CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. nar. 31. 12. 1944 v Brně
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • docent semináře východoslovanských jazyků a literatur při Ústavu slavistiky FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: jmenován docentem pro obor ruský jazyk
 • 1984: udělena vědecká hodnost kandidáta filologických věd
 • 1972: na základě rigorózního řízení udělen doktorát filozofie
 • 1968: ukončeno studium rusistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity J. Ev. Purkyně v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1972-dosud: FF MU v Brně (asistent, odb. asistent, docent)
 • 1969-1972: Odbor školství NVmB (učitel)
 • 1968-1969: základní vojenská služba
Pedagogická činnost
 • Morfologie ruštiny
 • Historický vývoj ruštiny
 • Dějiny ruské jazykovědy
 • Historická dialektologie
 • Kapitoly z ruského pravopisu
 • Vedení diplomových seminářů
 • Vedení doktorandů
 • Předseda a člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FF MU
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PedF MU
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FF UP v Olomouci
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PedF ZČU v Plzni
 • Člen oborové rady pro doktorské studium v oboru filologie na FF MU
 • Předseda oborové komise pro doktorské studium v oboru ruský jazyk na FF MU
 • Předseda oborové komise pro doktorské studium v oboru paleoslovenistika a slovanské jazyky na FF MU
 • Člen oborové rady pro doktorské studium v oboru ruský jazyk na FF UP v Olomouci
Vědeckovýzkumná činnost
 • Historická morfematika ruštiny v porovnání s češtinou.
 • Historický vývoj gramatického systému ruštiny Morfologie současné ruštiny s přihlédnutím k aktuálním vývojovým tendencím.
 • Dějiny spisovné ruštiny
Akademické stáže
 • Stáže a přednášky na konferencích, sympoziích a univerzitách ve Vídni, Salzburgu, Řezně, Szegedu, Wroclawi, Krakově, Minsku, Kyjevě, Moskvě, Bratislavě, Prešově, Trnavě, Nitře, Katowicích, Magdeburgu
Universitní aktivity
 • docent semináře východoslovanských jazyků a literatur Ústavu slavistiky FF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • Místopředseda brněnské pobočky Jazykovědného sdružení České republiky
 • Člen redakční rady časopisu Rossica
 • Člen redakční rady časopisu Opera Slavica
 • Člen redakční rady jazykovědné řady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia
 • Člen redakční rady periodika Lingvistyčni studiji (vychází na Ukrajině)
Vybrané publikace
 • BRANDNER, Aleš. K sopostavitelnomu izučeniju sitaksičeskich terminov. Novaja rusistika 2012, supplementum Meždunarodnaja slavistika v prošlom i nastojaščem: problemy metodologii i krizis organizacii. Mezinárodní slavistika v minulosti a přítomnosti: problémy metodologie a krize organizace (Výsledky porady v Brně). Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2021, XIV, č. 2, s. 76-82. ISSN 1803-4950. info
 • BRANDNER, Aleš. K voprosu o naimenovanijach ženskich lic v russkom jazyke. Novaja rusistika. Meždunarodnyj žurnal sovremennoj filologičeskoj i arealnoj rusistiki. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2020, roč. 13, č. 1, s. 5-15. ISSN 1803-4950. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Plesnik, L.: Typologická charaktristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny. Ostrava: Ostravská univerzityv 2019.218 s.)ú. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 2, s. 61-64. ISSN 1211-7676. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Raclavská, J. (ed.): Studia Slavica XXIII (2019), 2, 2001 s. Opera Slavica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 4, s. 88-92. ISSN 1211-7676. info
 • BRANDNER, Aleš. Gazda, J.: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika - syntax - sémantika. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020. 127 s. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 4, s. 85-87. ISSN 1211-7676. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminář východoslovanských jazyků a literatur. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 4 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Sbornik statej k 90-letiju professora Adama Jevgenjeviča Supruna. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 39/2019, č. 2, s. 89-93. ISSN 1211-7676. URL info
 • BRANDNER, Aleš. (recenze) Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Opera Slavica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 39/2019, č. 2, s. 93-97. ISSN 1211-7676. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Sokolova, A.: K istorii perfekta v russkom jazyke. Novaja rusistika 2012, supplementum Meždunarodnaja slavistika v prošlom i nastojaščem: problemy metodologii i krizis organizacii. Mezinárodní slavistika v minulosti a přítomnosti: problémy metodologie a krize organizace (Výsledky porady v Brně). Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2019, roč. 12/2019, č. 1, s. 67-70. ISSN 1803-4950. info
 • BRANDNER, Aleš. Ušakova, O.: Kategorija sostojanija v drevnerusskich pamjatnikach. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2019, roč. 12/2019, č. 1, s. 74-77. ISSN 1803-4950. info
 • BRANDNER, Aleš. Účelové vztahy v ruštině a češtině. Philologia Rossica. Hradec Králové, 2019, roč. 1/2019, č. 1, s. 9-18. ISSN 2694-8826. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Protějšky českého elativu v ruštině. Minsk: Respublikanskij institut vysšej školy, 2018. 10 s. In honorem : sbornik statei k 90-letiiu A.E. Supruna. ISBN 978-985-586-151-6. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije sdvigi v funkcionirovanii russkich padežnych i predložno-padežnych form. In Koryčánková, Simona. Aktualnyje problemy obučenix russkomu jazyku XIII. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 231-238. ISBN 978-80-210-9077-4. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Archangelskaja, A., Slovák, V.: Novoje učebnoje posobije po morfologii russkogo jazyka.. Olomouc, Izd-vo Olomouckogo universiteta, 2017. Opera Slavica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 28/2018, č. 4, s. 70-73. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2018-4-7. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Osobyje slučaivyraženija kategorii roda u oduševlennych suščetsvitelnych v russkom jazyke. In M. Palušová, P. Varga, O. Chadaeva. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.-8.9.2017. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 11-17. ISBN 978-80-244-5361-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Aleksejev, V. A.: Istoričeslaja grammatika russkogo jazyka. Moskva, Jurajt, 2016. Linguistica Brunensia. Masarykova univerzita, 2018, roč. 66, č. 2, s. 83-87. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2018-2-11. URL info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskoje kommentirovanije pri podgotovke filologov-rusistov v češskoj auditorii. In Abramova I. Ju. etc. Russkij jazyk v slavjanskom mire: Istorija i sovremennost. Sbornik naučnych statej. Nižnij Novbgorod: Nižegorodskij gosuniversitet, 2018. s. 53-66. ISBN 978-5-91326-498-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Funkcii russkogo bespredložnogo vinitelnogo padeža na fone istoričeskogo razvitija jazyka. Lingvistyčni studiji. Vinnycja: Doneckyj nacionalnyj universytet, 2017, roč. 34, 09.12.2017, s. 13-18. ISSN 1815-3070. info
 • BRANDNER, Aleš. Posobije po istoričeskoj grammatike russkogo jazyka. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 4, s. 79-83. ISBN 978-5-8156-0392-9. Digitální knihovna FF MU info
 • BRANDNER, Aleš. Osobennosti razvitija russkogo jazyka posle revoljucionnych sobytij 1917 goda. In Guzi, Lubomír; Mertová, Nikoleta; Blaho, Martin. Hladanie ekvivalentnosti IX. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. s. 41-50. ISBN 978-80-555-1874-9. info
 • BRANDNER, Aleš. K počátkům ruského spisovného jazyka. In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. AREA SLAVICA. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 75-82. ISBN 978-80-7464-829-8. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije sdvigi v funkcionirovanii russkogo bespredložnogo roditelnogo padeža. In Sokolova, Anastasia. Aktuální problémy výuky ruského jazyka XII. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 113-121. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. info
 • BRANDNER, Aleš. Vyraženije celevych otnošenij v russkom jazyke posredstvom predložnych konstrukcij - ich paralleli v češskom jazyke. In Palušová, Martina. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů - 10.-11.09.2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 43-50. ISBN 978-80-244-4938-8. info
 • BRANDNER, Aleš. K izučeniju russkogo jazyka v sovremennoj češskoj srede. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2016, roč. 9, č. 2, s. 57-66. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF info
 • BRANDNER, Aleš. Celevyje otnošenija, peredajuščijesja v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami - ich adekvatnoe vyraženie v češskom jazyke. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, roč. 8, č. 1, s. 23-33. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF MU info
 • BRANDNER, Aleš. Aleksandr Christoforovič Vostokov - zakladatel historicko-srovnávací metody v ruské jazykovědě. In Gazda, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 29-35. ISBN 978-80-906183-0-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Ruské předložkové konstrukce s příčinným významem a jejich responze v češtině. In Kostincová, Jana. Dialog kultur VIIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové., 2015. s. 20-27. ISBN 978-80-7435-621-6. info
 • BRANDNER, Aleš. Aktivnyje processy v morfologičeskoj sisteme russkogo glagola. In Markova, E. M.; Dohnal, J. Osnovnyje tendencii razvitija russkogo i drugich slavjanskich jazykov v sovremennom mire. V izdatel’stve Tribun EU 1-o. Brno: Tribun EU, 2014. s. 171-175. ISBN 978-80-263-0595-8. info
 • BRANDNER, Aleš. Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Vobořil, Ladislav. Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 59-63. ISBN 978-80-244-4077-4. info
 • BRANDNER, Aleš. Kauzalnyje otnošenija, vyražennyje v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami, ich sootvetstvija v češskom jazyke. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 2, s. 45-56. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BRANDNER, Aleš. Desemantizacija bespredložnych padežej, ich častičnaja zamena padežami s predlogami. In Vintoniv, M. O. Movnyj prostir hramatyky: aktualni studiji. Zbirnyk naukovych prac. První. Doneck: Doneckyj nacionalnyj universytet, 2014. s. 51-54. ISBN 978-966-639-659-7. info
 • BRANDNER, Aleš. Funkcionirovanije russkich proizvodnych predlogov s pričinnoj semantikoj i ich češskije ekvivalenty. In Eva Malenová, Oxana Ushakova. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 229-235. ISBN 978-80-210-7546-7. info
 • BRANDNER, Aleš. K sopostavitelnomu izučeniju russkogo jazyka v češskoj auditorii. In Surkova, E. S.; Rudenko, E. N. Sovremennyje napravlenija issledovanija i prepodavanija slavjanskich jazykov. první. Minsk: Izdatelskij centr BGU, 2013. s. 5-17. ISBN 978-985-553-082-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Jazykovoje nasledije XVII veka v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2013, roč. 82, č. 1-2, s. 35-42. ISSN 0037-6736. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskoje opisanije sdvigov v funcionirovanii bespredložnogo vinitelnogo padeža v russkom jazyke. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č.1-2, s. 163-171. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF info
 • BRANDNER, Aleš. Jazyková situace v Rusku 18. století. In Richterek, Oldřich; Půža, Miroslav. Dialog kultur VII. Materiály z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 27-33. ISBN 978-80-86472-57-7. info
 • BRANDNER, Aleš. Oslablenije adverbialnych značenij bespredložnych padežnych form v drevnerusskom jazyke. In Strongin, N. G. Vestnik Nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo. Nižnij Novgorod: Nižegorodskij universitet, 2013. s. 43-46. ISSN 1993-1778. info
 • BRANDNER, Aleš. Internacionalizace současného ruského lexika v komerční oblasti. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 11-18. ISBN 978-80-210-5904-7. info
 • BRANDNER, Aleš. Z historie sémantiky ruského dativu. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, suppl. 1, s. 16-23. ISSN 1211-7676. info
 • BRANDNER, Aleš. Desémantizace prostých pádů ve staré ruštině, jejich částečné nahrazení pády předložkovými. In Koryčánková; Simona. Aktual’nyje problemy obučenija russkomu jazyku X. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 96-100. ISBN 978-80-210-5991-7. info
 • BRANDNER, Aleš. Antroponyma řeckého původu v současné ruštině. In W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Robertowi Mrózkowi. První. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2012. s. 79-84. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach ; 2992. ISBN 978-83-226-2111-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Odraz historickosrovnávací metody v díle A. Ch. Vostokova. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 225-234. ISSN 1212-1509. info
 • BRANDNER, Aleš a Stanislav ŽAŽA. Drevnerusskije konstrukcii s datelnym padežom na fone antičnych jazykov. In G. I. Ševčenko. Aktualnyje problemy filologii: antičnaja kultura i slavjanskij mir. První. Minsk: RIVŠ, 2011. s. 13-23. ISBN 978-985-500-428-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Vyjádření kategorie životnosti u substantiv v ruštině a češtině. In Miroslav Půža, Jakub Konečný. Dialog kultur VI. První. Brno: Tribun EU, 2011. s. Nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7399-199-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Elativnoje značenije prevoschodnoj stepeni russkich prilagatelnych i ich češskije paralleli. In Ladislav Vobořil. Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 77-81. ISBN 978-80-244-3243-4. info
 • BRANDNER, Aleš. Historický pohled na fungování přechodníků v ruštině. In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. První. Brno: Tribun EU ve spolupráci s Českou asociací slavistů, 2010. s. 131-140. ISBN 978-80-7399-987-2. info
 • BRANDNER, Aleš. Razvitije russkogo jazyka v XVIII veke na fone reform Petra Pervogo. In Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert:Tradition und Innovation. Gedenkenschrift für Gerta Hüttl-Folter. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH - Internationaler Verlag der Wissenschaft, 2009. s. 31-39. ISBN 978-3-631-57056-2. info
 • BRANDNER, Aleš. Morfologo-sintaksičeskije i semantičeskije sredstva vyraženija kategorii roda v imeni suščestvitelnom. In Dialodg kultur V /elektronický zdroj/: mezinárodní vědecká slavistická konference. První. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009. s. 19-31. ISBN 978-80-7405-045-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Variantnyje formy padežej imen suščestvitelnych v russkom jazyke. In Slavica Wratislaviensia. První. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2009. s. 47-55. ISBN 978-83-229-3031-1. info
 • BRANDNER, Aleš. Novyje vyraženija predložnogo charaktera v russkom i češskom jazykach. In Rossica Olomucensia XLVIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 43-48. ISBN 978-80-244-2515-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Vývojové tendence slovní zásoby ruštiny od poloviny 19. století. In Text a kontext. První. Brno: Repronis Ostrava, 2008. s. 127-135. ISBN 978-80-7329-176-1. info
 • BRANDNER, Aleš. K porovnávacímu studiu ruštiny v českém prostředí. In Slavistika dnes. První. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 23-28. Česká asociace slavistů, 1.svazek. ISBN 978-80-210-4545-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Podil církevní slovanštiny na konstituování novodobého ruského spisovného jazyka. In Česká slavistika 2008. První. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 13-21. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • BRANDNER, Aleš. K nekotorym vyraženijam predložnogo charaktera v sovremennom russkom i češskom jazykach. Linguistica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, 1., s. 107-120. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Problema sopostavitelnogo izučenija inostrannych jazykov, osobenno russkogo, v češskoj srede. In Izučavanje slovenskich jezika, književnosti i kultura kao inoslovenskich i stranich. První. Beograd: Slavističko Društvo Srbije, 2008. s. 62-66. ISBN 978-86-7391-023-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Preobrazovanije russkoj jazykvoj situacii v XVIII veke. In Russkij jazyk: istorija i sovremennost. Sbornik statej k jubileju professora Tatjany Michajlovny Nikolajevoj. První. Kazan: Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 2008. s. 58-67. ISBN 978-5-98180-649-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Lingvističeskij i didaktičeskij aspekty funkcional´no-grammatičeskich issledovanij. In Nomen est omen.Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburtstag. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2007. s. 70-75. ISBN 3-86006-287-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Grammatičeskoje vyraženije protivopostavlennosti kategorii oduševlennosti-neoduševlennosti v russkom i češskom jazykach. In V poiskach ekvivalentnosti III. První. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2007. s. 87-95. ISBN 978-80-8068-621-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Variantnyje formy u suščestvitelnych mužskogo roda v Gsg, Lsg, Npl. Linguistica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 143-151. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Lingvistické a didaktické aspekty funkčně gramatického výzkumu. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku VIII. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 61-67. ISBN 978-80-210-4503-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Iz istorii semantiki roditelnogo padeža v russkom jazyke. In Russkaja slovesnost v kontekste mirovoj kultury. První. Nižnij Novgorod: Nižegorodskij universitet, 2007. s. 77-82, 8 s. ISBN 978-5-91326-040-6. info
