ProjektyTotal number of projects: 1157

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (GBP505/12/G112)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (GBP201/12/G028)

MU Researcher: Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (GBP202/12/G061)

MU Researcher: Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Informatics
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (GBP302/12/G157)

MU Researcher: Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Informatics
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu (GBP103/12/G084)

MU Researcher: Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Informatics
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)

MU Researcher: Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Medicine
Project Period:
1/2012 — 7/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Centrum pokročilých bioanalytických technologií (GAP206/12/G014)

MU Researcher: Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice (GAP206/12/G151)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
MU Faculty or unit: Central European Institute of Technology
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (GAP501/12/G090)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.
MU Faculty or unit: Central European Institute of Technology
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
MU Faculty or unit: Central European Institute of Technology
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Previous 1 2 3 4 5 6 7 116 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info