál MU) 

 

Plánované výzvy

TA ČR – Harmonogram veřejných soutěží a výzev na rok 2021 zde.

TA ČR – DELTA 2

 • Termín vyhlášení: 13. května 2021
 • Předběžné informace k oblastem zaměření jednotlivých zapojených zahraničních organizací zde.

TA ČR – 5. VS Prostředí pro život

 • Termín vyhlášení: 28. dubna 2021
 • Předběžné parametry zde.

Horizont Evropa

 • Pilíř 1 - Vynikající věda
 • Pilíř 2 - Globální výzvy a konkurenceschopnost Evropy
  • Klima, energie a mobilita - otevření  dubna 2021 (deadline září a říjen 2021) 
  • Výzva v Klastru 1 (Zdraví): COVID19 - HERA Incubator (HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01)
 • Pilíř 3 – Inovativní Evropa
  • Výzva EIC Pathfinder Open podporuje amibiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie, ideálně s potenciálem pro budoucí tržní uplatnění. Předpokládané TRL 1 – 4.
  • Výzva EIC Accelerator Challenges je určena k podpoře rychlého komerčního uplatnění inovativních řešení a růstu inovačních podniků (především MSP a start-upů).

JMK

 • SMART AKCELERÁTOR JMK II – je plánována další výzva podobná výzvě Asistence.

 

Akce a události

Plánované akce RMU

Přehled všech aktuálních akcí Grantového oddělení naleznete včetně možnosti registrace na webu projektu IMPROVE.

Další akce

Koordinace projektů Horizont Evropa: dne 15. dubna 2021 (10:00–16:00, online) proběhne workshop Technologického centra s názvem Koordinace projektů Horizont Evropa.

 

Zajímavé odkazy a informace

Přehled podaných návrhů a úspěšnost MU v grantových soutěžích

Pravidelně aktualizujeme přehled podaných návrhů podle HS a poskytovatelů.

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU-13 a EU-15 v rámcových programech EU.

Prezentace ze semináře k finančním aspektům programu Horizont Evropa.

GA ČR

TA ČR

Informace EK a TC AV ČR

 

Další informace na webu projektu IMPROVE v sekci aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná v archivu. Přejete si uveřejnit nějaké informace v newsletteru? Kontaktujte Evu Nagyovou.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter