Mgr. Tomáš Andrášik

Instructor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/5012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7925
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Tomáš Andrášik
 • Tel.: +420 737 639 615
 • E.mail: andrasikt@gmail.com
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky, PdF MU
 • Katedra sociální pedagogiky, PdF MU
 • Katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU
Funkce na pracovišti
 • student postgraduálního studia
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Mgr., Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy. PdF MU, Brno.
 • 2012: Bc., Lektorství anglického jazyka, PdF MU Brno.
 • 2008: Bc., Pedagogické asistenství občanské nauky a zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ, PdF MU, Brno.
Přehled zaměstnání
 • LinkedIn: http://cz.linkedin.com/in/tomandrasik
Pedagogická činnost
 • viz. výuka
Vybrané publikace
 • ANDRÁŠIK, Tomáš a Barbora KRČMÁŘOVÁ. Future sense, Gestalt theatre a improvizace: podporujeme kreativní přizpůsobování ve 21. století. In Gestalt fórum: Dělat vlny. 2022. URL info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš a Barbora KRČMÁŘOVÁ. Aplikovaná improvizace, duševní zdraví a psychoterapie – přehledová studie. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 16, č. 1, s. 5-19. ISSN 1802-3983. odkaz na web časopisu info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Zo života terapeuta na tému: Jak spolu souvisejí sociální pedagogika, aplikované drama a Gestalt terapie. In doc. Naďa Bizová, PhD.; Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.; Mgr. Alexandra Lengyelová, PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.; PaedDr. Janette Gubricová, PhD.; Mgr. Romana Martincová, PhD. Zborník príspevkov z konferencie SOCEDU: Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických studií, 2022. ISBN 978-80-568-0522-0. doi:10.31262/978-80-568-0522-0/2022. URL info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš, Markéta KOŠATKOVÁ, Lucie MORAVČÍKOVÁ a Petr SOJÁK. Osobnostně orientovaná profesní příprava sociálních pedagogů: Aplikovaná improvizace jako metoda profesního rozvoje a nástroj do praxe. In Kristína Liberčanová, Ivana Šuhajdová. Príbeh sociálnej pedagogiky. Vývoj, aktuálny stav a budúcnosť sociálnej pedagogiky v slovensko-českom prostredí. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022. s. 136-157. ISBN 978-80-568-0533-6. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Gestalt Theatre – Integrace aplikovaného dramatu do Gestalt terapie. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 2, s. 147-169. ISSN 1802-3983. Web časopisu Psychoterapie Anglický překlad článku / English translation - Research Gate info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Gestalt Theatre Therapy. In Konference Gestalt psychoterapie. 2019. URL info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. O (sebe)zkušenosti studentů učitelství. In Doktorandská konference studentů pedagogické fakulty MU. 2018. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš a Eva GÖKSEL. Drama in Education in Language Teacher Training (workshop with integrated talk). In Drama in Education Days 2017. 2017. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Drama, theories of foreign language acquisition and procedural language knowledge. In Drama and theatre in foreign and second language teaching conference at Reutlingen University. 2016. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Positive classroom atmosphere and communicative language skills through theatre improvisation. In Drama and theatre in foreign and second language teaching conference at Reutlingen University. 2016. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Impro(wise) to Improve - Theatre Improvisation in English Classroom. In 1st International SKA ELT Conference. 2015. Webové stránky konference info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš. Drama jako nástroj ke zmírnění úzkosti z komunikace v cizím jazyce. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazkům. 2015. info

8. 2. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info