Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 7/2019
5. 12. 2019, 9:54

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Členové ISAB po roce opět navštívili univerzitu

Již počtvrté přijeli na Masarykovu univerzitu členové Mezinárodní vědecké rady (ISAB), aby se dozvěděli, jak univerzita nakládá s jejich doporučeními z předchozích let. Po dvou dnech intenzivních schůzek s představiteli univerzity navrhli svá strategická doporučení pro nadcházející období.

První den své listopadové návštěvy se hosté vydali na prohlídku Univerzitního kampusu Bohunice, navštívili prostory výzkumného centra CEITEC MU a vědeckého výukového centra Bioskop, které přibližuje svět vědy dětem a pomáhá v rozvoji talentovaným studentům. Po prohlídce se setkali s novým vedením univerzity, se kterým diskutovali o vizi a strategickém plánu pro nadcházející období. Část diskuzí byla věnována rovněž nové metodice hodnocení výzkumu M17+ a postavení univerzity ve světových žebříčcích. Druhý den setkání náležel fakultám a jejich pokroku.

Členové ISAB v závěrečném hodnocení ocenili otevřenost univerzity i její přístup k doporučením z minulých let, která univerzita vzala na vědomí a postupně implementuje. Jedním z nich bylo například zaměření se na doktorské studium a doktorandy, kteří jsou důležití pro budoucnost univerzity.

Crowdhelix Network

Masarykova univerzita je zapojena do Crowdhelix Network. Tato unikátní inovativní platforma propojuje výzkumníky z více než 380 univerzit, výzkumných institucí i podniků. Na rozdíl od jiných sítí nabízí ojedinělou příležitost přímé komunikace podle nadefinovaných individuálních oblastí zájmů každého výzkumníka – díky členství MU si každý zájemce může založit svůj vlastní profil, vyhledávat příležitosti i zadávat poptávky (zapojení do přípravy návrhů, volná místa atp.) a účastnit se matchmakingových akcí ke konkrétním výzvám.

V říjnu 2019 proběhlo setkání členů sítě, které organizovala EPFL v Lausanne (součástí byla návštěva CERN a Campus Biotech v Ženevě), řada zástupců členských organizací vyjádřila svůj velký zájem o spolupráci s institucemi z EU13 (i s ohledem na widening nástroje plánované v HORIZON EUROPE).

OV RMU připravuje seminář pro zájemce o více informací týkajících se Crowdhelix Network a praktické ukázky možností, které tato platforma nabízí.

Výzvy

Otevřené výzvy

TA ČR – 3. veřejná soutěž Théta

 • Soutěžní lhůta od 24. října do 19. prosince 2019. Program je zaměřen na oblast energetiky.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – KAPPA

 • Soutěžní lhůta od 21. listopadu do 27. února 2020. Program není oborově omezený a je zaměřen na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – 2. veřejná soutěž Prostředí pro život – podprogram 3

 • Soutěžní lhůta od 28. listopadu 2019 do 19. února 2020. Program je zaměřen na podporu systémových a komplexních environmentálních řešení.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – ERA-MIN 2 (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta od 28. listopadu 2019 do 12. března 2020. Program je zaměřen na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

GAMU – projekty v kategorii C (Program rektora – podpora vynikajících diplomových prací)

 • Soutěžní lhůta od 12. listopadu 2019 do 7. ledna 2020.
 • Podrobné informace najdete na stránkách GAMU.

H2020

 

Plánované výzvy

TA ČR – CHIST-ERA IV (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 1. prosince 2019 do 14. února 2020. Program je zaměřen na oblast ICT.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – EuroNanoMed (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 2. prosince 2019 do 21. ledna 2020. Program je zaměřen na podporu multidisciplinárních projektů v oblasti nanomedicíny.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – TREND, podprogram 2 – Nováčci

 • 4. prosince bude vyhlášena 2. VS v programu TREND. Program je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

*seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

 

Ukončené výzvy

TA ČR Éta

Dne 31. října 2019 bylo ukončeno podávání návrhů do 3. veřejné soutěže programu TA ČR Éta. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenskovědního a humanitního výzkumu. Celkově bylo v ČR do soutěže podáno 526 návrhů (v předchozí soutěži to bylo 362 návrhů). Masarykova univerzita podala 60 návrhů v celkovém objemu požadované podpory 229 mil. Kč (v roli hlavního uchazeče i dalšího účastníka). V druhé veřejné soutěži na jaře 2018 bylo na MU podáno 47 návrhů.

TA ČR ERA-NET BiodivClim

Dne 5. listopadu 2019 bylo ukončeno podávání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže v rámci programu BiodivClim ERA-NET COFUND, jehož cílem je podpora a implementace společného plánování k posílení mezinárodního výzkumu na pomezí mezi biodiverzitou a klimatickými změnami. Za MU (PřF) byly podány 2 návrhy.

TA ČR Zéta

Dne 21. listopadu 2019 bylo ukončeno podávání návrhů do 4. veřejné soutěže programu TA ČR Zéta. Program je zaměřen na podporu mladých výzkumných pracovníků a studentů. Zatím není známo, kolik bylo podáno celkem projektů. Masarykova univerzita podala 27 návrhů v celkovém objemu požadované podpory 73 mil. Kč (v roli hlavního uchazeče i dalšího účastníka). V předchozí veřejné soutěži v roce 2018 bylo na MU podáno 14 návrhů.

Získané granty

Výsledky projektů GAČR

V letošním roce MU získala 8 juniorských, 3 mezinárodní a 54 standardních projektů (včetně partnerských projektů). Všem úspěšným navrhovatelům gratulujeme!

Akce a události

Plánované akce RMU

po 9. 12. 2019

Interní seminář KAPPA (TA ČR)

Dne 9. prosince od 10 hodin se na Rektorátu MU ve Velké zasedací místnosti uskuteční interní seminář k otevřené soutěži TAČR Kappa zaměřené na podporu spolupráce s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Podrobnější informace a odkaz na registraci naleznete zde.

st 18. 12. 2019

Noga Alon – List Coloring 

V rámci MUNI Seminar Series přijede do Brna matematik Noga Alon. Přednáška se koná v prostorách Mendelova refektáře Augustiniánského opatství a farnosti od 16.30.

Tipy na další události

pá 10. 1. 2020

ERC Public Engagement with Research Award 2020 

Ocenění Public Engagement with Research Award 2020 Evropské rady pro výzkum (ERC) je navrženo tak, aby ocenilo ty držitele ERC grantu, kteří prokázali vynikající výsledky v oblasti angažovanosti veřejnosti a dosahu. Držitelé ERC grantu mají smluvní povinnost komunikovat svůj projekt a mnoho z nich je vynikajícími komunikátory vědy. ERC by ráda ocenila ty, kteří svým výzkumem oslovují publikum mimo svou tradiční oblast. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2020.

čt 21. 11. 2019

Labyrintem mozku: Výzkum nejkomplexnější struktury na Zemi 

V jednotlivých přednáškách se mladí vědci z výzkumného centra CEITEC zaměří nejen na fungování zdravého mozku, ale i na různá jeho onemocnění a také na to, jaké existují nejnovější technologie, které mohou fungování mozku zlepšit. Bližší informace zde.

Zajímavé odkazy a informace

Informačních materiály k přípravě podání návrhu a realizaci projektů H2020

Aktualizované verze informačních materiálů k přípravě i realizaci projektů H2020 jsou dostupné zde.

H2020 – interní seminář k realizaci projektů

Dne 26. listopadu 2019 se uskutečnil další interní seminář zaměřený na realizaci projektů H2020, který byl zaměřený zejména na problematiku vykazování pracovní doby, nastavení úvazků, kontrolu čerpání PM. Speciální blok se věnoval finančním aspektům negociace a realizace projektů (uznatelné náklady, reporting, audity atd.). Prezentace naleznete zde.

Prezentace z proběhlých akcí Technologického centra AV ČR

Evropská komise – výzva pro experty

EK zveřejnila výzvu na registraci expertů pro hodnocení projektů H2020 i dalších programů a pro práci kouče nebo mentora. Detaily naleznete zde.

H2020 - přehled společných témat pro oblast „Věda se společností a pro společnost“ a ostatní oblasti H2020

Síť národních kontaktů pro oblast "Věda se společností a pro společnost“ (SwafS – SiS.net) sestavila e-knihu Science with and for Society "Opportunities E-book", která mapuje příležitosti zapojit se do dalších tematických oblastí Horizontu 2020. Seznam příležitostí zahrnuje následující SwafS témata: 

 • Občanská věda (Citizen Science) 
 • Etika (Ethics)
 • Genderová rovnost (Gender Equality)
 • Otevřený přístup/data (Open Access/Open Data) 
 • Zapojování veřejnosti (Public Engagement)
 • Zodpovědný výzkum a inovace (Responsible Research and Innovation, RRI)
 • Kominukace vědy (Science Communication)
 • Vzdělávání v oblasti vědy (Science Education)

H2020 – pilotní výzvy financované formou lump sum

Evropská komise zveřejnila seznam pilotních výzev, které budou v rámci H2020 financovány formou pevné částky (lump sum). Více k pilotu a ke zjednodušenému financování naleznete na stránkách TC AV ČR (zde) a v prezentaci z konzultace Evropské komise s českými a slovenskými příjemci.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná na stránkách Odboru výzkumu. Náměty a připomínky k newsletteru můžete posílat na Evu Nagyovou.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter