JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Institute of Law and Technology


E‑mail:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  Národní 18
  116 00 Praha 1 – Nové Město
Funkce na pracovišti
 • ředitel
 • vědecký pracovník
Přehled zaměstnání
 • 2000 - do současnosti: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Praha
 • 2003 - do současnosti: Úřad pro ochranu osobních údajů
 • 2005 - do současnosti: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • 2000 - 2011: Fakulta právnická ZČU v Plzni, Plzeň
Pedagogická činnost
 • Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedra algebry (garant předmětu "Právní aspekty ochrany dat")
 • Právnická fakulta UK, Praha (externí přednášející)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Národní právní dědictví (NAKI II.), Ministerstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016-2020)
 • Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana, Grantová agentura České republiky,16-26910S (2016-2018)
 • Normativní regulace prostředí počítačových sítí, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/09/1823(2009-2011)
 • Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: KJB7068402 (2004-2006)
 • Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb., Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/02/0575 (2002-2003)
 • Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: IAB7068203 (2002-2002)
Akademické stáže
 • 1998-1999: roční studijní stáž v rámci programu EU, Sokrates, zaměření na Právo evropských společenství, Mezinárodní právo veřejné a Právo informačních a telekomunikačních systémů a technologií Manchester Metropolitan University School of Law, Manchester
 • 1997: mezinárodní letní škola "Aktuální právní a politické aspekty evropské integrace a mezinárodních vztahů", Universite d`ete Granade, (Španělsko)
Ostatní působení v akademické sféře
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (člen Vědecké rady PF UK)
 • Člen redakční rady časopisu "Právník"
 • Člen redakční rady časopisu "The Lawyer Quarterly"
 • Člen redakční rady "Časopisu pro právní vědu a praxi"
Mimouniverzitní aktivity
 • Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedra algebry (garant předmětu "Právní aspekty ochrany dat")
 • Právnická fakulta UK, Praha (externí přednášející)
 • Orientální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady
 • Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady
Vybrané publikace
 • POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA, Michal PETR a Otakar SCHLOSSBERGER. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie, Ján MATEJKA, Radim POLČÁK a Jakub HARAŠTA. Bezpilotní letadla v České republice. 2014. info

17. 9. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info