 • BRANDNER, Aleš. Úloha církevní slovanštiny při utváření spisovné ruštiny. In Cyril a Metod - Slovensko a Európa. První. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. s. 11-17. ISBN 978-80-89220-87-8. info
 • BRANDNER, Aleš. Rol cerkovnoslavjanskogo jazyka pri stanovlenii russkogo literaturnogío jazyka novogo tipa. In Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica. První. Szeged: Universitas Szegediensis, 2007. s. 25-33. ISSN 0237-9554. info
 • BRANDNER, Aleš. K praktickému využití teorie funkční gramatiky. In Rossica Olomucensia (za rok 2006). Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 29-34. ISBN 978-80-244-1765-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Sredstva vyraženija kategorii oduševlennosti-neoduševlennosti v strukture suščestvitel´nych. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, A 54, č. 54, s. 123-133. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Stylová podoba současné ruské reklamy. In Pocta Evě Mrhačové. K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc. První. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 61-68. ISBN 80-7368-209-5. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije aspekty semantiki datel´nogo padeža. Przeglad rusystyczny. Katowice: Ślask, 2006, roč. 28, č. 3, s. 9-18. ISSN 0137-298X. info
 • BRANDNER, Aleš. K problematike sostavlenija dvujazyčnogo terminologičeskogo slovarja. In Das Russische in zweisprachigen Wörterbüchern. Internationale Fachtagung, Magdeburg, 18.-22.5.2005. První. Frankfurt am Main: Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2006. s. 365-372. ISBN 3-631-55244-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Reklamní slogan v ruštině a češtině. In Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané v Hradci Králové dne 26.10.2004. První. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2005. s. 43-50. ISBN 80-86845-15-X. info
 • BRANDNER, Aleš. Konfrontativnoje issledovanije russkogo jazyka v češskoj srede. In Jezyk a rzeczywistoć. Rusystyczne studia konfrontatywne. První. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2005. s. 346-352. ISBN 83-226-1396-2. info
 • BRANDNER, Aleš. Projevy analytismu v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A - jazykovědná. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 53, č. 53, s. 81-93. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskoje osveščenije nekotorych javlenij zvukovoj sistemy russkogo jazyka v auditorii buduščich filologov-rusistov. In Aktuaĺnyje problemy obučenija russkomu jazyku VII. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 42-47. ISBN 80-210-3845-4. info
 • BRANDNER, Aleš. Zvláštnosti při vyjádření kategorie rodu u neživotných substantiv v ruštině. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). První. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 48-54. ISBN 80-89183-15-8. info
 • BRANDNER, Aleš. Aktuální otázky jazykovědné rusistiky. 2005. info
 • BRANDNER, Aleš. Osobennosti vyraženija kategorii roda u neoduševlennych imen suščestviteĺnych. In Wyraz i zdanie w jezykach slowiańskich (opis - konfrontacja - przeklad) 5. První. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2005. s. 73-80. ISBN 83-229-2641-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Mesto neizmenjajemych suščestviteĺnych v morfologičeskoj sisteme russkogo jazyka. In Lingua et communicatio in sphaera culturae. Bohemica - Britanica - Germanica - Rossica Ostraviensia. První. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 23-31. ISBN 80-7368-120-X. info
 • BRANDNER, Aleš. Grammatičeskaja semantika pričastij - istorija izučenija. Slavica Pragensia. Praha: Karolinum, 2005, Neuveden, č. 40, s. 51-58. ISSN 0323-0813. info
