Ing. Mgr. Hana Delalande

Instructor, Department of French Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/3007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6365
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Delalande Hana, Master
Department/Faculty/University
 • Department of French Language and Literature / Faculty of Education / Masaryk University
Function, current position
 • Assistant
Education and academic qualifications
 • Since 2017: Studies of PhD programme - Didactics of foreign languages - Faculty of Education, Masaryk university
  2011: Master of Public Administration - French-Czech double degree in Public economy, Faculty of Economy and Administration, Masaryk university / IPAG - University of Rennes 1
  2005: Master, Didactics of English and French, Faculty of Education of University of South Bohemia in České Budějovice
Professional experience
 • Since 2019: Assistant in the Department of French Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk university
  2012-2019: External teacher in the Department of French Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk university
  od 2010: co-owner at Delalande s.r.o.
  2006-2010: Freelance teacher (language teaching, translations)
  2005-2006: Customer Care Representative - Symbol Technologies Brno
  2001-2005: Teacher of English and French (Aslan language school, SEC lqnguage school, České Budějovice)
Teaching activities
 • French for specific purposes
  Commercial correspondance in French
  Didactics of French for specific purposes
  Intercultural aspects of language teaching
  Communication situations
Research activities
 • Intercultural communication competence
  French for specific purposes
  French language and Labour Market
  International mobility
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2019/12/06 – 2019/12/13: University of Rennes I, Rennes, Other programs, FRA
  • Výzkumná stáž na Institutu IPAG (Institut de Préparation à l‘Administration Générale) na francouzské Université de Rennes 1. Během mého pobytu v Rennes jsem dokončila sběr dat do disertačního výzkumu: realizovala jsem závěrečné rozhovory se všemi studenty-stážisty 2. magisterského ročníku MFTAP (6.12. - 9.12.) se čtyřmi vedoucími stáží z institucí AMF35, Sciences Po Rennes, Maison de l‘Europe a INSA (11.12. – 13.12.). Součástí sběru dat bylo taktéž pozorování během obhajob závěrečných zpráv ze stáží (9.12. - 10.12.), během kterých studenti prezentovali průběh stáže, výsledky samostatné práce a odpovídali na dotazy odborné poroty.
 • 2019/06/01 – 2019/07/05: University of Nantes, Nantes, Other programs, FRA
  • Výzkumná stáž v centru CRINI (Centre de Recherche sur les Identités, les Nations et l‘Interculturalité) na francouzské univerzitě v Nantes (Université de Nantes, Faculté des Langues et Cultures étrangères). Studium v knihovnách univerzity, setkání s odborníky z CRINI, pasivní účast na mezinárodních konferencích.

   Realizace rozhovorů pro disertační výzkum - s vedoucími stáží z francouzských institucí veřejné správy (Maison Internationale de Rennes, Préfecture, Chambre de Commerce et d‘Industrie, Sciences Po de Rennes).

   Aktivní účast na odborném semináři vyučujících CRINI (prezentace disertačního projektu a dosavadních výstupů).

