Mezinárodní vědecká rada Masarykovy univerzity

Mezinárodní vědecká rada Masarykovy univerzity je nezávislým orgánem složeným z mezinárodně uznávaných vědců, kteří patří ke špičce ve svých oborech. Čtyři uznávaní odborníci mají za úkol pomáhat univerzitě při vytváření vědeckých strategií a poskytovat nezávislé posouzení a poradenství ve vědeckých otázkách. Rada by se měla scházet vždy jednou ročně.

Členové rady

Členy rady jsou profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity, profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity (LMU) a Viktor Kunčak působící na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne (EPFL)

Předsedou rady byl na setkání v roce 2016 zvolen prof. Josef Jiřičný.

Josef Jiřičný

emeritní profesor, ETH Zurich

Studoval na Aston University v Birminghamu a na Londýnské univerzitě. Je členem Evropské organizace molekulární biologie a vědecké společnosti Academia Europaea. Zabývá se výzkumem molekulárních mechanismů opravy DNA v lidských buňkách se zaměřením na kolorektální karcinom.

Peter Williamson

ředitel studií managementu na uznávané Cambridge Judge Business School

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu, poradenství a vzdělávání vedoucích pracovníků a působil také v řadě společností jako poradce. Jeho výzkum se zaměřuje mimo jiné na globalizaci a její důsledky pro podnikové strategie.

Marie-Janine Calic

německá historička specializující se na východoevropské a jihoevropské dějiny

Působí na Mnichovské univerzitě (LMU), která je třicátou nejlepší univerzitou světa a nejlepší v Německu. Ve výzkumu se zajímá konflikty, hospodářství a sociální dějiny jihovýchodní Evropy a etnické menšiny. Pracovala mimo jiné pro Mezinárodní trestní tribunál.

Viktor Kunčak

docent působící na EPFL specializující se na informační technologie a strojové učení

Od roku 2007 působí jako docent na EPFL, kde vede laboratoř zaměřující se na automatické uvažování a analýzu v oblasti informačních technologií. Ve výzkumu se zaměřuje na jazyky, algoritmy a systémy verifikace a automatické uvažování. V roce 2012 obdržel prestižní ERC grant.

Více o výzkumu na MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info