 • BRANDNER, Aleš. Suščestviteĺnyje obščego roda na -a//-ja so značenijem lica v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, A (52), č. 52, s. 47-58. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. K problematike grammatiki v škole. In Russkij jazyk v centre Jevropy. První. Banská Bystrica: Asociácia rusistov Slovenska, 2004. s. 77-79. ISBN 80-8041-249-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Otraženije jazykovogo nasledija XVII veka v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni. In BraSlav 2. První. Bratislava: Kartprint, 2004. s. 195-201. ISBN 80-88870-39-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Genezis i funkcionirovanije osnovnych morfologičeskich tipov proizvodnych narečij. In Slavica Wratislaviensia CXXVII. Wyraz i zdanie w jezykach slowiańskich. Wroclaw: Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, 2004. s. 23-30. ISBN 83-229-2513-1. info
 • BRANDNER, Aleš. Tendencii razvitija neizmenjajemych suščestviteĺnych v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim. In Rossica Olomucensia XLII (za rok 2003), 1. část. Ročenka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 49-54. ISBN 80-244-0830-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Funkcionirovanije suščestviteĺnych obščego roda v sovremennom russkom i češskom jazykach. In V poiskach ekvivalentnosti II. Acta Fakultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. První. Prešov: Prešovská univerzita (Filozofická fakulta) v Prešově, 2004. s. 24-35. ISBN 80-8068-314-X. info
 • BRANDNER, Aleš. Reklamnyj slogan v russkom jazyke. The Advertising Slogans in the Russian-language. In Lingua et communicatio in sphaera mercature. První. Ostrava: Ostravská univerzita (Filozofická fakulta), 2004. s. 9-15. ISBN 80-7368-026-2. info
 • MYRONOVA, Halyna, Aleš BRANDNER a Jiří GAZDA. Deset let ukrainistiky na Masarykově univerzitě. První. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 6 s. Revue Masarykovy univerzity v Brně 4. ISSN 1211-3387. info
 • BRANDNER, Aleš. K nekotorym sdvigam na morfologičeskom urovne sovremennogo russkogo jazyka. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture. Russkij tekst i russkij diskurs segodnja. Sankt-Peterburg: Politechnika, 2003. s. 247-255. ISBN 5-7325-0752-3. info
 • BRANDNER, Aleš. K t. naz. kategorii ženskosti v russkom jazyke. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Zborník príspekov z medzinárodnej vedeckej konferencie Hĺadanie ekviovalentnosti 1. První. Prešov: Prešovská univerzita, 2003. s. 38-47. ISBN 80-8068-204-6. info
 • BRANDNER, Aleš. Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestviteĺnych v russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, A (51), č. 51, s. 13-24. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Zvláštnosti vyjádření kategorie rodu u životných substantiv v ruštině a češtině. In Dialog kultur II. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2003. s. 35-43. ISBN 80-86042-77-4. info
 • BRANDNER, Aleš. Varianty form roditeĺnogo padeža množestvennogo čisla u suščestviteĺnych i ich normativnaja značimost. In Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity (Katedra ruštiny a francouzštiny). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 11-16. info
 • BRANDNER, Aleš. V. I. Daĺ i russkaja dialektologija. In Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Katedra ruštiny a francouzštiny). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 53-59, 5 s. info
 • BRANDNER, Aleš. Češskaja jazykovedčeskaja rusistika za 1999-2003 gg. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture (Češskaja rusistika posle IX kongressa MAPJaL). Praha - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 6-9. ISBN 80-7329-041-3. info
 • BRANDNER, Aleš. K nekotorym javlenijam v razvitii morfologičeskogo plana sovremennogo russkogo jazyka. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture (Češskaja rusistika posle IX kongressa MAPRJaL). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 68-72. ISBN 80-7329-041-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-3220-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Narečija v krugu častej reči - istorija ich vozniknovenija. Sborní prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, A (50), č. 1, s. 81-88. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Jazykovaja situacija v Rossii Petrovskoj epochi. In Cirill és Metod példaját kovetve... Tanulmányok H. Tóth Imre 70. szuletésnapjára. Szeged: A Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének Kiadványa, 2002. s. 67-73. ISBN 963-482-573-7. info
