Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

Assistant professor, Department of Public Health


Office: bldg. A21/316
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4719
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Aleš Peřina Date of born: 18 October 1973 doctoral degree
Department/Faculty/University
 • Department of Public Health Faculty of Medicine Masaryk University
Current position
 • Assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2001 - 2004: Masaryk University, Doctoral degree; Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
 • 1998 - 2000: Masaryk University, Master's degree; Specializations in Health Science
 • 1994-1997: Masaryk University, Bachelor's degree; Human nutrition
 • 1992-1994: Secondary school of public health, Brno
 • 1988 - 1992: Secondary school, Ivančice
Professional experience
 • 2010 - : Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Masaryk University
 • 2003 - 2010: The Regional Institute of Public Health, Brno - Public Health Specialist - Risk Assesment, Risk Management, Risk Communication. Food and Food Contact Materials. HACCP systems. Environmental sciences
Teaching activities
 • 2001 - 2003: Secondary school of Public Health, teacher-specialist
Research activities
 • 2017- : a contract research "Health status of population living in vicinity of the Temelin Nuclear power plant" for company Elektrarna Temelin II, Duhova 1444/2, Praha 4 - Michle.
Major publications
 • HÜBELOVÁ, Dana. Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (HINEQ). 2021. Odborná mapa. info
 • PEŘINA, Aleš, Ivan PETLAN a Anton DROBOV. studie zdravotního stavu obyvatelstva v rozsahu uvedeném v Metodickém postupu “Programu sledování a hodnocení vlivu ETE na životní prostředí”. 2021. info
 • PEŘINA, Aleš a Ivan PETLAN. Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Temelín. Brno: Elektrárna Temelín II, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle, 2019. 619 s. info
 • KOTULÁN, Jaroslav, Petr SADÍLEK, Ivan PETLAN, Petr SADÍLEK a Aleš PEŘINA. Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Temelín. Brno, 2018. info
 • PEŘINA, Aleš. Listeria monocytogenes a doplňkový prodej potravin ve zdravotnických zařízeních. Potravinářská revue. Praha: Agral, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 46-47. ISSN 1801-9102. URL info
 • PEŘINA, Aleš. Co je nového v Kodexu marketingu náhrad mateřského mléka? In Kojení a laktace. 2015. info
 • PEŘINA, Aleš. Manipulace s mateřským mlékem v nových horizontech. In 47. konference Kojení a Laktace. Thomayerova nemocnice Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Laktační liga. 2015. info
 • PEŘINA, Aleš, Judita PÁLENÍKOVÁ a Dominika KRÁLOVÁ. Bezpečnost odstříkaného mateřského mléka. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2014, roč. 24, č. 1, s. 58-59. ISSN 1210-0404. info
 • MYDLILOVÁ, Anna, Magdaléna CHVÍLOVÁ-WEBEROVÁ a Aleš PEŘINA. Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka - WHO kodex. 2014. 48 s. info
 • PEŘINA, Aleš a Pavla VŠETEČKOVÁ. Odstříkané mateřské mléko jako vehikulum nemocniční infekce. In 20. mezinárodní konference nemocniční hygieny a epidemiologie. 2013. URL info
 • PEŘINA, Aleš. Co by měla vědět sestra o systému kritických bodů. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2012, roč. 2012, č. 6, s. 50. ISSN 1210-0404. info
 • HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Aleš PEŘINA. Persistence of conduct disorders and their relation to early initiation of smoking and alcohol drinking in a prospective ELSPAC Study. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2012, roč. 7, č. 5, s. 628-634. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-012-0047-3. info
 • PEŘINA, Aleš. Hygienické požadavky na mikrobiologickou bezpečnost odstříkaného mateřského mléka ve výživě nedonošených novorozenců. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 67, č. 6, s. 410-412. ISSN 0069-2328. info
 • PEŘINA, Aleš. Listeria monocytogenes - výskyt v potravinách. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s. r. o., 2011, roč. 2011, č. 6, s. 218. ISSN 1211-264X. info
 • PEŘINA, Aleš. 5.3. Rizika spojená s hygienickou úrovní stravovávní a stravovacích provozů - současná koncepce hygieny při provozování stravovacích služeb. In ADAMEC, Vladimír. Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. s. 103-107. ISBN 80-239-8219-2. info
 • PEŘINA, Aleš. Zkušenosti se zaváděním systému kritických bodů do zařízení stravovacích služeb. Česká a slovenská hygiena. 2006, roč. 2006, 5-6, s. 94-96. info
 • PEŘINA, Aleš. 5.4 Školní a dětské stravování. In ADAMEC, Vladimír. Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. s. 107-113. ISBN 80-239-8219-2. info
 • PEŘINA, Aleš. 2.4.3 Systém kritických bodů HACCP. In BAREŠOVÁ, Marie. Životni podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Brna. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2005. s. 86-89. ISBN 80-254-6095-9. info

2019/10/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info