  • MUNI/A/0881/2017
 • 2018/12/10 – 2018/12/14: University of Rennes I, Rennes, Other programs, FRA
  • Studijní stáž v rámci doktorského studia. Zahájení disertačního výzkumu - pilotáž (kvalitativní rozhovory se studenty MFTAP) a rozhovory s vyučujícími odborné francouzštiny v Saint-Cyr.
Other academic activities, research projects, grants
 • Coordination of EDUC project: Career project preparation for French speaking students and intercultural differences linked to Labour market in different European countries (Czech Republic, France and Hungary)
  Coordination of project https://mapa-francouzstiny.cz/
  Cooperation with French-Czech Chamber of Commerce, with other companies / employers of French speakers
  Cooperation with French Institute of Prague
  CAMPUS FRANCE referee - motivation to study abroad
  Motivational activities for students - promotion of Erasmus stays and internships
Non-university activities
 • Member of jury for international exams DELF A1-B2
Major publications
 • ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů. In Konference Czeducon. 2021. URL info
 • ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence studentů jako příprava na mezinárodní mobilitu. In OLEJÁROVÁ, Daniela. Odborná konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků IV. 2021. info
 • ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Les aspects interculturels de la mobilité des étudiants tchèques et slovaques dans les pays francophones. In 6th Saarbrücken International Conference on Foreign Language Teaching. 2021. URL info
 • DELALANDE, Hana. Analyse des besoins en français de spécialité pour étudiants étrangers en stage professionnel en France. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). BERLIN: De Gruyter, 2021, roč. 11, č. 2, s. 359-373. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2021-2028. URL info
 • ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Les étudiants tchèques et slovaques en mobilité internationale : différentes interactions en Erasmus. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2021, roč. 11, č. 1, s. 160-177. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2021-1-13. URL info
 • DELALANDE, Hana a Sylva NOVÁKOVÁ. Le français dans le contexte scolaire tchèque (résultats de l‘enquête). In Journée 20 ans de Gallica - Le français en République tchèque : bilan et perspectives. 2021. info
 • DELALANDE, Hana. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině – dílčí výsledky výzkumu. In Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 2020. info
 • DELALANDE, Hana. Étudiants-stagiaires tcheques en stage professionnel en France: analyse des besoins de développement de la compétence interculturelle. In CERCLES: Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020. info
 • DELALANDE, Hana. L’enseignant et l’analyse des besoins de ses apprenants : le cas du français de spécialité. Romanistica Comeniana. Bratislava: Katedra romanistiky FF UK v Bratislavě, 2020, roč. 3, č. 2, s. 103-115. ISSN 2585-8483. WWW Časopis vydávaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/vedecky-casopis-romanistica-comeniana/ info
 • DELALANDE, Hana. Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka v přípravě na pracovní stáže ve Francii. CASALC Review. Brno, 2020, roč. 10, č. 1, s. 139-149. ISSN 2694-9288. URL info
 • DELALANDE, Hana a Marie ČERVENKOVÁ. La langue française et le marché du travail en République tchèque. Praha: Bulletin SUF, 2020. s. 26-29. ISSN 2464-6474. info
 • DELALANDE, Hana. La compétence interculturelle dans le français de spécialité. In Colloque international Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. 2019. info
 • DELALANDE, Hana. Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka - příklad studentů oboru MFTAP. In Mezinárodní konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách. 2019. info
 • DELALANDE, Hana. Specifika rozvoje IKK ve výuce odborné francouzštiny v kontextu přípravy na pracovní stáž ve Francii. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků III. 2019. info
 • DELALANDE, Hana. L’enseignant et l’analyse des besoins de ses apprenants – le cas du français de spécialité. In 23 e École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád - Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. 2019. info
 • DELALANDE, Hana. Problematika rozvoje interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině - přehled výsledků pilotního výzkumu. In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. 2019. info
 • DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině - vybrané výsledky pilotního šetření. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 113-135. ISBN 978-80-210-9546-5. info
 • DELALANDE, Hana. Compétence interculturelle dans le français de spécialité. In 4th Interdisciplinary Seminare. Romance studies: research methods in literature, textual criticism and linguistics. 2018. info
 • DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence ve strategických a kurikulárních dokumentech. In ProfiLingua 2018. Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. 2018. info
 • DELALANDE, Hana. Recherche sur la compétence interculturelle dans le français de spécialité. In Česká romanistika v evropském kontextu. XIX. mezinárodní setkání romanistů. Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů. 2018. info
 • DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence ve výuce odborné francouzštiny - metodologie. In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům, 2018. 2018. info
 • DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v odborném cizím jazyce - přehledová studie. In Věra Janíková, Svělana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 114-132. ISBN 978-80-210-9230-3. info
 • DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v evropských a českých dokumentech a příručkách. In Alice Tihelková, Ivona Mišterová, Diana Matviyuková. Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 175-187. ISBN 978-80-261-0834-4. URL info
 • DELALANDE, Hana. Les outils de travail universitaire dans l´enseignement du français de spécialité. In Colloque international: Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 2017. info
 • DELALANDE, Hana. Les outils de travail universitaire dans l´enseignement du français de spécialité. In HOROVÁ, Helena. Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 27-32. ISBN 978-80-261-0761-3. Konferenční příspěvek, conference object info

2021/11/21

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info