 • BRANDNER, Aleš. K istoričeskomu razvitiju kratkich dejstviteĺnych pričastij v russkom jazyke. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. Čast1. Minsk: Běloruská státní unuverzita v Minsku, 2002. s. 6-9. ISBN 985-445-731-1. info
 • BRANDNER, Aleš. Aktuaĺnyje processy v morfologičeskoj sisteme russkgo glagola. In Slavica Wratislaviensia CXVII. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2002. s. 43-48. ISSN 0239-6661. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije aspekty sovremennych russkich dejepričastij. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2002, roč. 12, č. 2, s. 33-41. ISSN 1211-7676. info
 • BRANDNER, Aleš. Jazykovaja situacija v Rossii XVIIII veka i utverždenije russkogo literaturnogo jazyka novogo tipa. Slavia. Praha: Euroslavica, 2002, roč. 71, č. 2, s. 121-132. ISSN 0037-6736. info
 • BRANDNER, Aleš. Místo nesklonných adjektiv v mluvnickém systému současné ruštiny a češtiny. In Sborník katedry slavistiky Pedagogické fakulty UHK. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 57-65. ISBN 80-7041-952-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Process internacionalizacii v russkom jazyke. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, XI, č. 1, s. 185-209. ISSN 1213-1253. info
 • BRANDNER, Aleš. K jednomu případu vývoje náslovného seskupení konsosnantů v ruštině a češtině. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. První. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 63-70. info
 • BRANDNER, Aleš. Vývoj ruského jazyka v 18. století na pozadí reforem Petra I. Universitas (revue Masarykovy univerzity v Brně). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 34, č. 2, s. 7-13. ISSN 1211-3384. info
 • BRANDNER, Aleš. Nulevoj tip adjektivnogo sklonenija prilagateĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Rossica Olomucensia XL (za rok 2001). 1. část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 191-195. ISBN 80-244-0116-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Běloruština (Stručně o její historii a dalších perspektivách). In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2001. s. 65-80. ISBN 80-7248-102-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Funkcionirovanije zaimstvovannych analitičeskich prilagateĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov "O jazykových,literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 38-46. ISBN 80-8068-046-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Neizmenjajemyje prilagateĺnyje inojazyčnogo proischoždenija v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, A (49), s. 107-118. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Vseobščije, filosofskije grammatiki v Rossii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, A 48, s. 147-154. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije aspekty sootnošenija meždu fleksijami Gpl u suščestviteĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Slavica Wratislaviensia CVII. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. s. 23-29. ISBN 0239-6661. info
 • BRANDNER, Aleš. Ke konfrontačnímu studiu ruštiny na našich školách. In Gramatika v současné lingvodidaktice. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2000. s. 16-23. info
 • BRANDNER, Aleš. Odkud mají Bělorusové jméno? In Sborník katedry ruského jazyka a literatury. Univerzita Hradec Králové (Pedagogická fakulta). Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 83-87. ISBN 80-7041-172-4. info
 • BRANDNER, Aleš. Tendencii k analitizmu v razvitii morfologičeskogo stroja sovremennogo russkogo jazyka. In Rossica Olomucensia XXXVIII (za rok 1999). 1. část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 203-208. ISBN 80-244-0116-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Russkije nepervoobraznyje predlogi i ich češskije paralleli. In Aktuaĺnyje problemy obučenija russkomu jazyku III. První. Brno: PedF MU v Brně, 1999. s. 3-12. info
