doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

Associate professor, First Department of Neurology


Correspondence Address:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
Qualifications

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Faculty of Medicine
Procedure field Neurology
Faculty implementing procedure Faculty of Medicine
Procedure status appointment to associate professor
Procedure initiation date 10 Jun 2020
Procedure conclusion date 1 Jun 2021
Habilitation thesis (publicly available part) Epilepsy surgery
Habilitation thesis reviewers doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR)
MUDr. Jana Slonková, Ph.D. (Neurologická klinika FNO a LF OU)
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice, Praha)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 3 Dec 2020 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Faculty of Medicine MU)
Members prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Faculty of Medicine MU)
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol)
doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA (Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha)
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. (II. Neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica)
Board decision Board Decision
Faculty scientific board session date 22 Apr 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info