doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Head, Computer Systems Unit


Office: B308
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3593
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky.
 • Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky,
 • Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity,
  řešitel několika projektů (Theses.cz, Odevzdej.cz a dalších),
  Masarykova univerzita v Brně,
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Centra výpočetní techniky,
 • docent Katedry počítačových systémů a komunikací,
 • vedoucí vývojového týmu IS MU,
 • řešitel projektů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: doc. v oboru Informatika
 • 1992: CSc. ve Výpočetní technice, "Operační systémy"
 • 1986: Ing. z Výpočetní techniky, VUT Brno, "Operační systémy"
Přehled zaměstnání
 • 2007 - : docent FI MU
 • 1998 - : vedoucí vývojového týmu IS MU
 • 1995 - : vedoucí Centra výpočetní techniky FI MU
 • 1994 - 2007: odborný asistent FI MU
 • 1986 - 1994: odborný asistent Katedra matematické informatiky Přírodovědecké fakulty MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Architektura počítačů, Výpočetní systémy, UNIX, Počítačové sítě.
 • Vedené závěrečné práce: 15 za posledních 5 let
Vědeckovýzkumná činnost
 • Informační systémy. Informační systém Masarykovy univerzity.
 • Vyhledávání podobností v textech a vyhledávání plagiátů.
Universitní aktivity
 • 2011 - dosud: člen Kolegia rektora Masarykovy univerzity
 • 1997 - 2000: člen Akademického senátu Masarykovy university
 • 1994 - 2000: člen Akademického senátu Fakulty informatiky MU
 • od 1999: vedoucí týmu vývoje a provozu Informačního systému MU
 • hlavní řešitel několika projektů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009: Bronzová medaile Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • SUCHOMEL, Šimon a Michal BRANDEJS. Source Retrieval for Plagiarism Detection. Journal of Advances in Information Technology. United States of America, 2015, roč. 6, č. 1, s. 18-26. ISSN 1798-2340. doi:10.12720/jait.6.1.18-26. URL info
 • SUCHOMEL, Šimon a Michal BRANDEJS. Determining Window Size from Plagiarism Corpus for Stylometric Features. In Mothe, Josiane and Savoy, Jacques and Kamps, Jaap and Pinel-Sauvagnat, Karen and Jones, GarethJ.F. and SanJuan, Eric and Cappellato, Linda and Ferro, Nicola. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. Toulouse, France: Springer International Publishing, 2015. s. 293-299. ISBN 978-3-319-24026-8. doi:10.1007/978-3-319-24027-5_31. Springer Link info
 • SUCHOMEL, Šimon a Michal BRANDEJS. Improving Synoptic Querying for Source Retrieval. In Working Notes of the 6th International Conference of the {CLEF} Initiative. Toulouse, France: CEUR, 2015. s. 1-8. ISSN 1613-0073. URL info
 • BYDŽOVSKÁ, Hana, Tomáš OBŠÍVAČ a Michal BRANDEJS. Do Desperate Students Trade Their Privacy for a Hope? An Evidence of the Privacy Settings Influence on the User Performance. In Slimane Hammoudi, Leszek Maciaszek and José Cordeiro. Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2014. Portugal: 2014 SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2014. s. 156-161. ISBN 978-989-758-029-1. doi:10.5220/0004972101560161. info
 • BYDŽOVSKÁ, Hana a Michal BRANDEJS. Towards Student Success Prediction. In Ana Fred and Joaquim Filipe. Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval - KDIR 2014. Portugal: 2014 SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2014. s. 162-169. ISBN 978-989-758-048-2. info
 • SUCHOMEL, Šimon a Michal BRANDEJS. Approaches for Candidate Document Retrieval. In Information and Communication Systems (ICICS), 2014 5th International Conference on. Irbid: IEEE, 2014. s. 1-6. ISBN 978-1-4799-3023-4. doi:10.1109/IACS.2014.6841959. URL info
 • SUCHOMEL, Šimon a Michal BRANDEJS. Heterogeneous Queries for Synoptic and Phrasal Search. In CLEF2014 Working Notes. Sheffield, UK: CEUR, Aachen University, 2014. s. 1017-1020. ISSN 1613-0073. URL info
 • SUCHOMEL, Šimon, Jan KASPRZAK a Michal BRANDEJS. Diverse queries and feature type selection for plagiarism discovery: Notebook for PAN at CLEF 2013. In 2013 Cross Language Evaluation Forum Conference, CLEF 2013, CEUR Workshop Proceedings Volume 1179. Valencia; Spain: CEUR, 2013. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1613-0073. URL info
 • SUCHOMEL, Šimon, Jan KASPRZAK a Michal BRANDEJS. Three Way Search Engine Queries with Multi-feature Document Comparison for Plagiarism Detection. In CLEF2012 Working Notes ; CEUR Workshop Proceedings Vol. 1178. Italy, Rome: Univesity "La Sapienza", 2012. s. 1-12. ISSN 1613-0073. Text publikace info
 • BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER. E-learningový portál Masarykovy univerzity. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky 2011. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2011. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7435-104-4. info
 • JAKUBÍK, Daniel, Ľuboš LUNTER, Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ. A central repository of publication results, implemented as a part of systems for revealing plagiarism. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku. Praha: Národní technická knihovna, 2011, roč. 4, č. 1, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1803-6015. info
 • BRANDEJS, Michal, Daniel JAKUBÍK, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Repozitář vědeckých prací. 2011. URL info
 • KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Matěj ČUHEL a Tomáš OBŠÍVAČ. Access Rights in Enterprise Full-text Search. In ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration. 2010. vyd. Funchal, Portugal: INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. s. 32-39. ISBN 978-989-8425-04-1. URL info
 • KASPRZAK, Jan a Michal BRANDEJS. Improving the Reliability of the Plagiarism Detection System. In Notebook Papers of CLEF 2010 LABs and Workshops. Padova: University of Padova, 2010. s. 1-10. ISBN 978-88-904810-0-0. URL info
 • KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ. Distributed Aspects of the System for Discovering Similar Documents. In Proceedings of the Third International Conference on Internet Technologies and Applications. Wrexham, UK: Glyndwr University, 2009. s. 557-564. ISBN 978-0-946881-65-9. URL info
 • KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS a Miroslav KŘIPAČ. Finding Plagiarism by Evaluating Document Similarities. In Proceedings of the SEPLN'09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse. Vol. 502. San Sebastian, Španělsko: CEUR Workshop Proceedings, 2009. s. 24-28. ISSN 1613-0073. Stránky soutěže a workshopu Sborník v PDF info
 • ČUHEL, Matěj, Tomáš OBŠÍVAČ a Michal BRANDEJS. Advantages of Versatile E-learning Tools. In Proceedings of the IADIS International Conference, CELDA 2009. Rome: IADIS Press, 2009. s. 521-522. ISBN 978-1-62748-334-6. info
 • BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome, 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 4 s. ISSN 1801-2213. URL info
 • KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008. s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Fundamental Parts Of Infrastructure For Consolidating University Administration. In Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. EUNIS'05. Manchester, UK, 2005. 4 s. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Multi-Tiered Database Clusters. In The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies. CCCT'05. Austin, Texas, USA: IIIS, 2005. s. 113 - 117. ISBN 980-6560-45-0. info
 • BRANDEJS, Michal. Linux : praktický průvodce. Brno: Konvoj, 2003. 312 s. ISBN 80-7302-050-5. info
 • BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. Administrative Systems for Universities Should Be More Than Just a Spreadsheet. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 84-87. URL info
 • BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. In-house Developed UIS for Traditional University: Recommendations and Warnings. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 234-237. URL info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava, Michal BRANDEJS, Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. A University Administrative Information System: Getting People Involved and Combating Doubt. Higher Education in Europe. 2001, XXVI, č. 4, s. 529-532. ISSN 0379-7724. info
 • PAZDZIORA, Jan a Michal BRANDEJS. University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings. First Edition. Setúbal, Portugal: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000. s. 467-471. ISBN 972-98050-1-6. URL info
 • BRANDEJS, Michal. Úplná elektronizace studijních agend vysoké školy. In Sborník příspěvků RUFIS'99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 3-10. ISBN 80-214-1379-4. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Jiří ZLATUŠKA. Employing Intranets in Order to Facilitate Reform of Higher Education in Czech Republic. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Minsk, Belarus: State Economic University, 1998. s. 16-19. ISBN 985-426-136-0. info
 • BRANDEJS, Michal. Administrativní server. In RUFIS '97 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. s. 251-260. ISBN 80-01-01709-5. URL info
 • BRANDEJS, Michal. UNIX-Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 344 s. ISBN 80-7169-170-4. info
 • BRANDEJS, Michal. MS-DOS 6.2 : kompletní průvodce. Praha: Grada, 1994. 519 s. ISBN 8071690775. info
 • BRANDEJS, Michal. Mikroprocesory Intel, Pentium a spol. Praha: Grada, 1994. 412 s. ISBN 80-7169-041-4. info

28. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info