Mgr. Josef Havíř, Dr.

Researcher II, Institute of Physics of the Earth


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: 02003
Tvrdého 258/12
602 00 Brno

Show on the map

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Josef Havíř, Dr. , narozen 14.4.1970 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Ústav fyziky Země
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova universita
  Tvrdého 12
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Dr. v geologii; Přírodovědecká fakulta, MU Brno; "Napěťové a deformační pole ve vybraných regionech východní části Českého masivu"
 • 1993: Mgr. v inženýrské a ložiskové geologii; Přírodovědecká fakulta, MU Brno; "Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy kulmských slepenců u Hostěradic"
Přehled zaměstnání
 • 1993 - : výzkumný pracovník, Ústav fyziky Země, MU
 • 2001 - 2009 : vědecký pracovník, ČGÚ, pobočka Brno (částečný úvazek)
Pedagogická činnost
 • Základy geofyziky, Seismologie a seismotektonika, Zpracování seismických dat
Vědeckovýzkumná činnost
 • seismologie, seismické monitorování, reaktivace křehkých poruch
Akademické stáže
 • 1996: dvouměsíční studijní pobyt na universitě v Lille (Laboratoire de Sédimentologie, Lille, Francie)
 • 2002: dvouměsíční kurz "Global Seismological Observation" (International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tsukuba, Japonsko)
Vybrané publikace
 • HAVÍŘ, Josef. Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, 1-2, s. 57-63. ISSN 1212-6209. info
 • HAVÍŘ, Josef. Nový severokorejský jaderný test a role stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2016, roč. 23, 1-2, s. 97-101. ISSN 1212-6209. URL info
 • HAVÍŘ, Josef. Variský vrásový systém odkrytý v lomu Podhůra (sv. okraj Českého masivu, kra Maleníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2016, roč. 23, 1-2, s. 66-70. ISSN 1212-6209. URL info
 • HAVÍŘ, Josef. Teleseismic Event Detection Capability of the Auxiliary IMS Station VRAC (AS26). In Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Science and Technology. 2013. URL info
 • HAVÍŘ, Josef. Relative reactivation potential analysis – a simple robust tool for seismotectonic studies in regions of low seismic activity (examples from the Bohemian Massif, Czech Republic). In The 33rd General Assembly of the European Seismological Comission. 2012. info
 • HAVÍŘ, Josef, Helena GILÍKOVÁ, Lenka KOCIÁNOVÁ a Jiří REZ. Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 24-413 Mokrá–Horákov – Tektonická mapa. 2010. info
 • ŠVANCARA, Jan, Josef HAVÍŘ a Werner CONRAD. Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA. Praha: StudiaGeo Praha, 2008, roč. 52, č. 4, s. 567-588. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-008-0038-7. URL info
 • LENHARDT, Wolfgang, Jan ŠVANCARA, Petr MELICHAR, Jana PAZDÍRKOVÁ, Josef HAVÍŘ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica. 2007, roč. 58, č. 4, s. 397-412. ISSN 1335-0552. info
 • HAVÍŘ, Josef. Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stresses. Journal of Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 2006, roč. 50, 3-4, s. 133-142. ISSN 1210-8197. info
 • ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA a Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, roč. 50, č. 4, s. 233-258, 25 s. ISSN 0039-3169. info
 • OTAVA, Jiří a Josef HAVÍŘ. Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic). Geological Quarterly. Warszawa, 2006, roč. 50, č. 3, s. 391-394. ISSN 1641-7291. info
 • ŠVANCARA, Jan, Petr ŠPAČEK, Josef HAVÍŘ, Vladimír NEHYBKA a Radka TILŠAROVÁ. Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2005, roč. 7, 1 s. ISSN 1029-7006. info
 • HAVÍŘ, Josef. Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: AV ČR, 2004, roč. 1, č. 3, s. 49-57. ISSN 1211-1910. info
 • HAVÍŘ, Josef a Zdeněk STRÁNÍK. Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia). Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2003, roč. 54, č. 6, s. 409-416. ISSN 1335-0552. info
 • HAVÍŘ, Josef. Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge. Acta Montana, Ser. A. Praha: ÚSMH AV ČR, 2002, 20 (124), s. 97-104. info
 • HAVÍŘ, Josef. Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding. Bulletin of the Czech Geological Survey. Praha: Český geologický ústav, 2001, roč. 76, č. 3, s. 169-177. ISSN 1210-3527. info
 • HAVÍŘ, Josef. The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands. Bulletin of the Czech Geological Survey. Praha: ČGÚ, Praha, 2000, roč. 75, č. 1, s. 27-32. ISSN 1210-3527. info
 • HAVÍŘ, Josef. Stress Analyses in the Epicentral Area of Nový Kostel (Western Bohemia). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2000, roč. 44, č. 4, s. 522-536. ISSN 0039-3169. info
 • HAVÍŘ, Josef. The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic. Geologia Sudetica. Wroclaw: Ibstitut Nauk Geologicznych PAN, 1999, roč. 32, č. 1, s. 1-11. ISSN 0072-100X. info
 • SKÁCELOVÁ, Darja, Zuzana SKÁCELOVÁ a Josef HAVÍŘ. Earthquakes in the north-eastern part of the Bohemian Massif recorded by the MORC station during the period October 1994-March 1995. Věstník ČGÚ. 1997, roč. 72, č. 1, s. 49-53. info

8. 12. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info