 • BRANDNER, Aleš. Morfologičeskij analiz obrazovanija sintetičeskich form stepenej sravnenija v russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, A 47, s. 165-173. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. K voprosu formirovanija russkogo literaturnogo jazyka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 1999. s. 114-125. ISBN 80-8055-281-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Tendencii v razvitii russkogo literaturnogo jazyka v period s serediny XIX veka po vtoruju polovinu XX veka. Rossica. Praha: Euroslavica, 1999, roč. 1998-99, III-IV, s. 1-12. ISSN 1211-7234. info
 • BRANDNER, Aleš. Russkije nepervoobraznyje predlogi i ich češskije paralleli. In Aktuaĺnyje problemy obučenija russkomu jazyku III. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 3-12. info
 • BRANDNER, Aleš. Odraz II. jihoslovanského vlivu v kulturněhistorickém vývoji Moskevské Rusi. První. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1999. s. 26-29. ISBN 80-210-2121-7. info
 • BRANDNER, Aleš. Aktuální posuny v morfologickém systému ruského slovesa. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. První. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1999. s. 14-18. ISBN 80-2102225-6. info
 • BRANDNER, Aleš a Rudolf ZIMEK. Češskaja jazykovedčeskaja rusistika za 1994-1999 gg. In Russkij jazyk, literatura i kuĺtura na rubeže vekov. Doklady češskoj delegacii II. IX kongress MAPRJAL. Bratislava 1999. Praha: Česká asociace rusistů, 1999. s. 21-24. info
 • BRANDNER, Aleš. Jazykovaja norma i morfologičeskije varianty slova. In Russkij jazyk, literatura i kuĺtura na rubeže vekov. Doklady češskoj delegacii II. IX. kongress MAPRJAL. Praha: Česká asociace rusistů, 1999. s. 86-90. info
 • BRANDNER, Aleš. Istoričeskije kommentirovanija na zanjatijach po russkomu jazyku v češskoj škole. Russkij jayk za rubežom. Moskva, 1998, roč. 32, č. 2, s. 23-27. ISSN 0131-615X. info
 • BRANDNER, Aleš. K počátkům ruského spisovného jazyka. In Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů. Praha: Euroslavica, 1998. s. 113-118. ISBN 80-85494-41-8. info
 • BRANDNER, Aleš. K omonimii okončanij Nsg i Gpl u suščestviteĺnych mužskogo roda v russkom jazyke. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 46, č. 45, s. 149-156. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. Izmenenija v grammatičeskom stroje russkogo jazyka. In Rossica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. s. 29-36. 34. ISBN 80-7067-697-3. info
 • BRANDNER, Aleš. Istorija okončanij -ovi, -evi v dat. padeže jed. čisla imen suščestviteĺnych muž. roda v vost.-slav. jazykovoj vetvi. In Masarykova univerzita (Filozofická fakulta). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 39-43. ISBN 80-210-1503-9. info
 • BRANDNER, Aleš. Jazyková norma a některé posuny v mluvnickém systému ruštiny. Časopis pro moderní filologii. Praha: ÚJČ AV ČR, 1997, roč. 79, č. 2, s. 108-113. ISSN 0862-8459. info
 • BRANDNER, Aleš. K problematike pričastij, vystupajuščich v roli terminov. In Rossica Ostraviensis (lingua rossica in sphaera mercature). Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. s. 33-38. ISBN 80-7042-484-2. info
 • BRANDNER, Aleš. Formy rod. p. mn. č. suščestviteĺnych v sovremennom russkom jazyke (morfologičeskije i morfonologičeskije sootnošenija okončanij). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 45, A 44, s. 123-129. ISSN 0231-7567. info
 • BRANDNER, Aleš. K problematike pričastij, vystupajuščich v roli terminov. In Rossica Ostraviensis (lingua rossica in sphaera mercaturae). Ostrava: Ostravská univerzita (Filozofická fakulta), 1996. s. 33-38. ISBN 80-7042-456-7. info
 • BRANDNER, Aleš. K formirovaniju paradigmy množestvennogo čisla imen suščestviteĺnych v russkom jazyke. In Vestnik Udmurtskogo universiteta. Iževsk (Ruská federace): Udmurtskij gos. universitet, 1996. s. 6-13. Jazykoznanije. info
 • BRANDNER, Aleš. Treťje južnoslavjanskoje vlijanije v Moskovskoj Rusi i stanovlenije novorusskogo literaturnogo jazyka. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Szeged: Univerzita Szeged, 1996, roč. 24, č. 1, s. 49-57. ISSN 0324-6523. info
 • BRANDNER, Aleš. Rusko-český slovník pro archeology. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 201 s. ISBN 8021009462. info
 • BRANDNER, Aleš. Sočetanija -DL-, -TL- v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 41, A40, s. 93-100. ISSN 0231-7818. info
 • BRANDNER, Aleš. Načal'nyje sočetanija A-, JA-, O-, E-, I-, U-, JU- v russkom i češskom jazykach (istoričeskij kommentarij). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 42, A41, s. 119-128. ISSN 0231-7818. info

14. 3. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info