Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Mgr. Petr Hruška, nar. 7. 6. 1964 v Ostravě
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994 promován magistrem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor český jazyk a literatura - literární věda
 • 1987 promován inženýrem na VŠB v Ostravě
Přehled zaměstnání
 • od 1998 FF MU, Brno
 • od 1995 ÚČL AV ČR, Brno
 • 1987-1989 SmVak, Ostrava
Pedagogická činnost
 • Současná česká literatura
 • Mýtus velkých děl české literatury
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současná česká poezie, dílo Karla Šiktance
Akademické stáže
 • listopad 1994 - listopad 1995 Ústav pro českou literaturu AV ČR v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • od 1997 člen redakční rady literárního časopisu Host

14. 11. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info