doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.


Office: 2.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4616
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Institute for Research of Children, Youth and Family, Faculty of Social Studies, Masaryk University
  Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Function, current position
 • researcher, lecturer
Education and academic qualifications
 • Masters Degree in Psychology, 2001 at the Faculty of Arts, Masaryk university
  Ph.D. in Social Psychology, 2006 at the Faculty of Social Studies, Masaryk University
Professional experience
 • 2000 - 2001, Researcher at the Laboratory of Child and Youth Research, Faculty of Arts, Masaryk University
  2001 – 2005, Researcher at the Centre for the Research of the Formation of Personality and Ethnicity at the Faculty of Social Studies, Masaryk University
  2003 - 2005, GACR research grant on school climate assessment, principal investigator
  2005 – 2011, Research Plan of Ministry of Education and Sports CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society, researcher
  2011, Masaryk University internal grant Self-perception and self-presentation identity in adolescents
  2012 - 2016, GACR research grant Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity, researcher
  2015 - 2017, GACR research grant From decisiveness to authoritarianism: The role of the need for cognitive closure, researcher
  2016 - 2018, GACR research grant Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education, data analyst
  2017 - 2018, GACR research grant Method studies for the Czech versions of measures of psychological characteristics of adolescents and emerging adults, principal investigator
Teaching activities
 • Teaches research methods in psychology and statistics.
Research activities
 • Longitudinal developmental and psychometric models. Psychological asssessment. Cognitive aspects of survey methodology. School climate assessment. Student evaluations in higher education.
Professional stays abroad
 • 2000, University of Ulster at Magee, Londonderry in Northern Ireland on SEM analyses in psychology 2004, Örebro Universitetet, research methods and writing 2012, Wrexham Glyndwr University, study stay
Other academic activities, research projects, grants
 • 2015-2017 Member of the Academic Senate, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Major publications
 • JEŽEK, Stanislav. Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X. info
 • JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota. Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. s. 51-66, 16 s. ISBN 978-83-64275-49-4. URL info
 • MORAVCOVÁ, Markéta, Stanislav JEŽEK, Jiří MAREŠ a Eva VACHKOVÁ. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014, roč. 16, č. 2, s. "e94"-"e101". ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2014.05.005. info
 • KRUTIŠ, Jan, Jiří MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Posttraumatický rozvoj u vojáků AČR po návratu ze zahraniční mise. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2011, roč. 55/2011, č. 3, s. 245-256. ISSN 0009-062X. info
 • MAREŠ, Jiří, Jana BISCHOPOVÁ a Stanislav JEŽEK. Kvalita života u dětí a dospívajících s epilepsií: předběžné sdělení. In Kvalita života u dětí a dospívajících III. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 203-218, 16 s. Kvalita života 3. ISBN 9788073920760. info
 • JEŽEK, Stanislav. Kvalita dotazování v psychologii a sociálch vědách. Psychofórum, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 74-81. ISSN 1335-6267. info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Magda KREMINOVÁ. Přínos nemoci z pohledu nemocných dětí. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 215-224, 9 s. Kvalita života, 2. ISBN 9788073920081. info
 • MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 1. část. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58/2006, č. 1, s. 30-45. ISSN 1335-1982. info
 • JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 81 - 98, 18 s. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1. info
 • MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 2. část. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58/2006, č. 2, s. 142-165. ISSN 1335-1982. info
 • JEŽEK, Stanislav. Specifika začínajících učitelů coby informátorů o klimatu a kultuře školy – metodická sonda. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 44. ISBN 80-7043-483-X. info
 • RYBÁŘOVÁ, Marie, Jiří MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Šárka TŮMOVÁ. Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná zjednodušenou metodou SEIQoL. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 189-198, 10 s. QoL/1. ISBN 8086633659. info
 • VESELÁ, Petra, Radek KANIOK, Jiří MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Sonda do kvality života dětských onkologických pacientů. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 199-208, 10 s. QoL/1. ISBN 8086633659. info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25. ISSN 1732-6729. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ. prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005. URL info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. 158 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633454. URL info
 • JEŽEK, Stanislav. Co nám mohou začínající učitelé sdělit o klimatu a kultuře školy? Ježek S. In Psychosociální klima školy III. Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. s. 98-117, 20 s. ISBN 8086633454. info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Jaroslava PEČENKOVÁ. Psychosociální klima ve speciální základní škole při fakultní nemocnici. Ježek S. In Psychosociální klima školy III. Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. s. 118-129, 22 s. ISBN 80-86633-45-4. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2005. s. 1-158, 158 s. ISBN 8086633454. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy II. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2004. 165 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633292. info
 • JEŽEK, Stanislav. Vývoj metodiky pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy. Ježek S. In Psychosociální klima školy II. Brno: MSD Brno s.r.o., 2004. s. 36-86, 50 s. ISBN 8086633292. info
 • VANČURA, Jan a Stanislav JEŽEK. "Příběhy o stromu" v longitudinální studii Elspac. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 133-143, 10 s. Edice psychologie. ISBN 8086598845. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy II. In Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2004. s. 1-165, 165 s. ISBN 8086633292. info
 • JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze. 2003. URL info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy I. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2003. 152 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633136. info
 • JEŽEK, Stanislav. Možnosti konceptualizace školního klimatu. Ježek S. In Psychosociální klima školy I. Brno: MSD Brno s.r.o., 2003. s. 2-31, 30 s. ISBN 8086633136. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy I. In Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2003. s. 1-152, 152 s. ISBN 8086633136. info

2017/09/21